Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [25/01 - 07/02]

Từ 24-01-18

Sự kiện Đổi quà cực HOT - Gunner đừng nên bỏ lỡ cơ hội hiếm có này nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 25/01/2018.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 07/02/2018.

Đổi quà HOT

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner tích lũy LÁ MÙA XUÂN từ Nạp xu định mức có thể đổi thưởng ngay:

Mức nạp xuVật phẩm nhận đượcSL
1,000 Xu
LÁ MÙA XUÂN
Nạp xu định mức nhận được
1
2,000 Xu 2
5,000 Xu 5
10,000 Xu 10
30,000 Xu 30
50,000 Xu 50
80,000 Xu 50
100,000 Xu 100
TÊN ĐẠO CỤCÁCH NHẬN ĐƯỢC

KHĂN MỤA
NHẬN ĐƯỢC TỪ TÚI QUÀ
Đại Sư Tung Hoành
09:00 ngày 25/01/2018 đến 23:59 ngày 07/02/2018
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSL

Lá Mùa Xuân x300


Trứng Pet Kungfu Đại Hiệp x1
Trứng đã mở không thể đổi được

Kungfu Đại Sư 5 Sao
Khóa
1

Lá Mùa Xuân x150


Khăn lụa x75


Kungfu Đại Hiệp 5 Sao

Khóa
PET Kungfu Đại Hiệp 5 sao có thể Dùng Đổi Thưởng Kungfu Đại Sư 5 sao. Nếu bạn đạt điều kiện TOP 1 Vua Nạp Xu Tuần.
1

Lá Mùa Xuân x50

Khăn lụa x35 


Kungfu Đại Hiệp 4 Sao

7Ngày/Khóa
1

Đá Thức Tỉnh x18

Đá thức tỉnh·Đại sư kung fu
Khóa
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Chúc Mừng Năm Mới - 1
09:00 ngày 25/01/2018 đến 23:59 ngày 07/02/2018
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Lá Mùa Xuân x5

Thẻ phụ kiện Kẹo Mây

30 ngày/ Khóa
1

Khăn lụa x5

Lá Mùa Xuân x6


Hổ Tai To

30 ngày/ Khóa
1

Khăn lụa x5

Lá Mùa Xuân x7


Thẻ phụ kiện Hồ Ly

30 ngày/ Khóa
1

Khăn lụa x10

Lá Mùa Xuân x7

Voi Vàng
30 ngày/ Khóa
1

Khăn lụa x10

Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


Chúc Mừng Năm Mới - 2
09:00 ngày 25/01/2018 đến 23:59 ngày 07/02/2018
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Lá Mùa Xuân x3

Thẻ triệu hồi Bướm Bảy Màu
30 ngày/ Khóa
1

Khăn lụa x5

Lá Mùa Xuân x3


Thẻ triệu hồi Thần Trăng

30 ngày/ Khóa
1

Khăn lụa x5

Lá Mùa Xuân x4


Thẻ triệu hồi U Linh

30 ngày/ Khóa
1

Khăn lụa x10

Lá Mùa Xuân x4

Thẻ triệu hồi Vẹt
30 ngày/ Khóa
1

Khăn lụa x10

Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


Chúc Mừng Năm Mới - 3
09:00 ngày 25/01/2018 đến 23:59 ngày 07/02/2018
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Lá Mùa Xuân x10

Khăn lụa x20

Bướm Xanh
365 ngày/ Khóa
1

Vũ Điệu
365 ngày/ Khóa

Lá Mùa Xuân x10


Khăn lụa x20

Đặc công Vua Bài

365 ngày/ Khóa
1

Mũ Ma Thuật

365 ngày/ Khóa

Khăn lụa x20

Thẻ Chim Non

1

Khăn lụa x50

Ma thạch tứ tượng hoàn mỹ

1

Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


Chúc Mừng Năm Mới - 4
09:00 ngày 25/01/2018 đến 23:59 ngày 07/02/2018
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Lá Mùa Xuân x60

