Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [7.5 - 13.5]

Từ 06-05-15

Thời gian

Từ ngày 7.5 đến hết 13.5.2015

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các bạn mua Huy chương dũng sĩ trong shop đủ số lượng có thể đổi những vật phẩm cực hập dẫn.

Vật phẩmHình ảnhGiá bán
Huy Chương Dũng Sĩ 200 Xu
Vật phẩm cần đổiSố lượng cần cóQuà tặngSố lượngHình ảnh
HUY CHƯƠNG DŨNG SĨ 140 Nón Hiệp Sĩ Rồng
1
140 Nón Công Chúa Bướm 1
140 Áo Công Chúa Bướm 1
140 Áo Hiệp Sĩ Rồng 1
120 Kính Hiệp Sĩ Rồng 1
120 Tóc Hiệp Sĩ Rồng 1
120 Mặt Hiệp Sĩ Rồng 1
120 Mắt Hiệp Sĩ Rồng 1
120 Kính Công Chúa Bướm 1
120 Tóc Công Chúa Bướm 1
120 Mặt công chúa bướm 1
120 Mắt Công Chúa Bướm 1

Lưu ý:

Có thể đổi tối đa đến 999 lần cho đến hết sự kiện.

Tất cả các quà tặng đều Khóa.