Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [26/01 - 08/02]

Từ 25-01-17

Sự kiện Đổi quà cực HOT - Gunner đừng nên bỏ lỡ cơ hội hiếm có này nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 26/01/2017.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 08/02/2017.

Đổi quà HOT

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner tích lũy CÀNH MAI từ Nạp xu định mức có thể đổi thưởng ngay:

TÊN ĐẠO CỤCÁCH NHẬN ĐƯỢC

CÀNH MAI
NẠP XU ĐỊNH MỨC NHẬN ĐƯỢC
Mức nạp xuVật phẩm nhận đượcSL
1,000 Xu
Cành Mai
Nạp xu định mức nhận được
1
2,000 Xu 2
5,000 Xu 5
10,000 Xu 10
30,000 Xu 30
50,000 Xu 50
80,000 Xu 50
100,000 Xu 100
ĐỔI QUÀ TÔN NGỘ KHÔNG 5*
09:00 ngày 26/01/2017 đến 23:59 ngày 08/02/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

CÀNH MAI x250

.
Legend- Rồng Hỏa Diệm
7 ngày/Khóa/Có thể dịch chuyển
1

CÀNH MAI x10

--
Túi quà Pet 4* - Hiếm
Khóa
1

CÀNH MAI x350


Tôn Ngộ Không 5 sao
1

CÀNH MAI x5

Bùa Hoàn Mỹ
1Đổi Bộ Thẻ Mới
09:00 ngày 26/01/2017 đến 23:59 ngày 08/02/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Cành Mai x1
Cành Đào x3

Bộ Thẻ Vui Vẻ
1

Cành Mai x2
Cành Đào x5


Bộ Thẻ Chiến Thần
1

Cành Mai x3
Cành Đào x7

Bộ Thẻ Thần Thương
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Đổi Bộ Thẻ Mới
09:00 ngày 26/01/2017 đến 23:59 ngày 08/02/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Cành Mai x1
Cành Đào x3

Phụ kiện: Bộ Thần Hắc Ám 1
1

Cành Mai x1
Cành Đào x3

Phụ kiện: Bộ Thần Hắc Ám 2
1

Cành Mai x1
Cành Đào x3

Phụ kiện: Bộ Thần Ánh Sáng 1
1

Cành Mai x1
Cành Đào x3

Phụ kiện: Bộ Thần Ánh Sáng 2
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

- Các vât phẩm trên đều khóa


Đổi đạo cụ Chứng nhận thực lực
09:00 ngày 26/01/2017 đến 23:59 ngày 08/02/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặng
Đá Cường Hóa x15
Chứng nhận thực lực x2

Đá Tăng Cấp (1 ngày)

Lưu ý:

- Có thể đổi 20 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


Đổi Quà Tháng 1
09:00 ngày 26/01/2017 đến 23:59 ngày 08/02/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặng
Châu báu thuộc tính Lv9 - 11 x500
Châu báu_Phòng Lv15 x1
Ma Thạch-Sơ x25
Ma Thạch Exp - sơ x1
Nước tu luyện ma pháp cấp 1 x15
Nước tu luyện ma pháp cấp 2 x1
Đá Tâm Nguyện x10
Đá Linh Nguyện x1

Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Cách Đổi Thưởng

Tại giao diện Game Chọn EVENT -> Đổi Thưởng để tiến hành đổi thưởng.