Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [31/05 - 13/06]

Từ 30-05-18

[GUNNY.360GAME.VN]


-=- QUÀ TẶNG NẠP XU TÍCH LŨY -=-

Nạp Xu vào Game sẽ có nhiều phần quà thú vị đang chờ đón các Gunner đấy! Cùng xem nha.

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 31/05/2018.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 06/06/2018.

Phần Thưởng:

Trong thời gian sự kiện, khi nạp xu tích lũy đạt đến định mức yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

Mức tích lũyPhần thưởngSố lượngHình ảnh

200 xu
(Nhận được
nhiều lần)
Vé Tăng Vật Tổ 125
Đá 5
Mũi khoan cấp 2 3
500 xu
(Nhận được
nhiều lần)
Quyền Trượng Băng Giá- Mảnh sơ 8
Vật tế-cao 3
Đá Linh Hồn 10
1.000 xu
(Nhận được
nhiều lần)
Thuốc Tăng Cấp Thú 10
Da Thú 12
Ma Thạch EXP-Trung (1000 exp)
1
2.000 xu
(Nhận được nhiều lần)
Hộp hồn tinh (nhỏ) 10
Ngọc Gà 8
Xu Vui Vẻ
10
5.000 xu Sổ Nhà Thám Hiểm - Đồng 3
Hộp hồn tinh (vừa)
Khóa
6
Bao tay Venus +5
7 ngày/Khóa/ Có thể tiếp phí
1
8.000 xu Vĩnh hằng +5
7 Ngày/ Có thế tiếp phí
1
Sát Long+4
7 ngày/ Có thể tiếp phí
1
Đá năng lượng-Cao
Khóa
6
15.000 xu Thẻ phụ Kiện Vịt
60 Ngày / khóa
1
S-Athena
7 Ngày / khóa
1
Rương 500 Xu khóa 7
30.000 xu Ma Thạch Tứ Tượng Siêu Việt 1
Đá Tăng Sao Lv2 30
Hoàng Kim Vũ*
365 ngày/Khóa
1
50.000 xu Ấn Sức Mạnh (2) - Ưu Tú - 4 Sao 1
Quy Thần +5
7 Ngày/Khóa

1
Đồng
1000
100.000 xu Thẻ Sơn Dương
365 ngày/Khóa
1
Hộp hồn tinh (vừa) 125
Ấn Sức Mạnh (2) - Hoàn Mỹ - 4 Sao 1
200.000 xu Legend·Cúp Vàng
Khóa
1
Danh Hiệu Thành Chủ Hải Phòng
30 Ngày /Khóa
2
Ấn Sức Mạnh (2) - Hoàn Mỹ - 5 Sao

1

 

Lưu ý:

  • Tất cả vật phẩm nhận được đều Khóa.

Các bạn có thể đổi quà bằng cách chọn mục HẤP DẪN -> QUÀ NẠP THẺ trên giao diện quảng trường.

Có thể nạp nhiều lần để nhận quà từ từ trong thời gian sự kiện hoặc nạp 1 lúc đến mức cao nhất để nhận tất cả các món quà trên.

 

Sau khi tiêu tích lũy đủ số xu yêu cầu, các bạn ấn nút "NHẬN", phần thưởng sẽ được tự động chuyển về hộp thư cá nhân.

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 07/06/2018.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 13/06/2018.

Phần Thưởng:

Trong thời gian sự kiện, khi nạp xu tích lũy đạt đến định mức yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

Mức tích lũyPhần thưởngSố lượngHình ảnh

200 xu
(Nhận được
nhiều lần)
Đá 5
Thức ăn Cao (20.000 exp) 1
Mảnh sơ-LEGEND-Sách Hắc Ám 1
500 xu
(Nhận được
nhiều lần)
Đồng 3
Vật Tế-Cao
3
Đá Linh Hồn 10
1.000 xu
(Nhận được
nhiều lần)
Da Thú
12
Ma Thạch EXP-Trung (1000 exp) 1
Hộp hồn tinh (nhỏ) 5
2.000 xu
(Nhận được nhiều lần)
Bí Ngân 12
Đồng 12
Xu Vui Vẻ
10
5.000 xu Châu báu sát thương Lv17 1
Legend - Ngư Lôi - Mảnh cao
Khóa
6
Bao tay Venus +5
7 ngày/ Khóa/ Có thể tiếp phí
1
8.000 xu Vĩnh hằng +5
7 Ngày/ Có thế tiếp phí
1
Phục Long+4
7 ngày/ Có thể tiếp phí
1
Đá năng lượng-Cao
Khóa
6
15.000 xu Thẻ phụ kiện Hồ Ly
60 Ngày/ Khóa
1
Nhẫn EXP +4
7 Ngày/ Khóa
2
Rương 500 Xu khóa 7
30.000 xu Rương PET 5 Sao 1 --
Hộp hồn tinh (nhỏ)
Khóa/Vĩnh Viễn
160
S-Trăng Hoàng Kim
365 Ngày/Khóa
1
50.000 xu Ấn Sức Mạnh (3) - Ưu tú - 4 Sao 1
Lạc Việt +5
Khóa

1
Đồng
1000
100.000 xu Thẻ Phụ Kiện Cóc Vàng
365 Ngày/ Khóa
1
Hộp hồn tinh (vừa) 125
Ấn Sức Mạnh (3) - Hoàn Mỹ - 4 sao
1
200.000 xu Legend - Pháo Hoa
Khóa
1
Danh Hiệu Thành Chủ Hồ Chí Minh
30 Ngày /Khóa
2
Ấn Sức Mạnh (3) - Hoàn Mỹ - 5 Sao
1

 

Lưu ý:

  • Tất cả vật phẩm nhận được đều Khóa.

Các bạn có thể đổi quà bằng cách chọn mục HẤP DẪN -> QUÀ NẠP THẺ trên giao diện quảng trường.

Có thể nạp nhiều lần để nhận quà từ từ trong thời gian sự kiện hoặc nạp 1 lúc đến mức cao nhất để nhận tất cả các món quà trên.

 

Sau khi tiêu tích lũy đủ số xu yêu cầu, các bạn ấn nút "NHẬN", phần thưởng sẽ được tự động chuyển về hộp thư cá nhân.