Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [30/05- 12/06]

Từ 30-05-19

[GUNNY.360GAME.VN]

Tham gia nạp tích lũy đạt 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu, 3.000 Xu, 8000 Xu, 15000 xu, 30.000 xu, 50.000 xu, 100.000 xu, 200.000 xu Gunner sẽ nhận được nhiều vật phẩm hấp dẫn!

QUÀ TẶNG TÍCH LŨY NẠP XU ĐẠT MỐC NHẬN THƯỞNG

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 06/06/2019.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 12/06/2019.
  • Sự kiện tính tích lũy cộng dồn 7 ngày.

Nội dung và Phần thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Gunner nạp xu tích lũy đạt mốc 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu, 3.000 Xu, 8000 Xu, 15000 xu, 30.000 xu, 50.000 xu, 100.000 xu, 200.000 xu có thể chọn 1 trong 3 phần quà tương ứng với mỗi mốc:

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 1000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá 25
Chiến Hồn Đơn
100
Mũi Khoan Cấp 2 25
GÓI QUÀ 2 Nước Tu Luyện Cấp 3 10
Đá Phong Ấn 1
Chìa Ma Pháp 100
GÓI QUÀ 3 Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 5
Đá Phong Ấn 1
Thẻ Bối Rối 1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 2.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá 50
Chiến Hồn Đơn 200
Mũi Khoan Cấp 2 50
GÓI QUÀ 2 Châu Báu Chúc Phúc Công Kích 1
Châu Báu Chúc Phúc Phòng Ngự 1
Châu Báu Chúc Phúc Thuộc Tính 1
GÓI QUÀ 3 Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 10
Đá Phong Ấn 2
Thẻ Danh Hiệu Soái Ca 1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 5.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Linh Nguyện 30
Túi Quà Bạch Kim Ngũ Thần Binh 1
Bao Tay Venus +5
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1
GÓI QUÀ 2 Đá Thức Tỉnh Kim Xà 1
Đá Phong Ấn 2
Bao tay Venus +5
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1
GÓI QUÀ 3 Đá Phong Ấn 2
Đá Luyện Hóa 30
Bao tay Venus +5
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 8.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Phong Ấn 4
Sát Long+4
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1
Túi Quà Halloween (Nam)
Mở ra ngẫu nhiên nhận được một món không khóa trong bộ Thời Trang Halloween (Nam) - Chỉ giới tính NAM mở được.
1
GÓI QUÀ 2
Túi Quà Halloween (Nữ)
Mở ra ngẫu nhiên nhận được một món không khóa trong bộ Thời Trang Halloween (Nữ) - Chỉ giới tính NỮ mở được.
1
Sát Long+4
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1
Đá Phong Ấn 4
GÓI QUÀ 3

Đá Phong Ấn 4
Sát Long+4
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1
Set Bong Bóng Giới Tính
8 ngày/Khóa/Kích hoạt phụ kiện Cuộc Sống Muôn Màu
1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 15.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Luyện Hóa 100
Hộp Hồn Tinh Vừa
15
Thẻ Phụ Kiện Xe Thỏ
60 ngày/Khóa
1
GÓI QUÀ 2
Đá Phong Ấn 6
Trùng Sinh Đơn 40
Rương 500 Xu khóa 7
GÓI QUÀ 3

Ma Thạch 5000 EXP 3
Trùng Sinh Đơn 40
Bản Năng Vô Cực
7 ngày/Khóa
1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 30.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Tăng Cấp 100
Đá Phong Ấn PET 12
Hoàng Kim Vũ*
365 ngày/khóa
1
GÓI QUÀ 2
Đá Phong Ấn 12
Hộp Hồn Tinh - Vừa 30
SUPER Đàn Hắc Ám
7 ngày/ Khóa
1
GÓI QUÀ 3

Đá Phong Ấn 12
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv2 50
Đá Đột Phá 60

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 50.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Đúc Hồn 250
Lạc Việt +5
7 ngày
1
Đá Phong Ấn 24
GÓI QUÀ 2
Hộp Hồn Tinh Vừa 60

Thẻ Rồng Bong Bóng
365 ngày/Khóa

1
Đá Phong Ấn PET 24
GÓI QUÀ 3

Thẻ Hồn 300
Đá Đúc Hồn 250
Đá Phong Ấn 24

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 100.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1
Aslan
365 ngày/Khóa
1
Đá Phong Ấn 40
Túi quà Ấn Siêu Việt 1
GÓI QUÀ 2
Xe Không Gian
365 ngày/Khóa
1
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv2 150
Túi quà Ấn Siêu Việt 1
GÓI QUÀ 3

Túi quà Ấn Siêu Việt 1
Đá Phong Ấn 40
Thành Chủ Hà Nội
30 ngày
1

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 200.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Phong Ấn 60
Túi Quà Ấn Siêu Việt 1
LEGEND Boomerang
7 ngày/Khóa
1
GÓI QUÀ 2
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv3 200
Thành Chủ Buôn Mê Thuột
30 ngày
1
Túi quà Ấn Siêu Việt 1
GÓI QUÀ 3

Thành Chủ Cà Mau
30 ngày
1
Đá Phong Ấn 60
Túi quà Ấn Siêu Việt 1

Cách nhận thưởng

Gunner tích lũy nạp đủ có thể nhận thưởng tại giao diện EVENT -> Quà tặng nạp Xu để nhận thưởng:

 

Lưu ý:

  • Mỗi ngày Gunner nạp tích lũy xu đạt mốc có thể nhận 1 trong 3 gói quà của mỗi mốc.
  • Tích lũy nạp đạt mốc cao nhất có thể nhận các mốc phía dưới.
  • Mỗi ngày nhận được 1 lần.
  • Số xu nạp không tích lũy qua ngày dành cho sự kiện này.