Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [28.11 - 04.12]

Từ 28-11-14 đến 04-12-14

Tăng cấp nhận quà - sự kiện đặc biệt dành cho các Gunner. Tăng cấp trang bị, nhận ngay phần quà giá trị từ Vua Gà Gunny.

Thời gian diễn ra

Bắt đầu từ 00h00 ngày 28.11 đến 23h59 ngày 04.12.2014.

Điều kiện và Phần thưởng

Gunner đạt cấp 5 trở lên có thể tham gia sự kiện.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner tăng cấp trang bị lên các cấp 1, 2, 3 sẽ nhận được phần quà như sau:

Điều kiệnPhần thưởng
Tăng cấp trang bị đạt cấp 1

-
Châu báu 13(x1)

Đá tăng cấp (x20) - 1 ngày/Khóa

Túi quà Apollo (x10)

Tinh hoa vinh dự (x50)
Tăng cấp trang bị đạt cấp 2

-
Châu báu 15(x1)

Đá tăng cấp (x30) - 1 ngày/Khóa

Túi quà Midas (x20)

Tinh hoa vinh dự (x120)
Tăng cấp trang bị đạt cấp 3

-
Châu báu 17(x1)

Đá tăng cấp (x50) - 1 ngày/Khóa

Túi quà Apollo (x30)

Tinh hoa vinh dự (x300)
*Sau khi cường hóa trang bị đạt +12, mới có thể tiếp tục cường hóa đạt cấp 1, 2, 3.