Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [30/11 - 13/12]

Từ 29-11-17

[GUNNY.360GAME.VN]

Điều kiện tham gia:

    • Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Gunner khi đăng nhập vào game mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

Thời gian:

    • Bắt đầu: 09:00 Ngày 30/10/2017.
    • Kết thúc: 23:59 Ngày 13/12/2017.
Số ngàyPhần thưởngHạn sử dụng
Ngày 1 Thuốc Tăng Cấp Thú x20 Vĩnh viễn
Ngày 2 Chiến Hồn Đơn x150 Vĩnh viễn
Ngày 3 Linh Lộ Đơn x35 Vĩnh viễn
Ngày 4 Hộp hồn tinh (nhỏ) x3 Vĩnh viễn
Ngày 5 Nước tu luyện ma pháp lv2 x20 Vĩnh viễn
Ngày 6 Mảnh Đá Tăng Sao x6 Vĩnh viễn
Ngày 7 Rương vỏ vũ khí ngẫu nhiên x2 Vĩnh viễn
Ngày 8 Vật Tế-Cao x10 Vĩnh viễn
Ngày 9 Đá vỡ x100 Vĩnh viễn
Ngày 10 Thức Ăn (Cao) - 20.000 Exp x5 Vĩnh viễn
Ngày 11 Linh hồn thú cưỡi  x20 Vĩnh viễn
Ngày 12 Hộp hồn tinh (nhỏ) x3 Vĩnh viễn
Ngày 13 Mảnh Thú Cưỡi x50 Vĩnh viễn
Ngày 14 Tâm Bảo Vệ x20 Vĩnh viễn
Số ngàyPhần thưởngHạn sử dụng
3 ngày Đá tâm nguyên x4 Vĩnh viễn
Rương Xu khóa - Trungx1
(Mở nhận 500 xu khóa)
Vĩnh viễn
Thẻ phụ kiện Đầu Đạn Vàng x1 3 ngày
7 ngày Thẻ phụ kiện Đầu Đạn Vàng 7 Ngày
Rương Xu khóa - Trung x1
(Mở nhận 500 xu khóa)
Vĩnh viễn
Đá Tăng Sao Lv2 x1 Vĩnh viễn
14 ngày Thẻ phụ kiện Đầu Đạn Vàng x1 7 Ngày
Rương Xu khóa - Trungx1
(Mở nhận 500 xu khóa)
Vĩnh viễn
Châu Báu Sát Thương Lv17 x1 Vĩnh viễn

*Tất cả các phần thưởng đều khóa.