Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [25.06 - 08.07.2020]

Từ 25-06-20

[GUNNY.360GAME.VN]

Tham gia nạp tích lũy đạt 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu, 3.000 Xu, 8000 Xu, 15000 xu, 30.000 xu, 50.000 xu, 100.000 xu, 200.000 xu Gunner sẽ nhận được nhiều vật phẩm hấp dẫn!

QUÀ TẶNG TÍCH LŨY NẠP XU ĐẠT MỐC NHẬN THƯỞNG

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 25/06/2020.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 01/07/2020.
  • Sự kiện tính tích lũy cộng dồn 7 ngày.

Nội dung và Phần thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Gunner nạp xu tích lũy đạt mốc 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu, 3.000 Xu, 8000 Xu, 15000 xu, 30.000 xu, 50.000 xu, 100.000 xu, 200.000 xu có thể chọn 1 trong 3 phần quà tương ứng với mỗi mốc:

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 200 XU CHỌN 1 TRONG 2 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu Vũ Khí - Thô 1
Đồng Đỏ 10
Bụi Sao 10
GÓI QUÀ 2 Thuốc Luyện Thể 1
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 2
Thuốc Hoạt Bát 2
TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 500 XU CHỌN 1 TRONG 2 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Sắt Mềm 8
Đồng Đỏ 20
Bụi Sao 25
GÓI QUÀ 2 Thuốc Luyện Thể 3
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 5
Thuốc Hoạt Bát 4
TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 1000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu Vũ Khí - Thường 1
Sắt Mềm 15
Bụi Sao 30
GÓI QUÀ 2 Thuốc Luyện Thể 6
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 10
Thuốc Hoạt Bát 8
GÓI QUÀ 3 Bao Tay Athena +2
7 ngày
1
Trùng Sinh Đơn 1
Hộp Hồn Tinh - Lớn 1

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 2.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu Vũ Khí - Thường 1
Sắt Mềm 20
Bụi Sao 40
GÓI QUÀ 2 Thuốc Luyện Thể 12
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 20
Thuốc Hoạt Bát 16
GÓI QUÀ 3 Hộp Hồn Tinh - Lớn 2
Thẻ Danh Hiệu: Soái Ca
30 ngày
1
Đá Thức Tỉnh 1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 5.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu Vũ Khí - Ưu Tú 1
Bạc Trắng 10
Bụi Sao 80
GÓI QUÀ 2 Mắt: Thương Cảm
7 ngày
1
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 50
Thuốc Hoạt Bát 20
GÓI QUÀ 3 Hộp Hồn Tinh - Lớn 5
Đá Thức Tỉnh 2
Danh Hiệu: Hoa Khôi Duyên Dáng
30 ngày
1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 8.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu Vũ Khí - Ưu Tú 1
Huy Hoàng
7 ngày
1
Bụi Sao 120
GÓI QUÀ 2
Búa S Đầu Bò
10 ngày
1
Nón S Đầu Bò
10 ngày
1
Giáp S Đầu Bò
10 ngày
1
GÓI QUÀ 3

Đá Thức Tỉnh 4
Hộp Hồn Tinh - Lớn 8
Danh Hiệu: Quốc Vương Tộc Bom
30 ngày
1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 15.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu Vũ Khí - Hoàn Mỹ 1
Vàng Tím 15
Ấn Bùa Truyền Thuyết 2
GÓI QUÀ 2
Nước Tu Luyện Thuộc Tính Cấp 2 Lv1 150
Đá Linh Nguyện 60
Rương 500 Xu Khóa 7
GÓI QUÀ 3

Đá Thức Tỉnh 8
Hồn Lửa 4 Sao 1
Hộp Hồn Tinh - Lớn 15

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 30.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv1 150
Ấn Bùa Truyền Thuyết 3
Thẻ Phụ Kiện Chu Tước
90 ngày
1
GÓI QUÀ 2
Bùa Truyền Thuyết 1
Đá Linh Nguyện 120
SUPER Bong Bóng
7 ngày/Khóa/Có thể kích hoạt Phụ kiện
1
GÓI QUÀ 3

Đá Thức Tỉnh 16
Hộp Hồn Tinh - Lớn 30
Sát Long +5
7 ngày
2

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 50.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Phong Ấn 40
Bộ Thời Trang Ánh Trăng Đỏ 1
Hộp Hồn Tinh Vừa 40
GÓI QUÀ 2
Đá Phong Ấn 40

Bộ Thời Trang Ánh Trăng Xanh

1
Hộp Hồn Tinh Vừa 40
GÓI QUÀ 3

Đá Thức Tỉnh 30
Hộp Hồn Tinh - Lớn 50
Thành Chủ Hà Nội
30 ngày
1

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 100.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1
Pha Lê 7 Màu 20
Ma Thạch 10.000 EXP 10
Quyển Phù Hiệu Vũ Khí - Siêu Việt 1
GÓI QUÀ 2
Thuốc Luyện Thể 600
Hồn Lửa 5 Sao 1
Thuốc Tăng Tư Chất 15
GÓI QUÀ 3

Nhẫn 9 Tuổi +5
7 ngày
1
Túi Quà Ấn Siêu Việt 1
Hộp Hồn Tinh - Lớn 100

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 200.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Pha Lê 7 Màu 30
Ma Thạch 10.000 EXP 20
Quyển Phù Hiệu Vũ Khí - Siêu Việt 1
GÓI QUÀ 2
LEGEND Đàn Hắc Ám
7 ngày/Khóa
1
Trùng Sinh Đơn 200
Châu Báu Sát (21) 1
GÓI QUÀ 3

Đá Thức Tỉnh 120
Đá Phong Ấn 200
Túi Quà Ấn Siêu Việt 1

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 300.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Khắc Ấn Siêu Việt - PvP - 5 Sao 1
Châu Báu Sát  (21) 1
Đá Phong Ấn 300
GÓI QUÀ 2
Huyền Vũ 5 Sao 1
Đá Thức Tỉnh 30
Quà Thức Tỉnh PET 200
GÓI QUÀ 3

Pha Lê 7 Màu 50
Ma Thạch 10.000 EXP 30
Quyển Phù Hiệu Vũ Khí - Siêu Việt 1

Cách nhận thưởng

Gunner tích lũy nạp đủ có thể nhận thưởng tại giao diện EVENT -> Quà tặng nạp Xu để nhận thưởng:

 

Lưu ý:

  • Mỗi ngày Gunner nạp tích lũy xu đạt mốc có thể nhận 1 trong 3 gói quà của mỗi mốc.
  • Tích lũy nạp đạt mốc cao nhất có thể nhận các mốc phía dưới.
  • Mỗi ngày nhận được 1 lần.
  • Số xu nạp không tích lũy qua ngày dành cho sự kiện này.