Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [25.07 - 07.08.2019]

Từ 25-07-19

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 25/07/2019.
  • Kết thúc: 23:59 ngày 31/07/2019.
  • Áp dụng cho tất cả các server
  • Lối vào: EVENT -> Ưu Đãi Nạp

Nội dung sự kiện

Trong thời gian sự kiện, nạp đạt mốc yêu cầu sẽ được mua vật phẩm giá rẻ

Ưu đãi 1: Nạp đạt mốc 500 Xu
Mốc nạpVật Phẩm Được MuaGiá GốcGiá BánGiới hạn lần muaMua bằng
500 Xu trở lên
2019 x1
Dùng nhận danh hiệu 2019, có thể vào danh sách danh hiệu dùng, nhận: Tấn công +5, Phòng thủ +5, Nhanh nhẹn +5, May mắn +5. Hiệu lực: Vĩnh viễn.
2 1 1 Xu

Ánh Sao x1

7 ngày
500 250 1 Xu/Xu Khóa

Rừng Đào x1

7 ngày
500 250 1 Xu/Xu Khóa

Lấp Lánh x1

7 ngày
500 250 1 Xu/Xu Khóa

Má Hồng x1

7 ngày
500 250 1 Xu/Xu Khóa

Pháo Nổ x1

7 ngày
500 250 1 Xu/Xu Khóa

May Mắn x1

7 ngày
500 250 1 Xu/Xu Khóa

Sáo Phượng x1

7 ngày
500 250 1 Xu/Xu Khóa

Ngọc Sáng x1

7 ngày
500 250 1 Xu/Xu Khóa

Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên x1 
150 100 30 Xu/Xu Khóa

Đá Tăng Cấp x1
350 100 30 Xu/Xu Khóa

Đá Tăng Sao x1
270 100 50 Xu/Xu Khóa

Đá Cường Hóa x1
10 2 300 Xu/Xu Khóa
Ưu đãi 2: Nạp đạt mốc 1000 Xu
Mốc nạpVật Phẩm Được MuaGiá GốcGiá BánGiới hạn lần muaMua bằng
1000 Xu trở lên
Châu Báu Sát Thương Lv17 x1
700 350 5 Xu/Xu Khóa

Kungfu Panda
 x1
3000 1200 1 Xu/Xu Khóa

Thẻ Khỉ Trộm Đào x1

3000 1200 1 Xu/Xu Khóa

Ma Thạch Tứ Tượng - Hoàn Mỹ x1
5000 2500 3 Xu/Xu Khóa

Bong Bóng Mừng 10 Tuổi 
x1
(15-15-15-15)
7 ngày

3000 1500 1 Xu/Xu Khóa

Hồ Lô-Siêu x1
3000 1800 1 Xu/Xu Khóa

Trùng Sinh Đơn x1
500 300 40 Xu/Xu Khóa

Búa S-Phù Điêu x1
7 ngày
2000 800 1 Xu/Xu Khóa

Nón S-Phù Điêu x1
7 ngày
2000 800 1 Xu/Xu Khóa

Giáp S-Phù Điêu x1
7 ngày
2000 800 1 Xu/Xu Khóa
Ưu đãi 3: Nạp đạt mốc 2000 Xu
Mốc nạpVật Phẩm Được MuaGiá GốcGiá BánGiới hạn lần muaMua bằng
2000 Xu trở lên

Thẻ Phụ Kiện Bóng Polly x1
2 1 1 Xu

Mảnh Sơ LEGEND Xếp Hình x1
700 350 20 Xu/Xu Khóa

Túi Quà Bạch Kim Vòng Xoáy Thời Gian x1
5000 2500 5 Xu/Xu Khóa

Túi Quà Bạch Kim Ngũ Thần Binh x1
5000 2500 5 Xu/Xu Khóa

Ma Thạch 5000 EXP x1
5000 2500 3 Xu/Xu Khóa

Đá Phong Ấn x1
1000 500 20 Xu

Lưu ý:

  • Sự kiện có tính tích lũy số xu nạp trong thời gian diễn ra sự kiện
  • Số lần mua vật phẩm không tạo mới khi qua ngày
  • Tất cả các vật phẩm đều khóa
  • Vật phẩm mua thành công sẽ được gửi qua thư