Đầu trang

Code Gunny tháng 1

Từ 18-01-18

Cod​e PBM Kho Báu Hắc Ám:

Thời gian: Ngày 25/01 đến 31/01/2018.
Lưu ý: số lượng Cod​e PBM Kho Báu Hắc Ám có hạn.
Loại CodeKênh Phát
Cod​e PBM Kho Báu Hắc Ám - Zingme Fanpage Gunny trên Zingme
Cod​e PBM Kho Báu Hắc Ám - 360game VIP 1- 5 360game
Cod​e PBM Kho Báu Hắc Ám - 360game VIP 6 360game
Cod​e PBM Kho Báu Hắc Ám - 360game VIP 7 360game
Cod​e PBM Kho Báu Hắc Ám - 360game VIP 8 360game
Cod​e PBM Kho Báu Hắc Ám - Fanpage Fanpage Gunny trên Facebook
Cod​e PBM Kho Báu Hắc Ám - 360Plus 360Plus
Cod​e PBM Kho Báu Hắc Ám trên Zingme:
Tên Vật PhẩmSố LượngThời Gian
Tinh Hoa Vinh Dự 50 Vĩnh Viễn
Thuốc Tăng Cấp Thú 20 Vĩnh Viễn
Da Thú 5 Vĩnh Viễn
Vé Tăng Vật Tổ 200 Vĩnh Viễn
Voi Vàng 1 7 Ngày
Linh hồn thú cưỡi 1 Vĩnh Viễn
Cod​e PBM Kho Báu Hắc Ám trên 360game VIP 1 -5:
Tên Vật PhẩmSố LượngThời Gian
Tinh Hoa Vinh Dự 50 Vĩnh Viễn
Thuốc Tăng Cấp Thú 20 Vĩnh Viễn
Da Thú 5 Vĩnh Viễn
Hồ Lô-Sơ*1 200 Vĩnh Viễn
Xe Không Gian 1 7 Ngày
Linh hồn thú cưỡi 1 Vĩnh Viễn
Cod​e PBM Kho Báu Hắc Ám trên 360game VIP 6:
Tên Vật PhẩmSố LượngThời Gian
Tinh Hoa Vinh Dự 70 Vĩnh Viễn
Thuốc Tăng Cấp Thú 25 Vĩnh Viễn
Da Thú 10 Vĩnh Viễn
Hồ Lô-Sơ*1 400 Vĩnh Viễn
Xe Không Gian 1 7 Ngày
Linh hồn thú cưỡi 2 Vĩnh Viễn
Cod​e PBM Kho Báu Hắc Ám trên 360game VIP 7:
Tên Vật PhẩmSố LượngThời Gian
Tinh Hoa Vinh Dự 90 Vĩnh Viễn
Thuốc Tăng Cấp Thú 30 Vĩnh Viễn
Da Thú 15 Vĩnh Viễn
Hồ Lô-Sơ*1 600 Vĩnh Viễn
Xe Không Gian 1 7 Ngày
Linh hồn thú cưỡi 3 Vĩnh Viễn
Cod​e PBM Kho Báu Hắc Ám trên 360game VIP 8:
Tên Vật PhẩmSố LượngThời Gian
Tinh Hoa Vinh Dự 110 Vĩnh Viễn
Thuốc Tăng Cấp Thú 40 Vĩnh Viễn
Da Thú 25 Vĩnh Viễn
Hồ Lô-Sơ*1 1000 Vĩnh Viễn
Xe Không Gian 1 7 Ngày
Linh hồn thú cưỡi 5 Vĩnh Viễn
Cod​e PBM Kho Báu Hắc Ám trên Fanpage:
Tên Vật PhẩmSố LượngThời Gian
Tinh Hoa Vinh Dự 50 Vĩnh Viễn
Thuốc Tăng Cấp Thú 20 Vĩnh Viễn
Da Thú 5 Vĩnh Viễn
Vé Tăng Vật Tổ 200 Vĩnh Viễn
Hổ Tai To 1 7 Ngày
Linh hồn thú cưỡi 1 Vĩnh Viễn
Cod​e PBM Kho Báu Hắc Ám trên 360Plus:
Tên Vật PhẩmSố LượngThời Gian
Tinh Hoa Vinh Dự 50 Vĩnh Viễn
Thuốc Tăng Cấp Thú 20 Vĩnh Viễn
Da Thú 5 Vĩnh Viễn
Vé Tăng Vật Tổ 200 Vĩnh Viễn
Sơn Dương Nhỏ 1 7 Ngày
Linh hồn thú cưỡi 1 Vĩnh Viễn