Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [29/11-12/12]

Từ 29-11-18

Tham gia tiêu xu vào các hoạt động ingame các bạn có thể nhận ngay những quà tặng hấp dẫn vào tuần này! Mua đồ trong shop, tiếp phí VIP, tham gia các sự kiện ingame khác có tiêu xu (rương gà, sao may mắn...) đều được tích lũy lại để có quà.

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 06/12/2018
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 12/12/2018.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, khi tiêu xu tích lũy đạt đến định mức yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn:

3 mốc 200, 500 Xu, 1000 Xu có thể nhận được nhiều lần tùy theo mức tiêu xu của bạn.

Mức tiêu xuPhần thưởngSố lượngHình ảnh
200 Xu
Mốc này nhận được
nhiều lần
Hộp hồn tinh (nhỏ) 1
Da Thú 2
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 2  
500 Xu
Mốc này nhận được
nhiều lần
Trùng Sinh Đơn 1
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 5  
Thuốc Tăng Cấp Thú 5
1,000 Xu
Mốc này nhận được
nhiều lần

Đồng 3
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 3  
Châu Báu Sát Thương Lv15 1  
3,500 Xu
Nhẫn EXP +2 (1.000 exp) 1
Phiếu Tái Lập Tu Luyện 6
Đá Đúc Hồn 5  
8,000 Xu Nhẫn EXP +2 (1.000 exp) 5
Đá Đúc Hồn 10
Phụ kiện: Bộ Thần Ánh Sáng 1 5
15,000 Xu Đá Đúc Hồn 20  
Châu báu_Sát(15)    10  
Sổ Nhà Thám Hiểm - Đồng 4
20,000 Xu Đá tăng Sao Lv 2 5
Sổ Nhà Thám Hiểm - Đồng 10  
Đá Đúc Hồn 25  
35,000 Xu Thẻ phụ kiện Kẹo Mây
30 ngày
1  
Đá Đúc Hồn 45
Thẻ Triệu Hồi Leon
60 ngày
1
50,000 Xu Đá Phong Ấn PET 10
Túi quà Phụ kiện Trò chuyện vui vẻ
Mở nhận ngẫu nhiên: Tiểu Công Chúa, Tiểu Hoàng Tử, Tiểu Hồ Ly, Gà Con, Kỉ niệm xưa,Đồng tâm hiệp lực,Thiên Sứ Ảo Mộng,Vua chiến đấu,Đại sư Vũ khí,Hoàng tử mơ mộng,Công chúa hát ca,Tình Ảo Mộng.
20  
Super - Ngư Lôi 1  
100,000 Xu Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 200  
Đá Phong Ấn 20
Nhẫn EXP +4
Bồi dưỡng nhận 100.000 EXP Trang sức
5  
200,000 Xu Ấn Chúc Phúc (4)-Hoàn Mỹ-5Sao
Ngẫu nhiên nhận thuộc tính sau khi nhận về Túi
1
 Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 400
Nhẫn EXP +4
Bồi dưỡng nhận 100.000 EXP Trang sức
10
300,000 Xu Nhẫn EXP +4
Bồi dưỡng nhận 100.000 EXP Trang sức
10
Đá Phong Ấn PET 60
Túi quà Ấn Siêu Việt
 
Mở nhận Ấn Siêu Việt x1. Ngẫu nhiên nhận: loại Ấn Chúc Phúc/ Tán Dương/ Sức Mạnh/ Nghệ Thuật, Thuộc Tính & Số Sao.
1

 

*Tất cả các quà tặng đính kèm đều khóa.

Có thể tiêu nhiều lần để nhận quà từ từ trong thời gian sự kiện hoặc tiêu 1 lúc đến mức cao nhất để nhận tất cả các món quà.

Nhận quà tiêu xu tích lũy ở giao diện Quảng Trường: Chọn EVENT -> Hấp Dẫn -> Giờ EVENT -> Tiêu Xu Tích Lũy.

Sau khi tiêu tích lũy đủ số xu yêu cầu, các bạn ấn nút "NHẬN", phần thưởng sẽ được tự động chuyển Hộp Thư cá nhân.


Lưu ý

  • Tiêu xu trong shop, tiếp phí, gia hạn, mở nông trại,... cũng được tính là tiêu xu. Ngoại trừ các trường hợp sau: đấu giá, giao dịch thư, ngân hàng, tụ bảo, thần tài, tặng quà kết hôn.