Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [27.8 - 9.9]

Từ 26-08-15

Những chiến binh đã trải qua đợt huấn luyện suốt những ngày qua, hãy cùng tham gia bảo vệ cho vương quốc. Phần thưởng xứng đáng dành cho người dũng sĩ xuất sắc.

Ngập tràn xu khóa

Mỗi ngày hoàn thành 5 lần
Thời gian 10:00 ngày 27.8 đến hết 9.9.2015
Cấp độ 05-70
Điều kiện Thắng 5 trận guild chiến.
Phần thưởng

Hạt giống vinh dự(x2)
Mũi khoan cấp 1 (x10)
Xu khóa (x100)

Tiền Đổi Trang Phục x1

Thử thách ngày hè 1

Mỗi ngày hoàn thành 5 lần
Thời gian 10:00 ngày 27.8 đến hết 9.9.2015
Cấp độ 40 - 70
Điều kiện Hoàn thành Phó bản Đại chiến rồng-Legend.
Phần thưởng

Ma Thạch-Sơ (x2)
Mở được Ma Thạch-Thô và Thường
Mũi khoan cấp 2 (x4)
Hạt giống vinh dự (x4)
Tiền Đổi Trang Phục x1

Nhiệm vụ loa

Mỗi ngày hoàn thành 2 lần
Thời gian 10:00 ngày 27.8 đến hết 9.9.2015
Cấp độ 25-70
Điều kiện Sử dụng 5 loa lớn
Phần thưởng

Phiếu Tạo Mới Thú Cưng (x2)
Túi quà Quốc Khánh (x1)
(Mở nhận: Tinh hoa vinh dự x1. Ngẫu nhiên nhận: Chào, Mừng, Quốc, Khánh, Khắp, Chốn, Tưng, Bừng, Muôn, Hoa, Khoe, Sắc x1)
Tinh Hoa Vinh Dự (x6)

Thử thách ngày hè 2

Mỗi ngày hoàn thành 10 lần
Thời gian 10:00 ngày 27.8 đến hết 9.9.2015
Cấp độ 30-70
Điều kiện Hoàn thành Phó bản Đấu trường dũng sĩ-Legend
Phần thưởng

Ma Thạch-Cao (x4)
Mở được Ma Thạch-Thô, Thường và Ưu tú
Túi quà Quốc Khánh (x2)
(Mở nhận: Tinh hoa vinh dự x1. Ngẫu nhiên nhận: Chào, Mừng, Quốc, Khánh, Khắp, Chốn, Tưng, Bừng, Muôn, Hoa, Khoe, Sắc x1)
Tiền Đổi Trang Phục x1

Thu thập Tiền Đổi Trang Phục 1

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 10:00 ngày 27.8 đến hết 9.9.2015
Cấp độ 5 -70
Điều kiện Thu thập Tiền Đổi Trang Phục x10
Phần thưởng Thẻ Chim Non x1
Công kích: 0
Phòng thủ: 0
Nhanh nhẹn: 10
May mắn: 0
Hiệu lực 1 ngàyTrong thời gian sự kiện hoàn thành 1 lần duy nhất
Thời gian 10:00 ngày 27.8 đến hết 9.9.2015
Cấp độ 5 -70
Điều kiện Thu thập Tiền Đổi Trang Phục x10

Phần thưởng Ngộ Không Bách Chiến x1

Thu thập Tiền Đổi Trang Phục 2

Mỗi ngày hoàn thành 2 lần
Thời gian 10:00 ngày 27.8 đến hết 9.9.2015
Cấp độ 5 -70
Điều kiện Thu thập Tiền Đổi Trang Phục x5
Năng Lượng Xanh x1 (Mua tại cửa hàng)
Phần thưởng Túi quà Quốc Khánh (x1)
(Mở nhận: Tinh hoa vinh dự x1. Ngẫu nhiên nhận: Chào, Mừng, Quốc, Khánh, Khắp, Chốn, Tưng, Bừng, Muôn, Hoa, Khoe, Sắc x1)

Lưu ý:

  • Tất cả quà tặng nhận được đều KHÓA.