Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [7.5 - 13.5]

Từ 06-05-15

Những chiến binh đã trải qua đợt huấn luyện suốt những ngày qua, hãy cùng tham gia bảo vệ cho vương quốc. Phần thưởng xứng đáng dành cho người dũng sĩ xuất sắc.( Không áp dụng cho máy chủ Gà Đoàn Kết và Gà Mừng Tuổi)

Quyết chiến Boss Thế giới

Mỗi ngày hoàn thành 2 lần
Thời gian 10:00 ngày 7.5 đến hết 13.5.2015
Cấp độ 05-70
Điều kiện Tham gia Boss thế giới số lần chiến đấu đạt từ 3 lần trở lên nhận thưởng
Điều kiệnPhần thưởng
Đánh boss thế giới 3 lần Tinh Hoa Vinh Dự x5
Thức Ăn Cao x1
Phiếu Tạo Mới Thú Cưng x1
Đánh boss thế giới 6 lần Tinh Hoa Vinh Dự x8
Châu Báu thuộc tính 9 -15 x1
Phiếu Tạo Mới Thú Cưng x3
Đánh boss thế giới 9 lần Tinh Hoa Vinh Dự x10
Đá Manh Hóa x2
Phiếu Tạo Mới Thú Cưng x5

Ngập tràn xu khóa

Mỗi ngày hoàn thành 5 lần
Thời gian 10:00 ngày 7.5 đến hết 13.5.2015
Cấp độ 05-70
Điều kiện Thắng 5 trận guild chiến.
Phần thưởng

Hạt giống vinh dự(x2)
Mũi khoan cấp 1 (x10)
Xu khóa (x100)

Cẩm Chướng Hồng x1

Truy sát Hỏa Long

Mỗi ngày hoàn thành 5 lần
Thời gian 10:00 ngày 7.5 đến hết 13.5.2015
Cấp độ 40 - 70
Điều kiện Hoàn thành Phó bản Đại chiến rồng-Legend.
Phần thưởng

Ma Thạch-Sơ (x2)
Mở được Ma Thạch-Thô và Thường
Mũi khoan cấp 2 (x4)
Tinh hoa vinh dự (x10)
Cẩm Chướng Hồng x1

Trồng cây gây rừng

Mỗi ngày hoàn thành 2 lần
Thời gian 10:00 ngày 7.5 đến hết 13.5.2015
Cấp độ 25-70
Điều kiện Trồng 8 cây trồng.
Phần thưởng

Phiếu Tạo Mới Thú Cưng (x4)
Hạt giống đá cường hóa (x2)
Tinh Hoa Vinh Dự (x6)

Âm mưu nguy hiểm

Mỗi ngày hoàn thành 10 lần
Thời gian 10:00 ngày 7.5 đến hết 13.5.2015
Cấp độ 30-70
Điều kiện Hoàn thành Phó bản Đấu trường dũng sĩ-Legend
Phần thưởng

Ma Thạch-Cao (x4)
Mở được Ma Thạch-Thô, Thường và Ưu tú
Quà viễn chinh (x2)
Mở ngẫu nhiên nhận một trong:
Châu báu chúc phúc thuộc tính x3,
Ma Thạch Tam Quán Lv1 (Ưu tú) x1,
Ma Thạch Tứ Tượng Lv1 (Thường) x1,
Ma Thạch Nhị Thánh

Cẩm Chướng Hồng x1

Thu thập Hoa Cẩm Chướng

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 10:00 ngày 7.5 đến hết 13.5.2015
Cấp độ 30 -70
Điều kiện Thu thập Cẩm Chướng x40 (Có thể nhận đựơc thông qua trồng hoa, hoặc mở túi quà Ngày của mẹ)
Phần thưởng Thẻ Hoa Xinh x1
Công kích: 30
Phòng thủ: 30
Nhanh nhẹn: 30
May mắn: 30
Hiệu lực 30 ngày


Thu thập Cẩm Chướng Hồng

Mỗi ngày hoàn thành 2 lần
Thời gian 10:00 ngày 7.5 đến hết 13.5.2015
Cấp độ 30 -70
Điều kiện Thu thập Cẩm Chướng Hồng x5
Năng Lượng Xanh x1 (Mua tại cửa hàng)
Phần thưởng Châu Báu Sát Thương lv9
Ngày Của Mẹ x1
(Mở ra nhận ngẫu nhiên các vật phẩm:Wow-Thùng tát nước ×1, Ma Thạch Tứ Tượng ưu tú×1, Mảnh đá tăng cấp×1, Tinh hoa vinh dự×1, Linh Châu Kỹ Năng ×6, Thuốc Tăng Cấp Thú ×2, Cỏ Thiên Diệp×8, Hoa Cẩm Chướng×6, Loa lớn×5, Mũi khoan Lv1×10.)


Lưu ý:

  • Tất cả quà tặng nhận được đều KHÓA.