Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [9.4 - 15.4]

Từ 08-04-15

Những chiến binh đã trải qua đợt huấn luyện suốt những ngày qua, hãy cùng tham gia bảo vệ cho vương quốc. Phần thưởng xứng đáng dành cho người dũng sĩ xuất sắc.

Quyết chiến Boss Thế giới

Mỗi ngày hoàn thành 2 lần
Thời gian 10:00 ngày 9.4 đến hết 15.4.2015
Cấp độ 05-70
Điều kiện Tham gia Boss thế giới số lần chiến đấu đạt từ 3 lần trở lên nhận thưởng
Điều kiệnPhần thưởng
Đánh boss thế giới 3 lần Tinh Hoa Vinh Dự x5
Thức Ăn Cao x1
Phiếu Tạo Mới Thú Cưng x1
Đánh boss thế giới 6 lần Tinh Hoa Vinh Dự x8
Châu Báu thuộc tính 9 -15 x1
Phiếu Tạo Mới Thú Cưng x3
Đánh boss thế giới 9 lần Tinh Hoa Vinh Dự x10
Đá Manh Hóa x2
Phiếu Tạo Mới Thú Cưng x5

Tăng cấp phụ ma nhận thưởng

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 10:00 ngày 9.4 đến hết 15.4.2015
Cấp độ 05-70
Điều kiện Tăng cấp phụ ma đủ điều kiện sẽ được nhận thưởng.
Điều kiệnPhần thưởng
Tăng cấp phụ ma đạt cấp 1 lv2 Tinh Hoa Vinh Dự x3
Đá Linh Hồn x6
Ma Thạch Sơ x2
Tăng cấp phụ ma đạt cấp 1 lv4 Tinh Hoa Vinh Dự x4
Đá Linh Hồn x7
Ma Thạch Sơ x3
Tăng cấp phụ ma đạt cấp 1 lv6 Tinh Hoa Vinh Dự x5
Đá Linh Hồn x8
Ma Thạch Sơ x3
Tăng cấp phụ ma đạt cấp 1 lv8 Tinh Hoa Vinh Dự x5
Đá Linh Hồn x9
Ma Thạch Trung x2
Tăng cấp phụ ma đạt cấp 2 lv0 Tinh Hoa Vinh Dự x8
Đá Linh Hồn x13
Ma Thạch Trung x3
Tăng cấp phụ ma đạt cấp 2 lv2 Tinh Hoa Vinh Dự x9
Đá Linh Hồn x15
Ma Thạch Trung x4
Tăng cấp phụ ma đạt cấp 2 lv4 Tinh Hoa Vinh Dự x10
Đá Linh Hồn x17
Ma Thạch Trung x4
Tăng cấp phụ ma đạt cấp 2 lv6 Tinh Hoa Vinh Dự x11
Đá Linh Hồn x19
Ma Thạch Cao x3
Tăng cấp phụ ma đạt cấp 2 lv8 Tinh Hoa Vinh Dự x12
Đá Linh Hồn x21
Ma Thạch Trung x3
Tăng cấp phụ ma đạt cấp 3 lv0 Tinh Hoa Vinh Dự x21
Đá Linh Hồn x35
Ma Thạch Trung x6

Ngập tràn xu khóa

Mỗi ngày hoàn thành 5 lần
Thời gian 10:00 ngày 9.4 đến hết 15.4.2015
Cấp độ 05-70
Điều kiện Thắng 5 trận guild chiến.
Phần thưởng

Hạt giống vinh dự(x2)
Mũi khoan cấp 1 (x10)
Xu khóa (x100)

Trứng Thần Bí x1

Truy sát Hỏa Long

Mỗi ngày hoàn thành 5 lần
Thời gian 10:00 ngày 9.4 đến hết 15.4.2015
Cấp độ 40 - 70
Điều kiện Hoàn thành Phó bản Đại chiến rồng-Legend.
Phần thưởng

Ma Thạch-Sơ (x2)
Mở được Ma Thạch-Thô và Thường
Mũi khoan cấp 2 (x4)
Tinh hoa vinh dự (x10)
Trứng Thần Bí x1

Trồng cây gây rừng

Mỗi ngày hoàn thành 2 lần
Thời gian 10:00 ngày 9.4 đến hết 15.4.2015
Cấp độ 25-70
Điều kiện Trồng 8 cây trồng.
Phần thưởng

Phiếu Tạo Mới Thú Cưng (x4)
Hạt giống đá cường hóa (x2)
Tinh Hoa Vinh Dự (x6)

Âm mưu nguy hiểm

Mỗi ngày hoàn thành 10 lần
Thời gian 10:00 ngày 9.4 đến hết 15.4.2015
Cấp độ 30-70
Điều kiện Hoàn thành Phó bản Đấu trường dũng sĩ-Legend
Phần thưởng

Ma Thạch-Cao (x4)
Mở được Ma Thạch-Thô, Thường và Ưu tú
Quà viễn chinh (x2)
Mở ngẫu nhiên nhận một trong:
Châu báu chúc phúc thuộc tính x3,
Ma Thạch Tam Quán Lv1 (Ưu tú) x1,
Ma Thạch Tứ Tượng Lv1 (Thường) x1,
Ma Thạch Nhị Thánh

Trứng Thần Bí x1

Trứng Thần Bí 1

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 10:00 ngày 9.4 đến hết 15.4.2015
Cấp độ 30 -70
Điều kiện Thu thập Trứng Thần Bí x10
Phần thưởng Lông Phượng Hoàng x1

Trứng Thần Bí 2

Mỗi ngày hoàn thành 2 lần
Thời gian 10:00 ngày 9.4 đến hết 15.4.2015
Cấp độ 30 -70
Điều kiện Thu thập Trứng Thần Bí x5
Năng Lượng Xanh x1 (Mua tại cửa hàng)
Phần thưởng Bong Bóng Nguyên Tiêu x1 (1 Ngày/ Không thể tiếp phí)


Lưu ý:

  • Tất cả quà tặng nhận được đều KHÓA.