Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [24.12 - 06.01]

Từ 24-12-15 đến 06-01-16

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 24.12.2015.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 06.01.2016.

Các vật phẩm sẽ được bày bán

Thời gian bánVật phẩmGiá xuHình ảnh
24/12/2015 - 06/01/2016 Túi quà Maria 100
Túi quà châu báu 100
Túi quà Midas 100
Túi quà Apollo 100
24/12/2015 - 06/01/2016 Túi quà năm mới 2016 195 -
24/12/2015 - 31/12/2015 Túi quà Tháng 12 195
  • Đợt 1: 24/12 - 27/12/2015
  • Đợt 2: 31/12/2015 - 03/01/2016
Túi chiến hồn 200
Túi quà mừng năm mới 3 300
Túi quà quốc tế thiếu nhi 261
  • Đợt 1: 28/12 - 30/12/2015
  • Đợt 2: 04/01 - 06/01/2016
Túi quà Pet 50
Túi quà Pet đặc biệt 100
Túi quà Pet Phượng Hoàng 200
Túi quà SW 50
Túi quà Legend 50
Túi quà Pet hiếm 60
Túi quà SW đặc biệt 80
Túi quà SS đặc biệt 150
Túi quà mũi khoan lớn 225
Túi quà đẳng cấp 30

Tất cả sẽ được bày bán tại cửa hàng khu vực GIẢM GIÁ MỚI:

NHỮNG VẬT PHẨM CÓ TRONG CÁC TÚI QUÀ:

*Chỉ có nhân vật nam mới có thể mở được Túi quà trang bị S nam, Nữ không mở được.


TÚI QUÀ NĂM MỚI 2016
Vật phẩm Quà tặngSố lượngHình ảnh
-
TÚI QUÀ NĂM MỚI 2016
195 Xu
Mở chắc chắn nhận được Vật Tế-Cao 1
Tinh hoa vinh dự 10
Rương vàng 1
Mở ngẫu nhiên nhận được Vé Tăng Vật Tổ 5
Lì Xì Phát Tài 1 -
Vật Tế-Cao 10
Vật Tế-Cao 20
Vật Tế-Cao 50
TÚI QUÀ SS ĐẶC BIỆT
Vật phẩmSố lượngTình trạngHình ảnh
SUPER-Gươm Thần
+12, full 50, 7 ngày
1 Không Khóa
SUPER-Gươm Thần
7 ngày
1 Không Khóa
SUPER-Boomerang
7 ngày
1 Không Khóa
SUPER-Thương cổ
7 ngày
1 Không Khóa
SUPER-Búa Minotaure
7 ngày
1 Không Khóa
SUPER-Bazooka
7 ngày/Không tiếp phí
1 Không Khóa
SUPER-Nỏ Thần
7 ngày
1 Không Khóa
SUPER-Maya
7 ngày
1 Không Khóa
SUPER-Hỏa Phụng Kích
7 ngày
1 Không Khóa
SUPER-Karaoke
7 ngày
1 Không Khóa
Mảnh ghép sơ cấp SUPER·Boomerang 15 Không Khóa
Mảnh ghép cao cấp SUPER·Boomerang 4 Không Khóa
Mảnh ghép sơ cấp SUPER·Thương Cổ 15 Không Khóa
Mảnh ghép cao cấp SUPER·Thương Cổ 4 Không Khóa
Mảnh ghép sơ cấp SUPER·Búa Minotaure 15 Không Khóa
Mảnh ghép cao cấp SUPER·Búa Minotaure 4 Không Khóa
Túi quà Maria 1 Không Khóa
Túi quà Apollo 1 Không Khóa
Túi quà Midas 1 Không Khóa
TÚI QUÀ SW
Vật phẩmSố lượngTình trạngHình ảnh
WOW - Hỏa Phụng Kích
+12, full 50, 7 ngày
1 Không Khóa
WOW - Hỏa Phụng Kích
7 ngày
1 Không Khóa
Rương vũ khí WOW
Mở ra ngẫu nhiên nhận được
vũ khí WOW
1 Không Khóa
Đá Cường Hóa 20 Không Khóa
Túi quà Maria 1 Không Khóa
Túi quà Apollo 1 Không Khóa
Túi quà Midas 1 Không Khóa
Nón Lạc Việt (S)
Nam nhận, 7 ngày
1 Không Khóa
Nón Lạc Việt (S)
Nữ nhận, 7 ngày
1 Không Khóa
Áo Lạc Việt (S)
Nam nhận, 7 ngày
1 Không Khóa
Áo Lạc Việt (S)
Nữ nhận, 7 ngày
1 Không Khóa
Đá chu tước 5 3 Không Khóa
Đá huyền vũ 5 3 Không Khóa
Đá Thanh Long 5 3 Không Khóa
Đá bạch hổ 5 3 Không Khóa
TÚI QUÀ PET PHƯỢNG HOÀNG
Vật phẩmSố lượngTình trạngHình ảnh
Trứng Pet Phụng 4 sao 1 Khóa
Trứng Pet Phụng 3 sao 1 Khóa
Thức ăn (trung) 20 Khóa
Thức ăn (sơ) 30 Khóa
Bùa vật tổ 110 Khóa
Chắc chắn nhận được
Thức ăn (trung)
30 Khóa
TÚI QUÀ MỪNG NĂM MỚI 3
Vật phẩmSố lượngTình trạngHình ảnh
Đá Tím 2 Khóa
Đá năng lượng cao 1 Khóa
Mũi khoan cấp 4 3 Khóa
Đá tăng cấp 1 1 ngày/Khóa
Mảnh ghép đá tăng cấp 1 Khóa