Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [24.12 - 06.01]

Từ 24-12-15 đến 06-01-16

Thời gian

Đợt 1:

  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 24.12.2015.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 30.12.2015.

Đợt 2:

  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 31.12.2015.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 06.01.2016.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Gunner nâng cấp Miếu Thần theo yêu cầu sẽ nhận được một bộ quà tặng hấp dẫn:

Cấp Miếu ThầnQuà tặngSố lượngHình ảnh
Chúc Phúc 1 Sao - Lv1 Thuốc Tăng Cấp Thú 5
Đá 5
Vật Tế - Thấp 10
Chúc Phúc 1 Sao - Lv3 Thuốc Tăng Cấp Thú 10
Đá 10
Vật Tế - Thấp 20
Chúc Phúc 1 Sao - Lv5 Thuốc Tăng Cấp Thú 20
Đá 20
Vật Tế - Thấp 40
Chúc Phúc 1 Sao - Lv7 Thuốc Tăng Cấp Thú 30
Đá 30
Vật Tế - Thấp 80
Chúc Phúc 1 Sao - Lv9 Thuốc Tăng Cấp Thú 50
Đá 50
Vật Tế - Thấp 150
Chúc Phúc 2 Sao - Lv1 Thuốc Tăng Cấp Thú 70
Đá 70
Vật Tế - Cao 35
Chúc Phúc 2 Sao - Lv3 Thuốc Tăng Cấp Thú 90
Đá 90
Vật Tế - Cao 45
Chúc Phúc 2 Sao - Lv5 Thuốc Tăng Cấp Thú 90
Đá 90
Vật Tế - Cao 55
Chúc Phúc 2 Sao - Lv7 Thuốc Tăng Cấp Thú 100
Đá 100
Vật Tế - Cao 65
Chúc Phúc 2 Sao - Lv9 Thuốc Tăng Cấp Thú 100
Đá 100
Vật Tế - Cao 75

Lưu ý

  • Cấp  của Miếu Thần sau khi nâng cấp đến các mốc tương ứng sẽ nhận được các gói quà tặng trên 1 lần.
  • Tất cả các quà tặng đều khóa.

XEM THÊM TÍNH NĂNG MIẾU THẦN TẠI ĐÂY