Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [25.07 - 07.08.2019]

Từ 25-07-19

[GUNNY.360GAME.VN]

Tham gia nạp tích lũy đạt 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu, 3.000 Xu, 8000 Xu, 15000 xu, 30.000 xu, 50.000 xu, 100.000 xu, 200.000 xu Gunner sẽ nhận được nhiều vật phẩm hấp dẫn!

QUÀ TẶNG TÍCH LŨY NẠP XU ĐẠT MỐC NHẬN THƯỞNG

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 01/08/2019.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 07/08/2019.
  • Sự kiện tính tích lũy cộng dồn 7 ngày.

Nội dung và Phần thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Gunner nạp xu tích lũy đạt mốc 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu, 3.000 Xu, 8000 Xu, 15000 xu, 30.000 xu, 50.000 xu, 100.000 xu, 200.000 xu có thể chọn 1 trong 3 phần quà tương ứng với mỗi mốc:

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 1000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Vật Tế Cao 15
Thẻ Hồn
10
Đá Luyện Hóa 5
GÓI QUÀ 2 Đá 30
Đá Phong Ấn 1
Chìa Ma Pháp 100
GÓI QUÀ 3 Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 5
Đá Phong Ấn 1
Thẻ Bối Rối 1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 2.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Vật Tế Cao 20
Thẻ Hồn 20
WOW Chổi Bay
7 ngày/Có thể kích hoạt Phụ kiện
1
GÓI QUÀ 2 Châu Báu Chúc Phúc Công Kích 1
Châu Báu Chúc Phúc Phòng Ngự 1
Châu Báu Chúc Phúc Thuộc Tính 1
GÓI QUÀ 3 WOW Túc Cầu
7 ngày/Có thể kích hoạt Phụ kiện
10
Đá Phong Ấn 2
Thẻ Danh Hiệu Soái Ca 1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 5.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Thẻ Hồn 30
Túi Quà Bạch Kim Ngũ Thần Binh 1
Chân Pháo Nghịch Thiên
7 ngày/Có thể kích hoạt Phụ kiện
1
GÓI QUÀ 2 Thẻ phụ kiện Xe 10 Tuổi
60 ngày
1
Đá Phong Ấn 2
Bao tay Venus +5
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1
GÓI QUÀ 3 Thẻ phụ kiện Hồ Ly
60 ngày
1
Hộp Hồn Tinh - Vừa 8
Bao tay Venus +5
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 8.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Phong Ấn 4
Hộp Tinh Hồn Vừa 10
Túi Quà Halloween (Nam)
Mở ra ngẫu nhiên nhận được một món không khóa trong bộ Thời Trang Halloween (Nam) - Chỉ giới tính NAM mở được.
1
GÓI QUÀ 2
Túi Quà Halloween (Nữ)
Mở ra ngẫu nhiên nhận được một món không khóa trong bộ Thời Trang Halloween (Nữ) - Chỉ giới tính NỮ mở được.
1
Hộp Tinh Hồn Vừa 10
Đá Phong Ấn 4
GÓI QUÀ 3

Đá Phong Ấn 4
Sát Long+4
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1
Hộp Hồn Tinh - Vừa 10

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 15.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Bùa Vật Tổ 100
Hộp Hồn Tinh Vừa
15
Rương 500 Xu Khóa 7
GÓI QUÀ 2
Đá Phong Ấn 6
Trùng Sinh Đơn 40
Phượng Hoàng Băng 4 1
GÓI QUÀ 3

Ma Thạch 5000 EXP 3
Trùng Sinh Đơn 40
Túi Quà Avengers 6

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 30.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Bùa Vật Tổ 200
Đá Phong Ấn PET 12
SUPER - Sách Hắc Ám
7 ngày/khóa
1
GÓI QUÀ 2
Đá Phong Ấn 12
Hộp Hồn Tinh - Vừa 30
SUPER Cá Chép
7 ngày/ Khóa
1
GÓI QUÀ 3

Đá Phong Ấn 12
Túi Khắc Ấn Hoàn Mỹ
Mở ngẫu nhiên Ấn PVP Hoàn Mỹ, Ngẫu nhiên loại ấn, số sao ấn
3
Đá Đột Phá 60

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 50.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Đột Phá 80
Lạc Việt +5
7 ngày
1
Đá Phong Ấn 24
GÓI QUÀ 2
Hộp Hồn Tinh Vừa 60

Bùa Truyền Thuyết

1
Đá Phong Ấn PET 24
GÓI QUÀ 3

Đá Đúc Hồn 250
Thẻ Phụ Kiện Đà Điểu
185 ngày
1
Đá Phong Ấn 24

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 100.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1
Thẻ Phụ Kiện Đà Điểu
185 ngày/Khóa
1
Đá Phong Ấn 40
Túi quà Ấn Siêu Việt 1
GÓI QUÀ 2
Bùa Truyền Thuyết 1
Hộp Tinh Hồn Vừa 100
Túi quà Ấn Siêu Việt 1
GÓI QUÀ 3

Túi quà Ấn Siêu Việt 1
Đá Phong Ấn 40
Thành Chủ Hồ Chí Minh
30 ngày
1

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 200.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Phong Ấn 60
Túi Quà Ấn Siêu Việt 1
LEGEND Đàn Hắc Ám
7 ngày/Khóa
1
GÓI QUÀ 2
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv3 200
Thành Chủ Đà Nẵng
30 ngày
1
Túi quà Ấn Siêu Việt 1
GÓI QUÀ 3

Thành Chủ Buôn Mê Thuật
30 ngày
1
Đá Phong Ấn 60
Túi quà Ấn Siêu Việt 1

Cách nhận thưởng

Gunner tích lũy nạp đủ có thể nhận thưởng tại giao diện EVENT -> Quà tặng nạp Xu để nhận thưởng:

 

Lưu ý:

  • Mỗi ngày Gunner nạp tích lũy xu đạt mốc có thể nhận 1 trong 3 gói quà của mỗi mốc.
  • Tích lũy nạp đạt mốc cao nhất có thể nhận các mốc phía dưới.
  • Mỗi ngày nhận được 1 lần.
  • Số xu nạp không tích lũy qua ngày dành cho sự kiện này.