Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [28.01 - 10.02]

Từ 28-01-16 đến 10-02-16

Đột biến tuần này có gì đây?

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 28.01.2016.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 10.02.2016.

Nội dung sự kiện

NgàyVật phẩm đột biếnThuộc tính đột biếnHình ảnh
28/01 - 31/01 Kính Radar
Mua tại Giảm Giá Mới
+20 Sát thương
+150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn
01/02 - 03/02 Mặt trời
Mua tại Giảm Giá Mới
+20 Sát thương
+150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn
04/02 - 07/02 Kính tròn
Mua tại Giảm Giá Mới
+20 Sát thương
+150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn
08/02 - 10/02 Eye-II
Mua tại Giảm Giá Mới
+20 Sát thương
+150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn

Bạn có thể nhận một vật phẩm đột biến khác là Set quần áo cực dễ thương từ sự kiện Nạp xu định mức mỗi ngày.

NgàyVật phẩm đột biếnThuộc tính đột biếnHình ảnh
28/01 - 31/01 Wall-E
7 ngày/Không thể tiếp phí
+20 Sát thương
+150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn
01/02 - 03/02 Dũng sĩ rồng
7 ngày/Không thể tiếp phí
+20 Sát thương
+150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn
04/02 - 07/02 Ngộ Không bách chiến
7 ngày/Không thể tiếp phí
+20 Sát thương
+150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn
08/02 - 10/02 Tiểu binh gà
7 ngày/Không thể tiếp phí
+20 Sát thương
+150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn

Lưu ý:

  • Mỗi đợt có 1 Set đột biến riêng, hết đợt tính năng đột biến của set đó sẽ biến mất.
  • Đột biến chỉ có hiệu lực khi thời hạn sử dụng của Item phải nhiều hơn số ngày diễn ra đột biến (Không tính ngày đầu tiên diễn ra sự kiện).