Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần từ 30.09 - 14.10

Từ 29-09-15 đến 14-10-15

Đột biến tuần này có gì đây?

Thời gian diễn ra

Từ 10:00 Thứ 4 ngày 30.9 đến 23:59 Thứ 4 ngày 14.10.2015

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, Các Gunner hoàn thành nhiệm vụ sự kiện sẽ đổi ngay Thỏ Ngọc.

Vật phẩmCách sở hữuThuộc tính đột biến

Thỏ Ngọc
Hoàn thành nhiệm vụ đổi quà nhận được +5 Sát thương
+20 Tấn công
+20 Phòng thủ
+20 Nhanh nhẹn
+20 May mắn

Mắt Thỏ
Mua 150Xu/ 30 ngày +10 Sát Thương
+50 Tấn công
+50 Phòng thủ
+50 Nhanh nhẹn
+50 May mắn

Hoặc bạn có thể nhận một vật phẩm đột biến khác là Set quần áo cực dễ thương từ sự kiện nạp Xu lần đầu.

NgàyVật phẩm đột biếnThuộc tính đột biếnTình TrạngHình ảnh
30.9.2015 Bé ẩn thân +20 Sát thương
+150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn
7 ngày / Khóa/ Không thể tiếp phí
1.10.2015 Bé phun lửa +20 Sát thương
+150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn
7 ngày / Khóa/ Không thể tiếp phí
2.10.2015 Bé thần thông +20 Sát thương
+150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn
7 ngày / Khóa/ Không thể tiếp phí
3.10.2015 Bé kim cương +20 Sát thương
+150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn
7 ngày / Khóa/ Không thể tiếp phí
4.10.2015 Phu nhân +20 Sát thương
+150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn
7 ngày / Khóa/ Không thể tiếp phí
5.10.2015 Ông ngoại +20 Sát thương
+150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn
7 ngày / Khóa/ Không thể tiếp phí
6.10.2015 Bé bò cạp +20 Sát thương
+150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn
7 ngày / Khóa/ Không thể tiếp phí
7.10.2015 Rết tinh +20 Sát thương
+150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn
7 ngày / Khóa/ Không thể tiếp phí
8.10.2015 Chức Nữ +20 Sát thương
+150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn
7 ngày / Khóa
9.10.2015 Ngưu Lang +20 Sát thương
+150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn
7 ngày / Khóa
10.10.2015 Bé mạnh mẽ +20 Sát thương
+150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn
7 ngày / Khóa/ Không thể tiếp phí
11.10.2015 Bé nghìn dặm +20 Sát thương
+150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn
7 ngày / Khóa/ Không thể tiếp phí
12.10.2015 Bé thiết bích +20 Sát thương
+150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn
7 ngày / Khóa/ Không thể tiếp phí
13.10.2015 Bắt yêu +20 Sát thương
+150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn
7 ngày / Khóa/ Không thể tiếp phí
14.10.2015 Bé tích nước +20 Sát thương
+150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn
7 ngày / Khóa/ Không thể tiếp phí

Lưu ý:

  • Sau ngày 23.9 tính năng đột biến sẽ biến mất.
  • Trong thời gian sự kiện, bạn chỉ hoàn thành nhiệm vụ duy nhất 1 lần
  • Đột biến chỉ có hiệu lực khi thời hạn sử dụng của Item phải nhiều hơn số ngày diễn ra đột biến (Không tính ngày đầu tiên diễn ra sự kiện).