Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [30/05- 12/06]

Từ 30-05-19

[GUNNY.360GAME.VN]

Cách Tham Gia:

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Gunner khi đăng nhập vào game mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn.

Thời Gian:

  • Bắt đầu: 00:00 - Ngày 30/05/2019.
  • Kết thúc: 23:59 - Ngày 12/06/2019.

Phần Thưởng

  • Thưởng đăng nhập LIÊN TỤC nhận:
Liên Tục ĐạtPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
Đăng Nhập Liên Tục 3 Ngày Đá Tâm Nguyện 20
500 Xu khóa 1
Giáp S - Phù Điêu
3 ngày/Khóa
1
Đăng Nhập Liên Tục 5 Ngày Mảnh Thú Cưỡi 50
Nón S - Phù Điêu
3 ngày/Khóa
1
Đá Phong Ấn 1
Đăng Nhập Liên Tục 7 Ngày
Trứng Pet 4 Sao Ngẫu Nhiên 1
500 Xu khóa 1
Đá Giải Ấn 1
Đăng Nhập Liên Tục 10 Ngày Búa S - Phù Điêu
3 ngày/Khóa
1
Châu Báu Sát Thương Lv17 1
Đá Tăng Sao Lv2 5
Đăng Nhập Liên Tục 14 Ngày
Thẻ Thỏ Đáng Yêu
14 ngày/Khóa
1
500 Xu khóa 1
Ma Thạch 5000 EXP 1
  • Thưởng mỗi ngày đăng nhập nhận:
Số ngàyPhần thưởngSố LượngHình ảnh
Ngày 1 Da Thú 20
Ngày 2 Chiến Hồn Đơn 150
Ngày 3 Linh Lộ Đơn 35
Ngày 4 Thẻ hồn 10
Ngày 5 Đá Tăng Cấp 10
Ngày 6 Hộp Tinh Hồn Nhỏ 30
Ngày 7 Nước Tu Luyện Cấp 2 2
Ngày 8 Vật Tế-Cao 10
Ngày 9 Đá Vỡ 100
Ngày 10 Thức Ăn (Cao) - 20.000 Exp 5
Ngày 11 Linh hồn thú cưỡi  20
Ngày 12 Đá Tăng Sao lv1 5
Ngày 13 Nước Tu Luyện Ma Pháp Cấp 2 10
Ngày 14 Trùng Sinh Đơn 4

*Tất cả các phần thưởng đều khóa.