Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [30/11 - 13/12]

Từ 29-11-17

Lao động hăng say nhận thêm quà đây pà con ơi!! Gunner tham gia làm nhiệm vụ đầy đủ mỗi ngày sẽ tích lũy đạo cụ cần thiết cho sự kiện Đổi Quà sau này nhé!

Quà Tặng Gunner

Thời gian:
  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 07/12/2017.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 13/12/2017.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Gunner đăng nhập vào game sẽ được nhận thưởng mỗi ngày.

Túi quà Tháng 12 (2)Chắc chắn nhận đượcNgẫu nhiên nhận được


Sổ Rách Nát x3

Legend - Halloween x1

Châu báu sát thương Lv17 x1

Da Thú x7

Hồn Bảo Vệ x5

Đá Tâm Nguyện x10

Đá Linh Nguyện x3

Vật Tế Cao x5

Tinh Hoa Vinh Dự x10.

Quà Ước Mơ (Dùng Đổi Thưởng) x1
Cấp độPhần thưởngSố lượng
10 - 20
Đá Cường Hóa
10

Tinh Hoa Vinh Dự
10

Ngọc gà
1

Túi quà Tháng 12 (2)
1
21 - 30
Đá Cường Hóa
15

Tinh Hoa Vinh Dự
20

Túi quà Tháng 12 (2)
1

Cây trồng (sơ)
2
31 - 40
Vé Tăng Vật Tổ
30

Tinh Hoa Vinh Dự
30

Túi quà Tháng 12 (2)
1

Cây trồng (sơ)
3
41 - 50
Vé Tăng Vật Tổ
40

Tinh Hoa Vinh Dự
40

Túi quà Tháng 12 (2)
1

Cây trồng (sơ)
4
51 - 70
Đá cường hóa
15

Tinh Hoa Vinh Dự
50

Túi quà Tháng 12 (2)
1

Cây trồng (sơ)
5

Chinh chiến BOSS Khó

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 09:00:00 30/11/2017 - 23:59:59 13/12/2017
Cấp độ 08-30
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đại Chiến Rồng - (Khó) x1
- Vương Thành Gà - (Khó) x1
- Bộ Lạc Tà Thần - (Khó) x1
Phần thưởng


Thuốc tăng cấp Thú(x2)


Đá Cường Hóa (x15)

Vòng Tay EXP +1 (x1)
7 Ngày/khóa

Mật Ong (x1)

BOSS Anh Hùng lộ diện

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 09:00:00 30/11/2017 - 23:59:59 13/12/2017
Cấp độ 31 -70
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đại Chiến Rồng - (Anh hùng) x1
- Vương Thành Gà - (Anh hùng) x1
- Bộ Lạc Tà Thần - (Anh hùng) x1
Phần thưởng
Vật Tế Cao(x2)

Sổ Rách Nát (x2)

Hộp hồn tinh (nhỏ)

Mật Ong x1

Chiến đấu không ngừng

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 09:00:00 30/11/2017 - 23:59:59 13/12/2017
Cấp độ 08 -30
Điều kiện Chiến thắng 5 trận tự do
Phần thưởng
Chiến hồn đơn (x20)

Đá Cường Hóa x10

Châu báu thuộc tính Lv9-11Mật Ong x1

Hoàn thành mục tiêu

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 09:00:00 30/11/2017 - 23:59:59 13/12/2017
Cấp độ 31 - 70
Điều kiện - Chiến thắng đấu tự do 5 trận
Phần thưởng
Mảnh đá tăng cấp (x2)

Hộp hồn tinh (nhỏ) x1


Đá Tâm Nguyện (x1)

Mật Ong (x1)

Vinh quang tổ đội

Mỗi ngày hoàn thành 2 lần
Thời gian 09:00:00 30/11/2017 - 23:59:59 13/12/2017
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Hạ 10 đối thủ trong Guild Chiến
Phần thưởng

-
Mảnh Đá Tăng Sao (x2)


Nước tu luyện cấp 2 x3


Rương xu khóa sơ x4

Mật Ong (x1)

Vượt Đấu Trường Dũng Sĩ

Mỗi ngày hoàn thành 5 lần 
Thời gian 09:00:00 30/11/2017 - 23:59:59 13/12/2017
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đấu Trường Dũng Sĩ - Anh Hùng x1
- Đấu Trường Dũng Sĩ - Legend x1
Phần thưởng
Đá x3

Đá Linh Hồn x5

Nhẫn EXP +1 (x2)
7 Ngày/khóa

Mật Ong (x1)

Biến Hình ngẫu nhiên

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần 
Thời gian 09:00:00 30/11/2017 - 23:59:59 13/12/2017
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Biến hình ngẫu nhiên trong thi đấu nhận đạo cụ.
Phần thưởng Tinh hoa vinh dự x10

Lưu ý:

  • Tất cả quà tặng nhận được đều KHÓA.