Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [25.07 - 07.08.2019]

Từ 25-07-19

Lao động hăng say nhận thêm quà đây pà con ơi!! Gunner tham gia làm nhiệm vụ đầy đủ mỗi ngày sẽ tích lũy đạo cụ cần thiết cho sự kiện Đổi Quà sau này nhé!

Quà Tặng Gunner

Thời gian:
  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 25/07/2019.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 31/07/2019.

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Gunner đăng nhập vào game sẽ được nhận thưởng mỗi ngày.

Cấp độPhần thưởngSố lượng
10 - 20
Đá Cường Hóa
10

Chìa Ma Pháp
5

Thuốc Tăng Cấp Thú
2

Quà Tháng 8
1
21 - 30
Đá Cường Hóa
15

Chìa Ma Pháp
10

Quà Tháng 8
1

Cây trồng (sơ)
2
31 - 40
Vé Tăng Vật Tổ
30

Chìa Ma Pháp
10

Quà Tháng 8
1

Đá Linh Hồn
10
41 - 50
Vé Tăng Vật Tổ
40

Chìa Ma Pháp
10

Quà Tháng 8
1

Đá Linh Hồn
15
51 - 70
Vé Tăng Vật Tổ
50

Chìa Ma Pháp
10

Quà Tháng 8
1

Đá Linh Hồn
30

Quà Tặng Gunner

Thời gian:
  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 01/08/2019.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 07/08/2019.

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Gunner đăng nhập vào game sẽ được nhận thưởng mỗi ngày.

Cấp độPhần thưởngSố lượng
10 - 20
Đá Cường Hóa
10

Chìa Ma Pháp
5
Thuốc Tăng Cấp Thú 2

Quà Tháng 8 
(1)
1
21 - 30
Đá Cường Hóa
15

Chìa Ma Pháp
10

Quà Tháng 8
 (1)
1

Thuốc Tăng Cấp Thú

5
31 - 40
Da Thú
5

Chìa Ma Pháp
10

Quà Tháng 8
 (1)
1

Thuốc Tăng Cấp Thú

10
41 - 50
Da Thú
5

Chìa Ma Pháp
10

Quà Tháng 8
 (1)
1

Thuốc Tăng Cấp Thú

15
51 - 70
Da Thú
10

Chìa Ma Pháp
10

Quà Tháng 8
 (1)
1

Thuốc Tăng Cấp Thú

20

Ngày Lễ Yêu Thương

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 00:00:00 25/07/2019 - 23:59:59 07/08/2019
Cấp độ 08 - 30
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đại chiến Rồng (Khó) x1
- Vương thành Gà (Khó) x1
- Bộ lạc tà thần (Khó) x1
Phần thưởng Thuốc Tăng Cấp Thú x6 Đá Cường Hóa x45
Mũi Khoan Cấp 1 x30

Châu Báu Thuộc Tính Lv9-11 x6


Dâu Tây x3

Lễ Hội Tình Yêu

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 00:00:00 25/07/2019 - 23:59:59 07/08/2019
Cấp độ 31- 70
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đại chiến Rồng (Anh Hùng) x1
- Vương thành Gà (Anh hùng) x1
- Bộ lạc tà thần (Anh Hùng) x1
Phần thưởng
Vật Tế Cao x6

Hộp hồn tinh (nhỏ) x3

Đá Linh Hồn x9

Da Thú x9


Dâu Tây
 
x3

Ngưu Lang Tuấn Tú

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 00:00:00 25/07/2019 - 23:59:59 07/08/2019
Cấp độ 08 - 30
Điều kiện Hoàn thành đấu tự do 5 trận
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình
Thẻ hồn x2  
Linh Châu Kỹ Năng x10  
Thuốc Tăng Cấp Thú x2  
Đá Cường Hóa x10  
Châu báu thuộc tính Lv9-11 x2  
Dâu Tây x1

Chức Nữ Yêu Kiều

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 00:00:00 25/07/2019 - 23:59:59 07/08/2019
Cấp độ 31 - 70
Điều kiện Chiến thắng đấu tự do 5 trận
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình
Vật Tế Cao x2
Chìa Ma Pháp x5  
Đá Linh Hồn x5  
Sổ Rách Nát x3
Thẻ Hồn x20  
Dâu Tây x1

Tình Cảm Bền Chặt

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 00:00:00 25/07/2019 - 23:59:59 07/08/2019
Cấp độ 10 - 70
Điều kiện Hạ 10 đối thủ trong Guild Chiến
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình
Đá Bùa Vật Tổ x2
Mảnh Sơ-LEGEND-Sách Hắc Ám
Đá Đúc Hồn x1
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 x5
Rương xu khóa sơ x4
Dâu Tây x1

Đi Chùa Cầu Duyên

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 00:00:00 25/07/2019 - 23:59:59 07/08/2019
Cấp độ 10 - 70
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đấu Trường Dũng Sĩ - Anh Hùng x1,
- Đấu Trường Dũng Sĩ - Legend x1
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình
Đá x3  
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 x3  
Quyền Trượng Băng Giá- Mảnh sơ x1  
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 x1  
Đá Bùa Vật Tổ x2   
Dâu Tây x1

Ngưu Lang Chức Nữ

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần

Hướng dẫn: Vợ Chồng cùng tạo phòng thi đấu, đạt điều kiện có thể nhận thưởng.

Thời gian 00:00:00 25/07/2019 - 23:59:59 07/08/2019
Cấp độ 10 - 70
Điều kiện Vợ chồng cùng chiến thắng 5 trận
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình
Linh Hồn PET x2  
Mảnh ghép Phụng Hoàng Băng 4* x1
Chocolate Tình Yêu x1
Super - Hoa Tình Yêu - Mảnh sơ x1   
Dâu Tây x1

Keo Sơn Gắn Bó

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần

Thời gian 00:00:00 25/07/2019 - 23:59:59 07/08/2019
Cấp độ 10 - 70
Điều kiện Thu thập đủ:
 
Dâu Tây x8
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình

Mảnh Sơ LEGEND Xếp hình x1

Nhẫn EXP +2 x3

7 ngày/ Khóa

Sổ Nhà Thám Hiểm Đồng x1

Rương 200 Lệnh Bài x5

Tin Vui Về Nhà

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần

Thời gian 00:00:00 25/07/2019 - 23:59:59 07/08/2019
Cấp độ 10 - 70
Điều kiện Thu thập đủ:
  
Dâu Tây
 x156
Phần Thưởng
Vật Phẩm Hình
WOW Vua Mèo (7 ngày) x1
Đá Phong Ấn x5
Châu báu Sát thương Lv.15 x10
Thuốc Ma Pháp x10  
Đá Tăng Cấp x20
Túi quà Bạch Kim Ngũ Thần Binh x1

Biến Hình Ngẫu Nhiên

Thời gian 00:00:00 25/07/2019 - 23:59:59 07/08/2019
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Biến hình ngẫu nhiên trong thi đấu nhận đạo cụ.
Phần thưởng


Tinh hoa vinh dự x10