Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [31/05 - 13/06]

Từ 30-05-18

[GUNNY.360GAME.VN]


-=- NẠP XU ĐỘT BIẾN -=-

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 31/05/2018.
  • Kết thúc: 23h59 thứ tư, ngày 13/06/2018.

Phần Thưởng:

Trong thời gian sự kiện, mỗi đợt nạp lần đầu một trong các mức xu sau sẽ được nhận thưởng:
200 xu/1000 xu/2000 xu

09:00 ngày 31/05/2018 đến 23:59:59 ngày 03/06/2018
Mốc nạpPhần thưởngSố lượngThời hạn
200-999 xu Hồng Tím
1 8 ngày
Cây Chổi 1 8 ngày
Châu báu SátLv13 1 1 ngày
2.000-999.999 xu

Châu báu SátLv15

1 8 ngày


Dũng Giả (Nữ)

1 8 ngày

~o0o~

09:00 ngày 04/06/2018 đến 23:59:59 ngày 06/06/2018
Mốc nạpPhần thưởngSố lượngThời hạn
200-999 xu Nham Hiểm 1 8 ngày
Tâm Bất Thính 1 8 ngày
Châu báu SátLv13 1 1 ngày
2.000-999.999 xu

Châu báu SátLv15

1 8 ngày


Dũng Giả (Nam)

1 8 ngày

~o0o~

09:00 ngày 07/06/2018 đến 23:59:59 ngày 10/05/2018
Mốc nạpPhần thưởngSố lượngThời hạn
200-999 xu Thấu tâm lương 1 8 ngày
Tính Thủy Chung 1 8 ngày
Châu báu SátLv13 1 1 ngày
2.000-999.999 xu

Châu báu SátLv15

1 8 ngày


Chiến Sĩ Sao (Nam)

1 8 ngày

~o0o~

09:00 ngày 11/06/2018 đến 23:59:59 ngày 13/06/2018
Mốc nạpPhần thưởngSố lượngThời hạn
200-999 xu Kính phượng điệp 1 8 ngày
Kính Siêu Ngầu 1 8 ngày
Châu báu SátLv13 1 1 ngày
2.000-999.999 xu

Châu báu SátLv15

1 8 ngày


Chiến Sĩ Sao (Nữ)

1 8 ngày

Lưu ý:

  • Nam nhận được Set trang bị Nam, Nữ nhận Set trang bị Nữ.
  • Không nhận Trùng.
  • Nạp mốc cao hơn nhận phần thưởng mốc thấp hơn.
  • Có thể Nạp tích lũy.
  • Trong thời gian sự kiện diện ra chỉ nhận 1 lần mỗi mốc.
  • Phần thưởng 200 Xu item đột biến Nữ sẽ nhận được của Nữ, và Nam sẽ nhận được của Nam. Không nhận cả 2.