Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [25.12 - 31.12]

Từ 24-12-14

Thời gian diễn ra: Từ 25.12 đến 23:00 ngày 31.12.2014

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Gunner nâng cấp thú cưỡi theo yêu cầu các bạn sẽ nhận được một bộ quà tặng hấp dẫn:

Mốc yêu cầuQuà tặngSố lượngHình ảnh
2sao lv2 Thuốc Tăng Cấp Thú 5
Linh Châu Kỹ Năng 5
Thẻ hồn 5
0sao lv3
Thuốc Tăng Cấp Thú 15
Linh Châu Kỹ Năng 15
Thẻ hồn 15
4sao lv3 Thuốc Tăng Cấp Thú 20
Linh Châu Kỹ Năng 20
Thẻ hồn 20
9sao lv3 Thuốc Tăng Cấp Thú 50
Linh Châu Kỹ Năng 50
Thẻ hồn 50
5sao lv4 Thuốc Tăng Cấp Thú 100
Linh Châu Kỹ Năng 100
Thẻ hồn 100

Lưu ý

  • Thú cưỡi sau khi nâng cấp đến các mốc tương ứng sẽ nhận được các gói quà tặng trên 1 lần.
  • Tất cả các quà tặng đều khóa.