Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [26.11 - 09.12]

Từ 26-11-15 đến 09-12-15

Nạp nhỏ mà quà "BỰ". Nghe thôi cũng tưởng tượng được phần thưởng vô cùng hấp dẫn rồi. Những vật phẩm vô cùng có ích cho Gunner tăng Lực Chiến của mình đã xuất hiện. Tham gia ngay!

-=- NẠP 5.000 XU NHẬN QUÀ 12.000 XU-=-

Thời gian

 • Bắt đầu: 09:00 ngày 07.12.2015.
 • Kết thúc: 23:59 ngày 09.12.2015.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Tổng số Xu Gunner nạp vào Gunny đạt từ 5.000 - 99.999 Xu sẽ nhận thêm phần thưởng siêu giá trị.

Phần thưởng

TỔNG PHẦN THƯỞNG TRỊ GIÁ 12.000 Xu
Thời gianTổng Xu NạpPhần thưởngSố lượngHình ảnh
07.12 - 09.12 5.000 Xu - 99.999 Xu Nước tu luyện ma pháp cấp 2 18
Vé Tăng Vật Tổ 999
Mừng Gà 6 tuổi
1 ngày/Không thể tiếp phí
1
Đá tăng cấp 3
Thuốc Ma Pháp 6
Vĩnh Hằng +2
7 ngày
1
Châu báu thuộc tính Lv.9-15 5

Lưu ý

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện chỉ nhận được 1 lần.
 • Có thể cộng dồn số Xu nạp trong thời gian diễn ra sự kiện của mỗi đợt.
 • Tất cả phần thưởng đều KHÓA.

Nạp nhỏ mà quà "BỰ". Nghe thôi cũng tưởng tượng được phần thưởng vô cùng hấp dẫn rồi. Những vật phẩm vô cùng có ích cho Gunner tăng Lực Chiến của mình đã xuất hiện. Tham gia ngay!

-=- NẠP 5.000 XU NHẬN QUÀ 10.000 XU-=-

Thời gian

 • Bắt đầu: 09:00 ngày 03.12.2015.
 • Kết thúc: 23:59 ngày 06.12.2015.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Tổng số Xu Gunner nạp vào Gunny đạt từ 5.000 - 99.999 Xu sẽ nhận thêm phần thưởng siêu giá trị.


Phần thưởng

TỔNG PHẦN THƯỞNG TRỊ GIÁ 10.000 Xu
Thời gianTổng Xu NạpPhần thưởngSố lượngHình ảnh
03.12 - 06.12 5.000 Xu - 99.999 Xu Đá
Hiệu lực 1 ngày
35
Linh Châu Kỹ Năng
Hiệu lực 1 ngày
40
Mừng Gà 6 tuổi
Hiệu lực 1 ngày
1
Đá tăng cấp 3
Thuốc Ma Pháp 6
Bao tay Venus +2
Hiệu lực 7 ngày
1
Châu báu thuộc tính L9-15 5

Lưu ý

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện chỉ nhận được 1 lần.
 • Có thể cộng dồn số Xu nạp trong thời gian diễn ra sự kiện của mỗi đợt.

Nạp nhỏ mà quà "BỰ". Nghe thôi cũng tưởng tượng được phần thưởng vô cùng hấp dẫn rồi. Những vật phẩm vô cùng có ích cho Gunner tăng Lực Chiến của mình đã xuất hiện. Tham gia ngay!

-=- NẠP 5.000 XU NHẬN QUÀ 12.000 XU-=-

Thời gian

 • Bắt đầu: 09:00 ngày 30.11.2015.
 • Kết thúc: 23:59 ngày 02.12.2015.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Tổng số Xu Gunner nạp vào Gunny đạt từ 5.000 - 99.999 Xu sẽ nhận thêm phần thưởng siêu giá trị.


Phần thưởng

TỔNG PHẦN THƯỞNG TRỊ GIÁ 12.000 Xu
Thời gianTổng Xu NạpPhần thưởngSố lượngHình ảnh
30.11 - 02.12 5.000 Xu - 99.999 Xu Đá Manh Hóa 35
Vé Tăng Vật Tổ 999
Mừng Gà 6 tuổi 1
Đá tăng cấp 3
Thuốc Ma Pháp 6
Vĩnh Hằng +2 1
Châu báu thuộc tính L9-15 5

Lưu ý

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện chỉ nhận được 1 lần.
 • Có thể cộng dồn số Xu nạp trong thời gian diễn ra sự kiện của mỗi đợt.

Nạp nhỏ mà quà "BỰ". Nghe thôi cũng tưởng tượng được phần thưởng vô cùng hấp dẫn rồi. Những vật phẩm vô cùng có ích cho Gunner tăng Lực Chiến của mình đã xuất hiện. Tham gia ngay!

-=- NẠP 5.000 XU NHẬN QUÀ 10.000 XU-=-

Thời gian

 • Bắt đầu: 09:00 ngày 26.11.2015.
 • Kết thúc: 23:59 ngày 29.11.2015.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Tổng số Xu Gunner nạp vào Gunny đạt từ 5.000 - 99.999 Xu sẽ nhận thêm phần thưởng siêu giá trị.


Phần thưởng

TỔNG PHẦN THƯỞNG TRỊ GIÁ 10.000 Xu
Thời gianTổng Xu NạpPhần thưởngSố lượngHình ảnh
26.11 - 29.11 5.000 Xu - 99.999 Xu Thuốc Tăng Cấp Thú 35
Đá linh hồn 25
Mừng Gà 6 tuổi 1
Đá tăng cấp 3
Thuốc Ma Pháp 6
Bao tay Venus +2 1
Châu báu thuộc tính L9-15 5

Lưu ý

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện chỉ nhận được 1 lần.
 • Có thể cộng dồn số Xu nạp trong thời gian diễn ra sự kiện của mỗi đợt.