Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [28.01 - 10.02]

Từ 28-01-16 đến 10-02-16

Túi quà được bán tại Giảm Giá Mới

VẬT PHẨM BÁN
Tên Vật PhẩmGiá XuThời gian bán
Kính Radar 400 28/01 - 31/01
Mặt trời 400 01/02 - 03/02
Kính tròn 400 04/02 - 07/02
Eye-II 400 08/02 - 10/02
VẬT PHẨM BÁN
08:00 - 28/01 đến 23:59 -10/02/2016
Tên Vật PhẩmGiá XuHình ảnh
Túi quà Maria
(Giảm giá 30% từ 28/01 - 03/02)
100
Túi quà Midas
(Giảm giá 30% từ 28/01 - 03/02)
100
Túi quà Apollo
(Giảm giá 30% từ 28/01 - 03/02)
100
Túi quà châu báu 100

Túi quà Chiến Hồn
(Giảm giá 30% từ 28/01 - 03/02)
200

VẬT PHẨM BÁN
ĐỢT 1: 09:00 - 28/01 đến 23:59 - 31/01/2016
ĐỢT 2: 09:00 - 04/02 đến 23:59 - 07/02/2016
Tên Vật PhẩmGiá XuHình ảnh
Túi quà mừng năm mới 3 300
Túi quà quốc tế thiếu nhi
(Giảm giá 30% từ 28/01 - 31/01 và 04/02 - 07/02)
261
Túi quà PET
(Giảm giá 30% từ 28/01 - 31/01 và 04/02 - 07/02)
50

VẬT PHẨM BÁN
ĐỢT 1: 09:00 - 01/02 đến 23:59 - 03/02/2016
ĐỢT 2: 09:00 - 08/02 đến 23:59 - 10/02/2016
Tên Vật PhẩmGiá XuHình ảnh
Túi quà Pet đặc biệt
(Giảm giá 30% từ 01/02 - 03/02 và 08/02 - 10/02)
100
Túi quà Pet Phượng Hoàng
(Giảm giá 30% từ 01/02 - 03/02 và 08/02 - 10/02)
200
Túi quà SW
(Giảm giá 30% từ 01/02 - 03/02 và 08/02 - 10/02)
50
Túi quà Legend
(Giảm giá 30% từ 01/02 - 03/02 và 08/02 - 10/02)
50
Túi quà Pet hiếm
(Giảm giá 30% từ 01/02 - 03/02 và 08/02 - 10/02)
60
Túi quà SW đặc biệt
(Giảm giá 30% từ 01/02 - 03/02 và 08/02 - 10/02)
80
Túi quà SS đặc biệt
(Giảm giá 30% từ 01/02 - 03/02 và 08/02 - 10/02)
150
Túi quà mũi khoan lớn
(Giảm giá 30% từ 01/02 - 03/02 và 08/02 - 10/02)
225
Túi quà đẳng cấp
(Giảm giá 30% từ 01/02 - 03/02 và 08/02 - 10/02)
30

Tất cả sẽ được bày bán tại cửa hàng khu vực GIẢM GIÁ MỚI:

NHỮNG VẬT PHẨM CÓ TRONG CÁC TÚI QUÀ:

*Chỉ có nhân vật nam mới có thể mở được Túi quà trang bị S nam, Nữ không mở được.


TÚI QUÀ SS ĐẶC BIỆT
Vật phẩmSố lượngTình trạngHình ảnh
SUPER-Gươm Thần
+12, full 50, 7 ngày
1 Không Khóa
SUPER-Gươm Thần
7 ngày
1 Không Khóa
SUPER-Boomerang
7 ngày
1 Không Khóa
SUPER-Thương cổ
7 ngày
1 Không Khóa
SUPER-Búa Minotaure
7 ngày
1 Không Khóa
SUPER-Bazooka
7 ngày/Không tiếp phí
1 Không Khóa
SUPER-Nỏ Thần
7 ngày
1 Không Khóa
SUPER-Maya
7 ngày
1 Không Khóa
SUPER-Hỏa Phụng Kích
7 ngày
1 Không Khóa
SUPER-Karaoke
7 ngày
1 Không Khóa
Mảnh ghép sơ cấp SUPER·Boomerang 15 Không Khóa
Mảnh ghép cao cấp SUPER·Boomerang 4 Không Khóa
Mảnh ghép sơ cấp SUPER·Thương Cổ 15 Không Khóa
Mảnh ghép cao cấp SUPER·Thương Cổ 4 Không Khóa
Mảnh ghép sơ cấp SUPER·Búa Minotaure 15 Không Khóa
Mảnh ghép cao cấp SUPER·Búa Minotaure 4 Không Khóa
Túi quà Maria 1 Không Khóa
Túi quà Apollo 1 Không Khóa
Túi quà Midas 1 Không Khóa
TÚI QUÀ SW
Vật phẩmSố lượngTình trạngHình ảnh
WOW - Hỏa Phụng Kích
+12, full 50, 7 ngày
1 Không Khóa
WOW - Hỏa Phụng Kích
7 ngày
1 Không Khóa
Rương vũ khí WOW
Mở ra ngẫu nhiên nhận được
vũ khí WOW
1 Không Khóa
Đá Cường Hóa 20 Không Khóa
Túi quà Maria 1 Không Khóa
Túi quà Apollo 1 Không Khóa
Túi quà Midas 1 Không Khóa
Nón Lạc Việt (S)
Nam nhận, 7 ngày
1 Không Khóa
Nón Lạc Việt (S)
Nữ nhận, 7 ngày
1 Không Khóa
Áo Lạc Việt (S)
Nam nhận, 7 ngày
1 Không Khóa
Áo Lạc Việt (S)
Nữ nhận, 7 ngày
1 Không Khóa
Đá chu tước 5 3 Không Khóa
Đá huyền vũ 5 3 Không Khóa
Đá Thanh Long 5 3 Không Khóa
Đá bạch hổ 5 3 Không Khóa
TÚI QUÀ PET PHƯỢNG HOÀNG
Vật phẩmSố lượngTình trạngHình ảnh
Trứng Pet Phụng 4 sao 1 Khóa
Trứng Pet Phụng 3 sao 1 Khóa
Thức ăn (trung) 20 Khóa
Thức ăn (sơ) 30 Khóa
Bùa vật tổ 110 Khóa
Chắc chắn nhận được
Thức ăn (trung)
30 Khóa
TÚI QUÀ MỪNG NĂM MỚI 3
Vật phẩmSố lượngTình trạngHình ảnh
Đá Tím 2 Khóa
Đá năng lượng cao 1 Khóa
Mũi khoan cấp 4 3 Khóa
Đá tăng cấp 1 1 ngày/Khóa
Mảnh ghép đá tăng cấp 1 Khóa