Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [24.12 - 06.01]

Từ 24-12-15 đến 06-01-16

Những chiến binh đã trải qua đợt huấn luyện suốt những ngày qua, hãy cùng tham gia bảo vệ cho vương quốc. Phần thưởng xứng đáng dành cho người dũng sĩ xuất sắc.

Chào Mừng Năm Mới 2016 - 1

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 09:00 ngày 31/12/2015 - 23:59 ngày 06/01/2016
Cấp độ 11-70
Điều kiện Hoàn thành 4 trận 4 Vs 4
Phần thưởng

Cỏ Thiên Diệp(x2)
Tinh Hoa Vinh Dự(x5)
Nước kinh nghiệm 3 (x1)

Chào Mừng Năm Mới 2016 - 2

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 09:00 ngày 31/12/2015 - 23:59 ngày 06/01/2016
Cấp độ 17-70
Điều kiện Hoàn thành 5 trận Guild chiến
Phần thưởng

Tinh hoa vinh dự(x5)
Mũi khoan cấp 1 (x5)
Nước tu luyện cấp 2(x1)

Chào Mừng Năm Mới 2016 - 3

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 09:00 ngày 31/12/2015 - 23:59 ngày 06/01/2016
Cấp độ 17-70
Điều kiện Dùng Thuốc Tăng Cấp Thú 2 lần
Phần thưởng

Tinh hoa vinh dự(x5)
Linh Lộ Đơn(x2)
Mảnh Đá Tăng Cấp (x1)

Chào Mừng Năm Mới 2016 - 4

Mỗi ngày hoàn thành 6 lần
Thời gian 09:00 ngày 31/12/2015 - 23:59 ngày 06/01/2016
Cấp độ 1 -70
Điều kiện Sử dụng Loa Lớn 6 lần
Phần thưởng

Tinh hoa vinh dự(x5)
Thức ăn-trung(x5)
Vé Trứng Bạc(x2)

Chào Mừng Năm Mới 2016 - 5

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 09:00 ngày 31/12/2015 - 23:59 ngày 06/01/2016
Cấp độ 35 -70
Điều kiện Hoàn thành phó bản Pháo Đài Hắc Ám - Khó
Phần thưởng

Tinh hoa vinh dự(x5)
Cỏ Thiên Diệp(x2)
Châu báu thuộc tính Lv9 - 11 (1)

Chào Mừng Năm Mới 2016 - 6

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần
Thời gian 09:00 ngày 31/12/2015 - 23:59 ngày 06/01/2016
Cấp độ 25 -70
Điều kiện Hoàn thành phó bản Đấu Trường Dũng Sĩ Legend
Phần thưởng

Tinh hoa vinh dự(x5)
Đá (x2)
Xu Khóa (x100)

Lưu ý:

  • Tất cả quà tặng nhận được đều KHÓA.