Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [9.7 - 15.7]

Từ 08-07-15

Tăng cấp nhận quà - sự kiện đặc biệt dành cho các Gunner. Tăng cấp trang bị, nhận ngay phần quà giá trị từ Vua Gà Gunny.

Thời gian diễn ra

Bắt đầu từ 00:00 Thứ 5 ngày 9.7 đến 23:59:59 Thứ 4 ngày 15.7.2015

Điều kiện và Phần thưởng

Gunner đạt cấp 5 trở lên có thể tham gia sự kiện.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner tăng cấp trang bị lên các cấp 1, 2, 3 sẽ nhận được phần quà như sau:

Điều kiệnPhần thưởng
Tăng cấp trang bị đạt cấp 1


Châu báu 13(x1)

Đá tăng cấp (x20) - 1 ngày/Khóa

Túi quà Apollo (x10)

Tinh hoa vinh dự (x50)
Tăng cấp trang bị đạt cấp 2


Châu báu 15(x1)

Đá tăng cấp (x30) - 1 ngày/Khóa

Túi quà Midas (x20)

Tinh hoa vinh dự (x120)
Tăng cấp trang bị đạt cấp 3

-
Châu báu 17(x1)

Đá tăng cấp (x50) - 1 ngày/Khóa

Túi quà Maria (x30)

Tinh hoa vinh dự (x300)
*Sau khi cường hóa trang bị đạt +12, mới có thể tiếp tục cường hóa đạt cấp 1, 2, 3.