Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần 29.10 - 11.11

Từ 29-10-15 đến 11-11-15

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 29.10.2015.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 11.11.2015.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các bạn thu thập đủ số lượng Sức Mạnh Tình Yêu T2 từ sự kiện Nạp Xu và Tình Yêu Giản Đơn T2 từ sự kiện Tiêu Xu sẽ có thể đổi những vật phẩm cực hấp dẫn.

Vật phẩm cần thu thậpQuà tặngSố lượngHình ảnh
Sức Mạnh Tình Yêu T2 (x150)
Tình Yêu Giản Đơn T2 (x150)
Thẻ Bạch Hổ
Khóa
1
Sức Mạnh Tình Yêu T2 (x150)
Tình Yêu Giản Đơn T2 (x150)
Thẻ Nai Con
Khóa
1
Sức Mạnh Tình Yêu T2 (x150)
Tình Yêu Giản Đơn T2 (x150)
Thẻ Khủng Long
Khóa
1
Sức Mạnh Tình Yêu T2 (x250)
Tình Yêu Giản Đơn T2 (x250)
Thẻ Máy Nổ
Khóa
1
Sức Mạnh Tình Yêu T2 (x150)
Tình Yêu Giản Đơn T2 (x150)
Thẻ Phụ kiện Rùa
Khóa
1
Sức Mạnh Tình Yêu T2 (x150)
Tình Yêu Giản Đơn T2 (x150)
Thẻ Phụ Kiện Lạc Đà
Khóa
1
Sức Mạnh Tình Yêu T2 (x200)
Tình Yêu Giản Đơn T2 (x200)
Thẻ xe Tuần Lộc
Khóa
1
Sức Mạnh Tình Yêu T2 (x300)
Tình Yêu Giản Đơn T2 (x300)
Thẻ phụ kiện Vịt
Khóa
1

Lưu ý:

Có thể đổi tối đa đến 10 lần cho đến hết sự kiện. Không áp dụng cho máy chủ Gà Chào Bạn.