Lưỡi Hái Tử Thần
7 ngày/ Khóa
1

Khăn lụa x5

Lá Mùa Xuân x6
5

Cuồng Long Trượng

7 ngày/ Khóa
1

Khăn lụa x5

Lá Mùa Xuân x45


LEGEND-Nỏ Thần

7 ngày/ Khóa
1

Khăn lụa x10

Lá Mùa Xuân x45

LEGEND-Maya
7 ngày/ Khóa
1

Khăn lụa x10

Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


Đổi Vũ Khí Cá Chép
09:00 ngày 25/01/2018 đến 23:59 ngày 07/02/2018
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Lá Mùa Xuân x2

Wow - Cá Chép
7 ngày/ Khóa
1

Khăn lụa x5

Lá Mùa Xuân x35

Super - Cá Chép

7 ngày/ Khóa
1

Wow - Cá Chép
 x1
Lá Mùa Xuân x250

Legend - Cá Chép

7 ngày/ Khóa
1

Super - Cá Chép
 x1

Anh Đào x30

Châu báu thuộc tính Lv13-15
Khóa
1

Dâu Tây x30

Dâu Xanh x30

Lưu ý:

- Có thể đổi 15 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


ĐỔI TRANG BỊ HIẾM 1
09:00 ngày 25/01/2018 đến 23:59 ngày 07/02/2018
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng
Lá Mùa Xuân x200

Vật định tình+5
Vĩnh viễn/Khóa
1
Lá Mùa Xuân x35

Nhẫn Athena +5
7 ngày/Khóa/Có thể dịch chuyển
1
Lá Mùa Xuân x35

Bao tay Athena +5
7 ngày/Khóa/Có thể dịch chuyển
1
Lá Mùa Xuân x1

Thẻ SHOP VIP-Cao
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 9 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.ĐỔI TRANG BỊ HIẾM 2
09:00 ngày 25/01/2018 đến 23:59 ngày 07/02/2018
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng
Lá Mùa Xuân x250
.
Legend- Rồng Hỏa Diệm
7 ngày/Khóa/Có thể dịch chuyển
1
Lá Mùa Xuân x330


Tôn Ngộ Không 5 sao
1
Lá Mùa Xuân x200
Khăn lụa x300


LEGEND - Búa Thor
Khóa
1
Lá Mùa Xuân x120
Khăn lụa x100

Tuần Lộc 5
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 99 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.Đổi Đá Thức Tỉnh 1
09:00 ngày 25/01/2018 đến 23:59 ngày 07/02/2018
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng
Đá Thức Tỉnh x12 Đá thức tỉnh·Ấu Long Cổ
Khóa
1
Đá Thức Tỉnh x12 Đá thức tỉnh·Phượng Hoàng Băng
Khóa
1
Đá Thức Tỉnh x12 Đá thức tỉnh·Kim Xà
Khóa
1
Đá Thức Tỉnh x12 Đá thức tỉnh·Tuần Lộc
Khóa
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.Đổi Trang Bị PET
09:00 ngày 25/01/2018 đến 23:59 ngày 07/02/2018
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng
Giọt Mưa x3
Khăn lụa x6
Búa S-Linh thú
7 ngày/khóa
1
Nón S-Linh thú
7 ngày/khóa
1
Giáp S-Linh thú
7 ngày/khóa
1
Giọt Mưa x6
Khăn lụa x12
Búa S-Phù điêu
7 ngày/khóa
1
Nón S-Phù điêu
7 ngày/khóa
1
Giáp S-Phù điêu
7 ngày/khóa
1
Giọt Mưa x12
Khăn lụa x24
Búa S-Đầu bò
7 ngày/khóa
1
Nón S-Đầu bò
7 ngày/khóa
1
Búa S-Đầu bò
7 ngày/khóa
1
Giọt Mưa x7
Hộp hồn tinh (lớn)
khóa
2

Lưu ý:

- Có thể đổi 12 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.Đổi Vũ Khí Phụ
09:00 ngày 25/01/2018 đến 23:59 ngày 07/02/2018
Vật phẩm cần đổiQuà tặng
Giọt Mưa x12
Khăn lụa x5
Sách ma pháp x1
Giọt Mưa x9
Khăn lụa x3
WOW-Thiên sứ ban phúc* x1
Giọt Mưa x21
Khăn lụa x10
Túc Cầu Vàng x1
Lá Mùa Xuân x50
Khăn lụa x25
Khiên Ares x1

Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Cách Đổi Thưởng

Tại giao diện Game Chọn EVENT -> Đổi Thưởng để tiến hành đổi thưởng.