Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [28.01 - 10.02]

Từ 28-01-16 đến 10-02-16

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 28.01.2016.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 10.02.2016.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Gunner nâng cấp Miếu Thần theo yêu cầu sẽ nhận được một bộ quà tặng hấp dẫn:

Cấp Miếu ThầnQuà tặngSố lượngHình ảnh
Chúc Phúc 1 Sao - Lv1 Thuốc Tăng Cấp Thú 5
Đá 5
Vật Tế - Thấp 10
Chúc Phúc 1 Sao - Lv3 Thuốc Tăng Cấp Thú 10
Đá 10
Vật Tế - Thấp 20
Chúc Phúc 1 Sao - Lv5 Thuốc Tăng Cấp Thú 20
Đá 20
Vật Tế - Thấp 40
Chúc Phúc 1 Sao - Lv7 Thuốc Tăng Cấp Thú 30
Đá 30
Vật Tế - Thấp 80
Chúc Phúc 1 Sao - Lv9 Thuốc Tăng Cấp Thú 50
Đá 50
Vật Tế - Thấp 150
Chúc Phúc 2 Sao - Lv1 Thuốc Tăng Cấp Thú 70
Đá 70
Vật Tế - Cao 35
Chúc Phúc 2 Sao - Lv3 Thuốc Tăng Cấp Thú 90
Đá 90
Vật Tế - Cao 45
Chúc Phúc 2 Sao - Lv5 Thuốc Tăng Cấp Thú 90
Đá 90
Vật Tế - Cao 55
Chúc Phúc 2 Sao - Lv7 Thuốc Tăng Cấp Thú 100
Đá 100
Vật Tế - Cao 65
Chúc Phúc 2 Sao - Lv9 Thuốc Tăng Cấp Thú 100
Đá 100
Vật Tế - Cao 75
Chúc Phúc 3 Sao - Lv2 Thuốc Tăng Cấp Thú 150
Đá 150
Vật Tế - Cao 100
Chúc Phúc 3 Sao - Lv5 Thuốc Tăng Cấp Thú 200
Đá 200
Vật Tế - Cao 150

Lưu ý

  • Cấp của Miếu Thần sau khi nâng cấp đến các mốc tương ứng sẽ nhận được các gói quà tặng trên 1 lần.
  • Mỗi mốc chỉ nhận được thưởng 1 lần.
  • Tất cả các quà tặng đều khóa.

XEM THÊM TÍNH NĂNG MIẾU THẦN TẠI ĐÂY