Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [30/05- 12/06]

Từ 30-05-19

Lao động hăng say nhận thêm quà đây pà con ơi!! Gunner tham gia làm nhiệm vụ đầy đủ mỗi ngày sẽ tích lũy đạo cụ cần thiết cho sự kiện Đổi Quà sau này nhé!

Quà Tặng Gunner

Thời gian:
  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 30/05/2019.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 05/06/2019.

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Gunner đăng nhập vào game sẽ được nhận thưởng mỗi ngày.

Cấp độPhần thưởngSố lượng
10 - 20
Đá Cường Hóa
10

Chìa Ma Pháp
5

Thuốc Tăng Cấp Thú
2

Quà Tháng 6
1
21 - 30
Đá Cường Hóa
15

Chìa Ma Pháp
10

Quà Tháng 6
1

Cây trồng (sơ)
2
31 - 40
Vé Tăng Vật Tổ
30

Chìa Ma Pháp
10

Quà Tháng 6
1

Đá Linh Hồn
10
41 - 50
Vé Tăng Vật Tổ
40

Chìa Ma Pháp
10

Quà Tháng 6
1

Đá Linh Hồn
15
51 - 70
Vé Tăng Vật Tổ
50

Chìa Ma Pháp
10

Quà Tháng 6
1

Đá Linh Hồn
30

Quà Tặng Gunner

Thời gian:
  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 06/06/2019.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 12/06/2019.

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Gunner đăng nhập vào game sẽ được nhận thưởng mỗi ngày.

Cấp độPhần thưởngSố lượng
10 - 20
Đá Cường Hóa
10

Chìa Ma Pháp
5
Thuốc Tăng Cấp Thú 2

Quà Tháng 6
 (1)
1
21 - 30
Đá Cường Hóa
15

Chìa Ma Pháp
10

Quà Tháng 6
 (1)
1

Thuốc Tăng Cấp Thú

5
31 - 40
Da Thú
5

Chìa Ma Pháp
10

Quà Tháng 6
 (1)
1

Thuốc Tăng Cấp Thú

10
41 - 50
Da Thú
5

Chìa Ma Pháp
10

Quà Tháng 6
 (1)
1

Thuốc Tăng Cấp Thú

15
51 - 70
Da Thú
10

Chìa Ma Pháp
10

Quà Tháng 6
 (1)
1

Thuốc Tăng Cấp Thú

20

Văn Hay Chữ Tốt

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 00:00:00 30/05/2019 - 23:59:59 12/06/2019
Cấp độ 08 - 30
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đại chiến Rồng (Khó) x1
- Vương thành Gà (Khó) x1
- Bộ lạc tà thần (Khó) x1
Phần thưởng Thuốc Tăng Cấp Thú x2 Đá Cường Hóa x15
Mũi Khoan Cấp 1 x10

Châu Báu Thuộc Tính Lv9-11 x2


Mực x1

Tuổi Thơ Dữ Dội

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 00:00:00 30/05/2019 - 23:59:59 12/06/2019
Cấp độ 31- 70
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đại chiến Rồng (Anh Hùng) x1
- Vương thành Gà (Anh hùng) x1
- Bộ lạc tà thần (Anh Hùng) x1
Phần thưởng
Vật Tế Cao x2

Hộp hồn tinh (nhỏ) x1

Đá Linh Hồn x3

Da Thú x3


Mực
 
x1

Tre Già Măng Mọc

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 00:00:00 30/05/2019 - 23:59:59 12/06/2019
Cấp độ 08 - 30
Điều kiện Hoàn thành đấu tự do 5 trận
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình
Thẻ hồn x2  
Linh Châu Kỹ Năng x10  
Thuốc Tăng Cấp Thú x2  
Đá Cường Hóa x10  
Châu báu thuộc tính Lv9-11 x2  
Mực x1

Chăm Ngoan Học Giỏi

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 00:00:00 30/05/2019 - 23:59:59 12/06/2019
Cấp độ 31 - 70
Điều kiện Chiến thắng đấu tự do 5 trận
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình
Vật Tế Cao x2
Chìa Ma Pháp x5  
Đá Linh Hồn x5  
Đá x3
Chiến hồn đơn x20  
Mực x1

Phấn Đấu Thi Đua

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 00:00:00 30/05/2019 - 23:59:59 12/06/2019
Cấp độ 10 - 70
Điều kiện Hạ 10 đối thủ trong Guild Chiến
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình
Đá Bùa Vật Tổ x2
Mảnh Sơ-LEGEND-Sách Hắc Ám
Đá Đúc Hồn x1
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 x5
Rương xu khóa sơ x4
Mực x1

Nghe Lời Thầy Cô

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 00:00:00 30/05/2019 - 23:59:59 12/06/2019
Cấp độ 10 - 70
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đấu Trường Dũng Sĩ - Anh Hùng x1,
- Đấu Trường Dũng Sĩ - Legend x1
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình
Đá x3  
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 x3  
Quyền Trượng Băng Giá- Mảnh sơ x1  
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 x1  
Đá Bùa Vật Tổ x2   
Mực x1

Xứng Đôi Vừa Lứa

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần

Hướng dẫn: Vợ Chồng cùng tạo phòng thi đấu, đạt điều kiện có thể nhận thưởng.

Thời gian 00:00:00 30/05/2019 - 23:59:59 12/06/2019
Cấp độ 10 - 70
Điều kiện Vợ chồng cùng chiến thắng 5 trận
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình
Linh Hồn PET x2  
Mảnh ghép Phụng Hoàng Băng 4* x1
Chocolate Tình Yêu x1
Super - Hoa Tình Yêu - Mảnh sơ x1   
Mực x1

Nước Mát Giải Nhiệt

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần

Thời gian 00:00:00 30/05/2019 - 23:59:59 12/06/2019
Cấp độ 10 - 70
Điều kiện Thu thập đủ:
 
Mực x8
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình

Mảnh Sơ LEGEND Xếp hình x1

Nhẫn EXP +2 x3

7 ngày/ Khóa

Linh Hồn Thú Cưỡi x3

Rương 200 Lệnh Bài x5

Nghỉ Hè Vui Vẻ

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần

Thời gian 00:00:00 30/05/2019 - 23:59:59 12/06/2019
Cấp độ 10 - 70
Điều kiện Thu thập đủ:
  
Mực
 x156
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình
WOW Xếp Hình (7 ngày) x1
Đá Phong Ấn x5
Châu báu Sát thương Lv.15 x10
Thuốc Ma Pháp x10  
Đá Tăng Cấp x20
Túi quà Bạch Kim Ngũ Thần Binh x1

Biến Hình Ngẫu Nhiên

Thời gian 00:00:00 30/05/2019 - 23:59:59 12/06/2019
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Biến hình ngẫu nhiên trong thi đấu nhận đạo cụ.
Phần thưởng


Tinh hoa vinh dự x10