Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần từ 30.09 - 14.10

Từ 29-09-15 đến 14-10-15

Những chiến binh đã trải qua đợt huấn luyện suốt những ngày qua, hãy cùng tham gia bảo vệ cho vương quốc. Phần thưởng xứng đáng dành cho người dũng sĩ xuất sắc.

Vui Trung Thu 1

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 10:00 ngày 30.9 đến hết 14.10.2015
Cấp độ 11-70
Điều kiện Hoàn thành 4 trận 4 Vs 4
Phần thưởng

Cỏ Thiên Diệp(x2)
Tinh Hoa Vinh Dự(x5)
Nước kinh nghiệm 3 (x1)

Túi Nguyên Liệu Trung Thu x1
(Mở ngẫu nhiên nhận: Gói đồ mặn x1, Gói đồ chay x1, Gói bột bánh dẻo x1, Gói bột mì x1)

Vui Trung Thu 2

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 10:00 ngày 30.9 đến hết 14.10.2015
Cấp độ 25-70
Điều kiện Hoàn thành 5 trận Guild chiến
Phần thưởng

Tinh hoa vinh dự(x5)
Mũi khoan cấp 1 (x5)
Nước tu luyện cấp 2(x1)

Túi Nguyên Liệu Trung Thu x1
(Mở ngẫu nhiên nhận: Gói đồ mặn x1, Gói đồ chay x1, Gói bột bánh dẻo x1, Gói bột mì x1)

Vui Trung Thu 3

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 10:00 ngày 30.9 đến hết 14.10.2015
Cấp độ 30-70
Điều kiện Dùng Thuốc Tăng Cấp Thú 2 lần
Phần thưởng

Tinh hoa vinh dự(x5)
Linh Lộ Đơn(x2)
Mảnh Đá Tăng Cấp (x1)

Túi Nguyên Liệu Trung Thu x1
(Mở ngẫu nhiên nhận: Gói đồ mặn x1, Gói đồ chay x1, Gói bột bánh dẻo x1, Gói bột mì x1)

Vui Trung Thu 5

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 10:00 ngày 30.9 đến hết 14.10.2015
Cấp độ 5 -70
Điều kiện Hoàn thành phó bản Pháo đài hắc ám khó
Phần thưởng Tinh hoa vinh dự(x5)
Cỏ Thiên Diệp (x2)
Châu Báu Thuộc Tính 9 -11(x2)

Túi Nguyên Liệu Trung Thu x1
(Mở ngẫu nhiên nhận: Gói đồ mặn x1, Gói đồ chay x1, Gói bột bánh dẻo x1, Gói bột mì x1)


Vui Trung Thu 6

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 10:00 ngày 30.9 đến hết 14.10.2015
Cấp độ 5 -70
Điều kiện Hoàn thành phó bản Đấu Trường Dũng Sĩ Legend
Phần thưởng Tinh hoa vinh dự(x5)
Đá (x2)
Xu Khóa (x100)

Túi Nguyên Liệu Trung Thu x1
(Mở ngẫu nhiên nhận: Gói đồ mặn x1, Gói đồ chay x1, Gói bột bánh dẻo x1, Gói bột mì x1)

Vui Trung Thu 4

Mỗi ngày hoàn thành 6 lần
Thời gian 10:00 ngày 30.9 đến hết 14.10.2015
Cấp độ 5 -70
Điều kiện Sử dụng loa lớn 6 lần
Phần thưởng Tinh hoa vinh dự(x5)
Thức ăn Trung (x5)
Phiếu tạo mới thú cưng (x1)

Túi Nguyên Liệu Trung Thu x1
(Mở ngẫu nhiên nhận: Gói đồ mặn x1, Gói đồ chay x1, Gói bột bánh dẻo x1, Gói bột mì x1)

Trung Thu Đoàn Viên

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 10:00 ngày 30.9 đến hết 14.10.2015
Cấp độ 5 -70
Điều kiện Thu thập: Gói đồ mặn x1, Gói đồ chay x1, Gói bột bánh dẻo x1, Gói bột mì x1
Phần thưởng
(Chỉ được Chọn 1 trong 4 phần thưởng)
Thỏ Ngọc(7 ngày) x1
Bánh Trung Thu đặc biệt x1
Mảnh Đá Tăng Cấp x1
Đá Năng Lượng Trung
x1

Lưu ý:

  • Tất cả quà tặng nhận được đều KHÓA.