Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [30.04 - 13.05.2020]

Từ 30-04-20

[GUNNY.360GAME.VN]

Tham gia nạp tích lũy đạt 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu, 3.000 Xu, 8000 Xu, 15000 xu, 30.000 xu, 50.000 xu, 100.000 xu, 200.000 xu Gunner sẽ nhận được nhiều vật phẩm hấp dẫn!

QUÀ TẶNG TÍCH LŨY NẠP XU ĐẠT MỐC NHẬN THƯỞNG

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 30/04/2020.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 06/05/2020.
  • Sự kiện tính tích lũy cộng dồn 7 ngày.

Nội dung và Phần thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Gunner nạp xu tích lũy đạt mốc 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu, 3.000 Xu, 8000 Xu, 15000 xu, 30.000 xu, 50.000 xu, 100.000 xu, 200.000 xu có thể chọn 1 trong 3 phần quà tương ứng với mỗi mốc:

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 200 XU CHỌN 1 TRONG 2 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu Vũ Khí - Thô 1
Đồng Đỏ 10
Bụi Sao 10
GÓI QUÀ 2 Thuốc Luyện Thể 1
Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 1
Đá Tâm Nguyện 6
TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 500 XU CHỌN 1 TRONG 2 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Sắt Mềm 8
Đồng Đỏ 20
Bụi Sao 25
GÓI QUÀ 2 Thuốc Luyện Thể 3
Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 3
Đá Tâm Nguyện 15
TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 1000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu Vũ Khí - Thường 1
Sắt Mềm 15
Bụi Sao 30
GÓI QUÀ 2 Thuốc Luyện Thể 6
Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 6
Đá Tâm Nguyện 30
GÓI QUÀ 3 Bao Tay Athena +2
7 ngày
1
Vàng Tím 2
Đá Phong Ấn 1

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 2.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu Vũ Khí - Thường 1
Sắt Mềm 20
Bụi Sao 40
GÓI QUÀ 2 Thuốc Luyện Thể 12
Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 12
Đá Tâm Nguyện 60
GÓI QUÀ 3 Sách Kỹ Năng Hộ Mệnh 5
Vàng Tím 4
Đá Phong Ấn 2

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 5.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu Vũ Khí - Ưu Tú 1
Bạc Trắng 10
Bụi Sao 80
GÓI QUÀ 2 Chân - Pháo Nghịch Thiên
90 ngày/Kích hoạt phụ kiện Vũ Khí Vô Địch
1
Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 25
Thuốc Luyện Thể 30
GÓI QUÀ 3 Vàng Tím 10
Đá Phong Ấn 3
Danh Hiệu: Lao Động Vinh Quang
(20-10-20-10)
15 ngày
1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 8.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu Vũ Khí - Ưu Tú 1
Bạc Trắng 15
Bụi Sao 120
GÓI QUÀ 2
Búa S Đầu Bò
10 ngày
1
Nón S Đầu Bò
10 ngày
1
Giáp S Đầu Bò
10 ngày
1
GÓI QUÀ 3

Đá Phong Ấn 5
Vàng Tím 15
Danh Hiệu: Trăm Trận Trăm Thắng
(30-15-30-15)
10 ngày
1 Bảo trì

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 15.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu Vũ Khí - Hoàn Mỹ 1
Vàng Tím 15
Ấn Bùa Truyền Thuyết 2
GÓI QUÀ 2
Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 80
Thuốc Luyện Thể 90
Rương 500 Xu Khóa 7
GÓI QUÀ 3

Đá Phong Ấn 10
Hồn Lửa 4 Sao 1
Phục Long +4
7 ngày/Bồi dưỡng nhận thêm 219.392 EXP
1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 30.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 150
Ấn Bùa Truyền Thuyết 3
Thẻ Phụ Kiện Chu Tước
90 ngày
1
GÓI QUÀ 2
Bùa Truyền Thuyết 1
Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 160
SUPER Bong Bóng
7ngày/ Khóa
1
GÓI QUÀ 3

Đá Phong Ấn 20
Thuốc Luyện Thể 180
Rương Kỹ Năng Hộ Mệnh Cao (Ngẫu Nhiên) 2

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 50.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Phong Ấn 40
Bộ Thời Trang Ánh Trăng Đỏ 1
Hộp Hồn Tinh Vừa 40
GÓI QUÀ 2
Đá Phong Ấn 40

Bộ Thời Trang Ánh Trăng Xanh

1
Hộp Hồn Tinh Vừa 40
GÓI QUÀ 3

Thuốc Luyện Thể 300
Đá Phong Ấn 40
Rương Kỹ Năng Hộ Mệnh Cao (Ngẫu Nhiên) 3

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 100.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1
Đá Phong Ấn 100
Pháo Quý Tộc
Phát Lì Xì 100.000 Xu Khóa
1
Thẻ Phụ Kiện Xe Thỏ
365 ngày
1
GÓI QUÀ 2
Nhẫn EXP +5 2
Hồn Lửa 5 Sao 1
Trùng Sinh Đơn 80
GÓI QUÀ 3

Hộp Hồn Tinh Lớn 100
Túi Quà Ấn Siêu Việt 1
Thuốc Luyện Thể 600

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 200.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Phong Ấn 200
Túi Quà Ấn Siêu Việt 1
LEGEND Rồng Hỏa Diệm
7 ngày/Khóa
1
GÓI QUÀ 2
LEGEND Pháo Hoa
7 ngày/Khóa
1
Trùng Sinh Đơn 200
Nhẫn EXP +5 2
GÓI QUÀ 3

Đá Phong Ấn 200
Thuốc Luyện Thể 1000
Túi Quà Ấn Siêu Việt 1

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 300.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 LEGEND GunPhone
7 ngày
1
Đá Phong Ấn 300
Hộp Hồn Tinh Lớn 300
GÓI QUÀ 2
Huyền Vũ 5 Sao 1
Đá Thức Tỉnh 30
Quà Thức Tỉnh PET 200
GÓI QUÀ 3

Hộp Hồn Tinh - Lớn 300
Siêu Xe H2R
Vĩnh Viễn
1
Túi quà Ấn Siêu Việt 1

Cách nhận thưởng

Gunner tích lũy nạp đủ có thể nhận thưởng tại giao diện EVENT -> Quà tặng nạp Xu để nhận thưởng:

 

Lưu ý:

  • Mỗi ngày Gunner nạp tích lũy xu đạt mốc có thể nhận 1 trong 3 gói quà của mỗi mốc.
  • Tích lũy nạp đạt mốc cao nhất có thể nhận các mốc phía dưới.
  • Mỗi ngày nhận được 1 lần.
  • Số xu nạp không tích lũy qua ngày dành cho sự kiện này.