Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần từ 30.09 - 14.10

Từ 29-09-15 đến 14-10-15

Thời gian

Từ 09:00 Thứ 4 ngày 30.9 đến 23:59 Thứ 4 ngày 14.10.2015

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các bạn thu thập đủ số lượng Sức Mạnh Tình Yêu T1 từ sự kiện Nạp XuTình Yêu Giản Đơn T1 từ sự kiện Tiêu Xu sẽ có thể đổi những vật phẩm cực hập dẫn.

Vật phẩm cần thu thậpQuà tặngSố lượngHình ảnh
Sức Mạnh Tình Yêu T1 (x150)
Tình Yêu Giản Đơn T1 (x150)
Thẻ Bạch Hổ
Khóa
1
Sức Mạnh Tình Yêu T1 (x150)
Tình Yêu Giản Đơn T1 (x150)
Thẻ Nai Con
Khóa
1
Sức Mạnh Tình Yêu T1 (x150)
Tình Yêu Giản Đơn T1 (x150)
Thẻ Khủng Long
Khóa
1
Sức Mạnh Tình Yêu T1 (x250)
Tình Yêu Giản Đơn T1 (x250)
Thẻ Máy Nổ
Khóa
1
ức Mạnh Tình Yêu T1 (x150)
Tình Yêu Giản Đơn T1 (x150)
Thẻ Phụ kiện Rùa
Khóa
1
ức Mạnh Tình Yêu T1 (x150)
Tình Yêu Giản Đơn T1 (x150)
Thẻ Phụ Kiện Lạc Đà
Khóa
1
ức Mạnh Tình Yêu T1 (x200)
Tình Yêu Giản Đơn T1 (x200)
Thẻ xe Tuần Lộc
Khóa
1
ức Mạnh Tình Yêu T1 (x300)
Tình Yêu Giản Đơn T1 (x300)
Thẻ phụ kiện Vịt
Khóa
1

Lưu ý:

Có thể đổi tối đa đến 10 lần cho đến hết sự kiện. Không áp dụng cho máy chủ Gà Câu Cá