Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần 29.10 - 11.11

Từ 29-10-15 đến 11-11-15

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 thứ hai, ngày 02.11.2015.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 04.11.2015.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện, bạn tiêu xu vào Vật Tổ ở mức nào sẽ được nhận thưởng ở mức đó (Không nhận tất cả).

Mức tiêu xu vào Vật TổPhần thưởngHình ảnh
20.000 Xu trở lên Búa S-Đầu bò (x1)
Khóa/ 7 ngày/ Không thể tiếp phí
Nón S-Đầu bò( x1)
Khóa/ 7 ngày/ Không thể tiếp phí
Giáp S-Đầu bò (x1)
Khóa/ 7 ngày/ Không thể tiếp phí
S-Trăng Vàng (x1)
Khóa/ 30 ngày/ Không thể tiếp phí
Mũi khoan cấp 1 (x150)
Khóa
Tinh hoa vinh dự (x30)
Khóa
12.000~19.999 Xu S-Trăng Vàng x1
Khóa/ 15 ngày/ Không thể tiếp phí
Sách Ma Pháp
Khóa/ 7 ngày
Mũi khoan cấp 1 (x150)
Khóa
Tinh hoa vinh dự (x30)
Khóa
5000~11.999 Xu Châu Báu Sát 17
Khóa
Mũi khoan cấp 1 (x50)
Khóa
Sinh nhật 4 tuổi (x1)
Khóa/ 7 ngày
Tinh hoa vinh dự (x20)
Khóa
3000~4999 Xu Châu báu sát thương Lv13 (x1)
Khóa
Mũi khoan cấp 1 (x30)
Khóa
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên (x30)
Khóa
Tinh hoa vinh dự (x10)
Khóa

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 thứ hai, ngày 09.11.2015.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 11.11.2015.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện, bạn tiêu xu vào Vật Tổ ở mức nào sẽ được nhận thưởng ở mức đó (Không nhận tất cả).

Mức tiêu xu vào Vật TổPhần thưởngHình ảnh
20.000 Xu trở lên Búa S-Đầu bò (x1)
Khóa/ 7 ngày/ Không thể tiếp phí
Nón S-Đầu bò( x1)
Khóa/ 7 ngày/ Không thể tiếp phí
Giáp S-Đầu bò (x1)
Khóa/ 7 ngày/ Không thể tiếp phí
S-Trăng Vàng (x1)
Khóa/ 30 ngày/ Không thể tiếp phí
Mũi khoan cấp 1 (x150)
Khóa
Tinh hoa vinh dự (x30)
Khóa
12.000~19.999 Xu S-Trăng Vàng x1
Khóa/ 15 ngày/ Không thể tiếp phí
Sách Ma Pháp
Khóa/ 7 ngày
Mũi khoan cấp 1 (x150)
Khóa
Tinh hoa vinh dự (x30)
Khóa
5000~11.999 Xu Châu Báu Sát 17
Khóa
Mũi khoan cấp 1 (x50)
Khóa
Sinh nhật 4 tuổi (x1)
Khóa/ 7 ngày
Tinh hoa vinh dự (x20)
Khóa
3000~4999 Xu Châu báu sát thương Lv13 (x1)
Khóa
Mũi khoan cấp 1 (x30)
Khóa
Hộp thẻ bài ngẫu nhiên (x30)
Khóa
Tinh hoa vinh dự (x10)
Khóa