Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [31/05 - 13/06]

Từ 30-05-18

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 31/05/2018.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 06/06/2018.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Gunner nâng cấp Thú Cưỡi theo yêu cầu sẽ nhận được một bộ quà tặng hấp dẫn:

Cấp Thú CưỡiQuà tặngSố lượngHình ảnh
Cấp 5 - 1 sao Thuốc Tăng Cấp Thú 200
Linh Châu Kỹ Năng 200
Thẻ phụ kiện Bọ Hung 1
Cấp 5 - 5 sao Thuốc Tăng Cấp Thú 250
Linh Châu Kỹ Năng 250
Thẻ phụ kiện Bọ Hung 1
Cấp 5 - 9 sao Thuốc Tăng Cấp Thú 300
Linh Châu Kỹ Năng 300
Thẻ phụ kiện Bọ Hung 1
Cấp 6 - 1 sao Thuốc Tăng Cấp Thú 350
Linh Châu Kỹ Năng 350
Thẻ Phụ Kiện Cóc Vàng 1
Cấp 6 - 5 sao Thuốc Tăng Cấp Thú 400
Linh Châu Kỹ Năng 400
Thẻ Phụ Kiện Cóc Vàng 1
Cấp 6 - 9 sao Thuốc Tăng Cấp Thú 450
Linh Châu Kỹ Năng 450
Thẻ Phụ Kiện Cóc Vàng 1
Cấp 7 - 1 sao Thuốc Tăng Cấp Thú 500
Linh Châu Kỹ Năng 500
Thẻ Cự Long Hai Đầu 1
Cấp 7 - 5 sao Thuốc Tăng Cấp Thú 550
Linh Châu Kỹ Năng 550
Thẻ Cự Long Hai Đầu 1
Cấp 7 - 9 sao Thuốc Tăng Cấp Thú 600
Linh Châu Kỹ Năng 600
Thẻ Cự Long Hai Đầu 1

Lưu ý

  • Cấp  của thú cưỡi sau khi nâng cấp đến các mốc tương ứng sẽ nhận được các gói quà tặng trên 1 lần.
  • Tất cả các quà tặng đều khóa.