Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [25.12 - 31.12]

Từ 24-12-14

Những chiến binh đã trải qua đợt huấn luyện suốt những ngày qua, hãy cùng tham gia bảo vệ cho vương quốc. Phần thưởng xứng đáng dành cho người dũng sĩ xuất sắc.

Ngập tràn xu khóa

Mỗi ngày hoàn thành 5 lần
Thời gian 10:00 ngày 25.12 đến hết 31.12.2014
Cấp độ 05-70
Điều kiện Thắng 5 trận guild chiến.
Phần thưởng

Hạt giống vinh dự(x1)
Mũi khoan cấp 1 (x5)
Xu khóa (x50)

Truy sát Hỏa Long

Mỗi ngày hoàn thành 5 lần
Thời gian 10:00 ngày 25.12 đến hết 31.12.2014
Cấp độ 40 - 70
Điều kiện Hoàn thành Phó bản Đại chiến rồng-Legend.
Phần thưởng

Ma Thạch-Sơ (x1)
Mở được Ma Thạch-Thô và Thường
Mũi khoan cấp 2 (x2)
Tinh hoa vinh dự (x5)

Trồng cây gây rừng

Mỗi ngày hoàn thành 2 lần
Thời gian 10:00 ngày 25.12 đến hết 31.12.2014
Cấp độ 25-70
Điều kiện Trồng 8 cây trồng.
Phần thưởng

Phiếu Tạo Mới Thú Cưng (x2)
Hạt giống đá cường hóa (x1)
Tinh Hoa Vinh Dự (x3)

Âm mưu nguy hiểm

Mỗi ngày hoàn thành 10 lần
Thời gian 10:00 ngày 25.12 đến hết 31.12.2014
Cấp độ 30-70
Điều kiện Hoàn thành Phó bản Đấu trường dũng sĩ-Legend
Phần thưởng

Ma Thạch-Cao (x2)
Mở được Ma Thạch-Thô, Thường và Ưu tú
Quà viễn chinh (x1)
Mở ngẫu nhiên nhận một trong:
Châu báu chúc phúc thuộc tính x3,
Ma Thạch Tam Quán Lv1 (Ưu tú) x1,
Ma Thạch Tứ Tượng Lv1 (Thường) x1,
Ma Thạch Nhị Thánh

Gà giăng lưới

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 10:00 ngày 25.12 đến hết 28.12.2014
Cấp độ 30 -70
Điều kiện Sử dụng 5 lần loa lớn
Phần thưởng Lưới x5
Vớ Noel x3

Lưu ý:

  • Tất cả quà tặng nhận được đều KHÓA.