Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [25.07 - 07.08.2019]

Từ 25-07-19

[GUNNY.360GAME.VN]

Tham gia nạp tích lũy đạt 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu, 3.000 Xu, 8000 Xu, 15000 xu, 30.000 xu, 50.000 xu, 100.000 xu, 200.000 xu Gunner sẽ nhận được nhiều vật phẩm hấp dẫn!

QUÀ TẶNG TÍCH LŨY NẠP XU ĐẠT MỐC NHẬN THƯỞNG

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 25/07/2019.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 31/07/2019.
  • Sự kiện tính tích lũy cộng dồn 7 ngày.

Nội dung và Phần thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Gunner nạp xu tích lũy đạt mốc 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu, 3.000 Xu, 8000 Xu, 15000 xu, 30.000 xu, 50.000 xu, 100.000 xu, 200.000 xu có thể chọn 1 trong 3 phần quà tương ứng với mỗi mốc:

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 1000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Thuốc Tăng Cấp Thú 25
Đá Linh Hồn 50
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 5
GÓI QUÀ 2 Nước Tu Luyện Ma Pháp Cấp 2 8
Chìa Ma Pháp 100
Đá Phong Ấn 1
GÓI QUÀ 3 Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 2
Đá Phong Ấn 1
Ấn Bùa Siêu Việt 1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 2.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Thuốc Tăng Cấp Thú 50
Đá Linh Hồn 80
WOW Samurai
7 ngày/Có thể kích hoạt phụ kiện
1
GÓI QUÀ 2 WOW Rồng Nước
7 ngày/Có thể kích hoạt phụ kiện
1
Đá tăng cấp 10
Sổ Nhà Thám Hiểm Đồng 2
GÓI QUÀ 3 Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 4
Đá Phong Ấn 2
Ấn Bùa Siêu Việt 2

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 5.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Linh Hồn 150
Túi Quà Bạch Kim Ngũ Thần Binh 1
WOW Kem
7 ngày/Có thể kích hoạt phụ kiện
1
GÓI QUÀ 2 Thẻ Phụ Kiện Kẹo Mây
60 ngày
1
Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 20
SUPER Búa Minotaure
7 ngày/Có thể kích hoạt phụ kiện
1
GÓI QUÀ 3 Thẻ Xe Tuần Lộc
60 ngày
1
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 6
Bao tay Venus +5
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 8.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Phong Ấn 4
Sát Long+4
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1
Túi Quà Halloween (Nam)
Mở ra ngẫu nhiên nhận được một món không khóa trong bộ Thời Trang Halloween (Nam) - Chỉ giới tính NAM mở được.
1
GÓI QUÀ 2
Túi Quà Halloween (Nữ)
Mở ra ngẫu nhiên nhận được một món không khóa trong bộ Thời Trang Halloween (Nữ) - Chỉ giới tính NỮ mở được.
1
Sát Long+4
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1
Vĩnh Hằng +5
7 ngày
1
GÓI QUÀ 3

Đá Phong Ấn 4
Sát Long+4
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2
10

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 15.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Ma Thạch 5000 EXP 5
Đá Đột Phá 30
Rương 500 Xu khóa 7
GÓI QUÀ 2
Ấu Long Cổ 4 Sao
1
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv2 25
Ma Thạch Tứ Tượng Siêu Việt 1
GÓI QUÀ 3

Trùng Sinh Đơn 40
Đá Phong Ấn 6
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv2 20

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 30.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Bộ Hoạt Hình Gunny 10/12

Mở chắc chắn nhận hết các Set trang bị sau: Vui Tết, Rồng Mắt Xanh, Rồng Thiếu Nữ, Rồng Ăn Vặt, Hải Tặc (Nam), Hải Tặc (Nữ), Dũng Giả (Nữ), Dũng Giả (Nam), Chiến Sĩ Sao (Nam), Chiến Sĩ Sao (Nữ).

1
Đá Phong Ấn PET 12
Đá Đột Phá 45
GÓI QUÀ 2
Đá Phong Ấn 12
Đá Tăng Sao Lv2 15
SUPER Đàn Hắc Ám
7 ngày/ Khóa
1
GÓI QUÀ 3

Đá Phong Ấn 12
Đá Đột Phá 45
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv2 50

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 50.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Phong Ấn 24
Lạc Việt +5
7 ngày
1
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv2 75
GÓI QUÀ 2
Đá Phong Ấn 24
Bùa Truyền Thuyết 1
Hộp Tinh Hồn Lớn 30
GÓI QUÀ 3

Đá Phong Ấn 24
Thẻ Phụ Kiện Xe Thỏ
185 ngày
1
Đá Đột Phá 80

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 100.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1
Thẻ Phụ Kiện Xe Thỏ
185 ngày/Khóa
1
Đá Phong Ấn 40
Túi quà Ấn Siêu Việt 1
GÓI QUÀ 2
Bùa Truyền Thuyết
1
Đá Phong Ấn 40
Túi Quà Ấn Siêu Việt 1
GÓI QUÀ 3

Túi quà Ấn Siêu Việt 1
Đá Phong Ấn 40
Thành Chủ Cần Thơ
30 ngày
1

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 200.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Phong Ấn 60
Túi Quà Ấn Siêu Việt 1
Legend - Rồng Hỏa Diệm
7 ngày/Khóa
1
GÓI QUÀ 2
Đá Phong Ấn 60
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv3 200
Túi quà Ấn Siêu Việt 1
GÓI QUÀ 3

Thành Chủ Hải Phòng
30 ngày
1
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv3 200
Túi quà Ấn Siêu Việt 1

Cách nhận thưởng

Gunner tích lũy nạp đủ có thể nhận thưởng tại giao diện EVENT -> Quà tặng nạp Xu để nhận thưởng:

 

Lưu ý:

  • Mỗi ngày Gunner nạp tích lũy xu đạt mốc có thể nhận 1 trong 3 gói quà của mỗi mốc.
  • Tích lũy nạp đạt mốc cao nhất có thể nhận các mốc phía dưới.
  • Mỗi ngày nhận được 1 lần.
  • Số xu nạp không tích lũy qua ngày dành cho sự kiện này.