Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [9.7 - 15.7]

Từ 08-07-15

Thời gian

Từ 00:00 Thứ 2 ngày 13.7 đến 23:59:59 ngày 15.7.2015

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện, bạn tiêu xu vào Vật Tổ ở mức nào sẽ được nhận thưởng ở mức đó (Không nhận tất cả).

Mức tiêu xu vào Vật TổPhần thưởngHình ảnh
20.000 Xu trở lên Búa S-Đầu bò (x1)
Khóa/ 7 ngày/ Không thể tiếp phí
Nón S-Đầu bò( x1)
Khóa/ 7 ngày/ Không thể tiếp phí
Giáp S-Đầu bò (x1)
Khóa/ 7 ngày/ Không thể tiếp phí
S-Trăng Vàng (x1)
Khóa/ 30 ngày/ Không thể tiếp phí
Mũi khoan cấp 1 (x150)
Khóa
Tinh hoa vinh dự (x30)
Khóa
12.000~19.999 Xu S-Trăng Vàng x1
Khóa/ 15 ngày/ Không thể tiếp phí
Sách Ma Pháp
Khóa/ 7 ngày
Mũi khoan cấp 1 (x150)
Khóa
Tinh hoa vinh dự (x30)
Khóa
5000~11.999 Xu Châu Báu Sát 17
Khóa
Mũi khoan cấp 1 (x50)
Khóa
Sinh nhật 4 tuổi (x1)
Khóa/ 7 ngày
Tinh hoa vinh dự (x20)
Khóa
3000~4999 Xu Châu báu sát thương Lv13 (x1)
Khóa
Mũi khoan cấp 1 (x30)
Khóa
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên (x30)
Khóa
Tinh hoa vinh dự (x10)
Khóa