Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [28.01 - 10.02]

Từ 28-01-16 đến 10-02-16

Tham gia tiêu xu vào các hoạt động ingame các bạn có thể nhận ngay những quà tặng hấp dẫn vào tuần này! Mua đồ trong shop, tiếp phí VIP, tham gia các sự kiện ingame khác có tiêu xu (rương gà, sao may mắn...) đều được tích lũy lại để có quà.

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 08:00 thứ năm, ngày 28.01.2016.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 03.02.2016.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, khi tiêu xu tích lũy đạt đến định mức yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn:

2 mốc 200, 500 Xu có thể nhận được nhiều lần tùy theo mức tiêu xu của bạn. Ví dụ một lần bạn tiêu 500Xu sẽ nhận được phần thưởng ở mốc 500Xu, đồng thời nhận thêm quà của 5 lần mốc 100Xu và 2 lần mốc 200 Xu. Cứ như vậy, 2 mốc này có thể nhận bao nhiêu lần cũng được (trong thời gian sự kiện).

Mức tiêu xuPhần thưởngSố lượngHình ảnh
200 Xu
Mốc này nhận được
nhiều lần
Ma Thạch-Sơ 5
Mũi khoan cấp 1 1
nước tu luyện cấp 2 1
500 Xu
Mốc này nhận được
nhiều lần
Đá Linh Hồn 1
Nước tu luyện ma pháp cấp 1 1
Linh Châu Kỹ Năng 1
1,000 Xu
Túi quà Apollo 3
Túi quà Maria 3
Túi quà Midas 3
3,500 Xu
Vật Tế-Cao 10
Đồng 3
Tâm Bảo Vệ 10
8,000 Xu Vật Tế-Cao 20
Đồng 12
Đá Linh Hồn 30
15,000 Xu Vật Tế-Cao 30
Đồng 25
Đá Linh Hồn 50
20,000 Xu Vật Tế-Cao 50
Đồng 35
S-Athena
7 ngày/Khóa
1
35,000 Xu Vật Tế-Cao 85
Đồng 60
Super-Ngư Lôi
7 ngày/Khóa
1
50,000 Xu Vật Tế-Cao 150
Đồng 85
SUPER - Thiên Sứ Ban Phúc
7 ngày/Khóa/Gia hạn được
1
100,000 Xu Vật Tế-Cao 360
Đồng 180
Khiên Captain
7 ngày/Khóa
1
200,000 Xu Vật Tế-Cao 600
Đồng 210

Thẻ Trâu Vàng
Sát thương +5
Hộ giáp +5
HP +300
Ma công +60
1

*Tất cả các quà tặng đính kèm đều khóa.

Có thể tiêu nhiều lần để nhận quà từ từ trong thời gian sự kiện hoặc tiêu 1 lúc đến mức cao nhất để nhận tất cả các món quà.

Nhận quà tiêu xu tích lũy ở giao diện Quảng Trường: Chọn Giờ EVENT.

Sau khi tiêu tích lũy đủ số xu yêu cầu, các bạn ấn nút "NHẬN", phần thưởng sẽ được tự động chuyển về túi đồ cá nhân.


Lưu ý

  • Tiêu xu trong shop, tiếp phí, gia hạn, mở nông trại,... cũng được tính là tiêu xu. Ngoại trừ 3 trường hợp sau: đấu giá, giao dịch thư và tặng quà kết hôn.

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 08:00 thứ năm, ngày 04.02.2016.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 10.02.2016.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, khi tiêu xu tích lũy đạt đến định mức yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng hấp dẫn:

2 mốc 200, 500 Xu có thể nhận được nhiều lần tùy theo mức tiêu xu của bạn. Ví dụ một lần bạn tiêu 500Xu sẽ nhận được phần thưởng ở mốc 500Xu, đồng thời nhận thêm quà của 5 lần mốc 100Xu và 2 lần mốc 200 Xu. Cứ như vậy, 2 mốc này có thể nhận bao nhiêu lần cũng được (trong thời gian sự kiện).

Mức tiêu xuPhần thưởngSố lượngHình ảnh
200 Xu
Mốc này nhận được
nhiều lần
Ma Thạch-Sơ 5
Mũi khoan cấp 1 1
nước tu luyện cấp 2 1
500 Xu
Mốc này nhận được
nhiều lần
Đá Linh Hồn 1
Nước tu luyện ma pháp cấp 1 1
Linh Châu Kỹ Năng 1
1,000 Xu
Túi quà Apollo 3
Túi quà Maria 3
Túi quà Midas 3
3,500 Xu
Vật Tế-Cao 10
Thuốc Tăng Cấp Thú 6
Tâm Bảo Vệ 10
8,000 Xu Vật Tế-Cao 20
Thuốc Tăng Cấp Thú 24
Đá Linh Hồn 30
15,000 Xu Vật Tế-Cao 30
Thuốc Tăng Cấp Thú 50
Đá Linh Hồn 50
20,000 Xu Vật Tế-Cao 50
Thuốc Tăng Cấp Thú 70
S-Athena
7 ngày/Khóa
1
35,000 Xu Vật Tế-Cao 85
Thuốc Tăng Cấp Thú 120
Super-Ngư Lôi
7 ngày/Khóa
1
50,000 Xu Vật Tế-Cao 150
Thuốc Tăng Cấp Thú 160
SUPER - Thiên Sứ Ban Phúc
7 ngày/Khóa/Gia hạn được
1
100,000 Xu Vật Tế-Cao 360
Thuốc Tăng Cấp Thú 360
Khiên Captain
7 ngày/Khóa
1
200,000 Xu Vật Tế-Cao 600
Thuốc Tăng Cấp Thú 420

Thẻ Trâu Vàng
Sát thương +5
Hộ giáp +5
HP +300
Ma công +60
1

*Tất cả các quà tặng đính kèm đều khóa.

Có thể tiêu nhiều lần để nhận quà từ từ trong thời gian sự kiện hoặc tiêu 1 lúc đến mức cao nhất để nhận tất cả các món quà.

Nhận quà tiêu xu tích lũy ở giao diện Quảng Trường: Chọn Giờ EVENT.

Sau khi tiêu tích lũy đủ số xu yêu cầu, các bạn ấn nút "NHẬN", phần thưởng sẽ được tự động chuyển về túi đồ cá nhân.


Lưu ý

  • Tiêu xu trong shop, tiếp phí, gia hạn, mở nông trại,... cũng được tính là tiêu xu. Ngoại trừ 3 trường hợp sau: đấu giá, giao dịch thư và tặng quà kết hôn.