Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [24/08 - 06/09]

Từ 23-08-17

Thời gian

Từ ngày 09:00 Thứ 5 ngày 24.08 đến 23:59 Thứ 4 ngày 06.09.2017

Trong thời gian sự kiện diễn ra các Gunner tham gia hoàn thành các nhiệm vụ để thu thập và đổi các túi quà mừng lễ quốc khánh 02/09

Nhận Quà Quốc Khánh

Những chiến binh đã trải qua đợt huấn luyện suốt những ngày qua, hãy cùng tham gia bảo vệ cho vương quốc. Phần thưởng xứng đáng dành cho người dũng sĩ xuất sắc.

Chinh chiến BOSS Khó

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 09:00:00 24/08/2017 - 23:59:59 06/09/2017
Cấp độ 08-30
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đại Chiến Rồng - (Khó) x1
- Vương Thành Gà - (Khó) x1
- Bộ Lạc Tà Thần - (Khó) x1
Phần thưởng


Thuốc tăng cấp Thú(x2)


Đá Cường Hóa (x15)

Vòng Tay EXP +1 (x1)
7 Ngày/khóa

Chào (x1)

BOSS Anh Hùng lộ diện

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 09:00:00 24/08/2017 - 23:59:59 06/09/2017
Cấp độ 31 -70
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đại Chiến Rồng - (Anh hùng) x1
- Vương Thành Gà - (Anh hùng) x1
- Bộ Lạc Tà Thần - (Anh hùng) x1
Phần thưởng
Vật Tế Cao(x2)

Sổ Rách Nát (x2)

Vòng Tay EXP +1 (x1)
7 Ngày/khóa

Chào (x1)

Chiến đấu không ngừng

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 09:00:00 24/08/2017 - 23:59:59 06/09/2017
Cấp độ 08 -30
Điều kiện Chiến thắng 5 trận tự do
Phần thưởng
Chiến hồn đơn(x20)

Hồn Bảo Vệ x1

Nhẫn EXP +1 (x1)
7 Ngày/khóa


Mừng (x1)

Hoàn thành mục tiêu

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 09:00:00 24/08/2017 - 23:59:59 06/09/2017
Cấp độ 31 - 70
Điều kiện - Chiến thắng đấu tự do 5 trận
Phần thưởng
Mảnh đá tăng cấp (x2)

Nhẫn EXP +1 (x1)
7 Ngày/khóa

Đá Tâm Nguyện (x1)

Mừng (x1)

Vinh quang tổ đội

Mỗi ngày hoàn thành 2 lần
Thời gian 09:00:00 24/08/2017 - 23:59:59 06/09/2017
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Hạ 8 đối thủ trong Guild Chiến
Phần thưởng


Quốc (x1)


Nước tu luyện cấp 2 x3


Thuốc Tăng Cấp Thú x2

Mảnh Đá Tăng Sao (x2)

Vượt Đấu Trường Dũng Sĩ

Mỗi ngày hoàn thành 5 lần 
Thời gian 09:00:00 24/08/2017 - 23:59:59 06/09/2017
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đấu Trường Dũng Sĩ - Anh Hùng x1
- Đấu Trường Dũng Sĩ - Legend x1
Phần thưởng
Đá x3

Đá Linh Hồn x5

Nhẫn EXP +1 (x2)
7 Ngày/khóa

Khánh x1

Biến Hình ngẫu nhiên

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần 
Thời gian 09:00:00 24/08/2017 - 23:59:59 06/09/2017
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Biến hình ngẫu nhiên trong thi đấu nhận đạo cụ.
Phần thưởng Tinh hoa vinh dự x10

Lưu ý:

  • Tất cả quà tặng nhận được đều KHÓA.

Đổi Quà Quốc Khánh

Trong thời gian sự kiện, đổi túi quà Quốc Khánh sẽ nhận được những vật phẩm cực hấp dẫn.


Đổi Quà Quốc Khánh
09:00 ngày 24/08/2017 đến 23:59 ngày 06/09/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Chào x9


Mừng x9


Quốc x9


Khánh x9
(Cách Nhận: Chào Mừng Quốc Khánh nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Túi Quà Quốc Khánh)

Thẻ phụ Kiện Vịt
2 ngày/khóa
1

Đá năng lượng-Trung
Vĩnh viễn
1

Châu báu thuộc tính Lv9 - 15
Vĩnh viễn
3

Khắp x5


Chốn x5


Tưng x5


Bừng x5

(Cách Nhận: Khắp Nhận từ nạp xu tích lũy hoặc túi quà tưng bừng bán trong giảm giá mới; Chốn Tưng Bừng nhận từ Túi Quà Tưng Bừng trong giảm giá mới)

Lễ Quốc Khánh
10 ngày/khóa
1

Bao tay Venus +4
7 ngày/khóa
1

Châu báu Sát thương Lv.15
Vĩnh viễn
1

Muôn x5

Hoa x5

Khoe x5

Sắc x5

(Cách Nhận: Muôn Nhận từ tiêu xu tích lũy hoặc túi quà khoe sắc bán trong giảm giá mới; Hoa Khoe Sắc nhận từ Túi Quà Khoe Sắc trong giảm giá mới)

Hạnh phúc +3
7 ngày/khóa
1

Đá năng lượng-Cao
Vĩnh viễn
1

Châu báu Sát Lv13
Vĩnh viễn
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Cách Đổi Thưởng

Tại giao diện Game Chọn EVENT -> Đổi Thưởng để tiến hành đổi thưởng.