Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [29/11-12/12]

Từ 29-11-18

Đột biến tuần này có gì đây?

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 15/11/2018.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 28/11/2018.

Nội dung sự kiện

Theo đợt thời gian đột biến, mỗi đợt Gunner tham gia nạp tích lũy 2.000 Xu trở lên sẽ nhận được vật phẩm Set Đột Biến tương ứng:

ĐợtVật phẩm đột biến (Set trang bị)Thuộc tính đột biến tăng thêm
29/11 - 02/12

Vui Tết
+100 Tấn Công
+100 Phòng Thủ
+100 Nhanh Nhẹn
+100 May Mắn
+1000 HP
+100 Sát Thương
+100 Giáp
03/12 - 05/12
Rồng Mắt Xanh
06/12 - 09/12
Rồng Thiếu Nữ
10/12 - 12/12
Rồng Ăn Vặt


Theo đợt thời gian đột biến, mỗi đợt Gunner tham gia nạp tích lũy 200 Xu trở lên sẽ nhận được vật phẩm Set Đột Biến tương ứng:

ĐợtVật phẩm đột biến (Mặt-Tóc-Kính-Mắt)Thuộc tính đột biến tăng thêm
29/11 - 02/12 Gà Vàng Đáng Yêu +150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn
Gà Vàng Đáng Yêu
03/12 - 05/12 Mắt Kitty
Mắt Kitty
06/12 - 09/12 Kính Như Ý
Kính Như Ý
10/12 - 12/12 Tím Quyến Rũ (Nam)
Xanh Mê Hoặc (Nữ)

Lưu ý:

  • Mỗi đợt có 1 Mặt, Set đột biến riêng, hết đợt tính năng đột biến của Mặt, Set đó sẽ biến mất.
  • Tất cả vật phẩm nhận được sẽ mặc định là 8 ngày/Khóa/Không thể tiếp phí/Nhận theo giới tính.
  • Đột biến chỉ có hiệu lực khi thời hạn sử dụng của Item phải nhiều hơn số ngày diễn ra đột biến (Không tính ngày đầu tiên diễn ra sự kiện).