Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [24/08 - 06/09]

Từ 23-08-17

Sự kiện Đổi quà cực HOT - Gunner đừng nên bỏ lỡ cơ hội hiếm có này nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 24/08/2017.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 06/09/2017.

Đổi quà HOT

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Gunner tích lũy PHÁO HOA từ Nạp xu định mức có thể đổi thưởng ngay:

TÊN ĐẠO CỤCÁCH NHẬN ĐƯỢC

PHÁO HOA
NẠP XU ĐỊNH MỨC NHẬN ĐƯỢC
Mức nạp xuVật phẩm nhận đượcSL
1,000 Xu
Pháo Hoa
Nạp xu định mức nhận được
1
2,000 Xu 2
5,000 Xu 5
10,000 Xu 10
30,000 Xu 30
50,000 Xu 50
80,000 Xu 50
100,000 Xu 100
TÊN ĐẠO CỤCÁCH NHẬN ĐƯỢC

PHI THUYỀN
NHẬN ĐƯỢC TỪ TÚI QUÀ
Đổi Quà Quốc Khánh
09:00 ngày 24/08/2017 đến 23:59 ngày 06/09/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Chào x9


Mừng x9


Quốc x9


Khánh x9
(Cách Nhận: Chào Mừng Quốc Khánh nhận từ nhiệm vụ sự kiện hoặc Túi Quà Quốc Khánh)

Thẻ phụ Kiện Vịt
2 ngày/khóa
1

Đá năng lượng-Trung
Vĩnh viễn
1

Châu báu thuộc tính Lv9 - 15
Vĩnh viễn
3

Khắp x5


Chốn x5


Tưng x5


Bừng x5

(Cách Nhận: Khắp Nhận từ nạp xu tích lũy hoặc túi quà tưng bừng bán trong giảm giá mới; Chốn Tưng Bừng nhận từ Túi Quà Tưng Bừng trong giảm giá mới)

Lễ Quốc Khánh
10 ngày/khóa
1

Bao tay Venus +4
7 ngày/khóa
1

Châu báu Sát thương Lv.15
Vĩnh viễn
1

Muôn x5

Hoa x5

Khoe x5

Sắc x5

(Cách Nhận: Muôn Nhận từ tiêu xu tích lũy hoặc túi quà khoe sắc bán trong giảm giá mới; Hoa Khoe Sắc nhận từ Túi Quà Khoe Sắc trong giảm giá mới)

Hạnh phúc +3
7 ngày/khóa
1

Đá năng lượng-Cao
Vĩnh viễn
1

Châu báu Sát Lv13
Vĩnh viễn
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 29 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Đổi Quà Vu Lan
09:00 ngày 31/08/2017 đến 23:59 ngày 06/09/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Cánh hoa hồng x15

Thẻ triệu hồi Gấu
15 ngày/khóa
1

Đá tăng cấp
Vĩnh viễn
5

Da Thú
Vĩnh viễn
50

Cánh hoa hồng x20

Thẻ phụ kiện Đầu Đạn Vàng
30 ngày/khóa
1

Đá tăng cấp
Vĩnh viễn
10

Da Thú
Vĩnh viễn
100

Cánh hoa hồng x30


Thẻ phụ kiện Trâu vàng
30 ngày/khóa
1

Đá tăng cấp
Vĩnh viễn
10

Da Thú

Vĩnh viễn
100


Cánh hoa hồng x30


Sơn Dương Nhỏ
7 ngày/khóa
1

Đá tăng cấp
Vĩnh viễn
10

Da Thú
Vĩnh viễn
100

Lưu ý:

- Có thể đổi 50 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Đổi Vũ Khí Cá Chép
09:00 ngày 24/08/2017 đến 23:59 ngày 06/09/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng

Pháo Hoa x2

Wow - Cá Chép
7 ngày/ Khóa
1

Phi Thuyền x5

Pháo Hoa x35

Super - Cá Chép

7 ngày/ Khóa
1

Wow - Cá Chép
 x1

Pháo Hoa x250

Legend - Cá Chép

7 ngày/ Khóa
1

Super - Cá Chép
 x1

Anh Đào x30

Châu báu thuộc tính Lv13-15
Khóa
1

Dâu Tây x30

Dâu Xanh x30

Lưu ý:

- Có thể đổi 15 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


ĐỔI TRANG BỊ HIẾM 1
09:00 ngày 24/08/2017 đến 23:59 ngày 06/09/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng
Pháo Hoa x200


Vật định tình+5
Vĩnh viễn/Khóa
1
Pháo Hoa x35


Nhẫn Athena +5
7 ngày/Khóa/Có thể dịch chuyển
1
Pháo Hoa x35


Bao tay Athena +5
7 ngày/Khóa/Có thể dịch chuyển
1
Pháo Hoa x1

Thẻ SHOP VIP-Cao
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 9 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.ĐỔI TRANG BỊ HIẾM 2
09:00 ngày 24/08/2017 đến 23:59 ngày 06/09/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng
Pháo Hoa x250

.
Legend- Rồng Hỏa Diệm
7 ngày/Khóa/Có thể dịch chuyển
1
Pháo Hoa x350


Tôn Ngộ Không 5 sao
1
Pháo Hoa x120
Phi Thuyền x100


Ma Xà 5
Khóa
1
Pháo Hoa x120
Phi Thuyền x100

Tuần Lộc 5
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 99 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.ĐỔI BÚA THOR
09:00 ngày 24/08/2017 đến 23:59 ngày 06/09/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng
Pháo Hoa x250


LEGEND - Búa Thor
7 ngày/Khóa
1
Pháo Hoa x60
Lông Vũ x6S-Trăng Hoàng Kim
365 ngày/Khóa
1
Pháo Hoa x1
Phi Thuyền x2

Hộp thẻ bài ngẫu nhiên-Bạc
1
Pháo Hoa x2
Phi Thuyền x4

Hộp thẻ bài ngẫu nhiên-Vàng
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 99 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.Ma Thạch Tứ Tượng
09:00 ngày 24/08/2017 đến 23:59 ngày 06/09/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng
Pháo Hoa x5
Phi Thuyền x10
Ma Thạch EXP
Khóa
1
Pháo Hoa x20
Phi Thuyền x20
Ma Thạch Tứ Tượng-Hoàn Mỹ
Khóa
1
Pháo Hoa x50
Phi Thuyền x40
Ma Thạch Tứ Tượng Siêu Việt
Khóa
1
Pháo Hoa x200 
Phi Thuyền x80
Ma Thạch Tứ Tượng - Truyền Thuyết
Khóa
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 15 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.Đổi Phụ Kiện & Biến Hình
09:00 ngày 24/08/2017 đến 23:59 ngày 06/09/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng
Pháo Hoa x8
Phi Thuyền x25
Sơn Dương Nhỏ
30 ngày/ Khóa
1
Pháo Hoa x8
Phi Thuyền x25
Hổ Tai To
30 ngày/ Khóa
1
Pháo Hoa x8
Phi Thuyền x10
Kungfu Panda
30 ngày/ Khóa
1
Pháo Hoa x8
Phi Thuyền x10
Thẻ Khỉ Trộm Đào
30 ngày/ Khóa
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


Đổi Trang Bị PET
09:00 ngày 24/08/2017 đến 23:59 ngày 06/09/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặngSố lượng
Lông Vũ x3
Phi Thuyền x6
Búa S-Linh thú
7 ngày/khóa
1
Nón S-Linh thú
7 ngày/khóa
1
Giáp S-Linh thú
7 ngày/khóa
1
Lông Vũ x6
Phi Thuyền x12
Búa S-Phù điêu
7 ngày/khóa
1
Nón S-Phù điêu
7 ngày/khóa
1
Giáp S-Phù điêu
7 ngày/khóa
1
Lông Vũ x12
Phi Thuyền x24
Búa S-Đầu bò
7 ngày/khóa
1
Nón S-Đầu bò
7 ngày/khóa
1
Búa S-Đầu bò
7 ngày/khóa
1

Lưu ý:

- Có thể đổi 12 lần cho đến hết sự kiện.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.


Đổi Vũ Khí Phụ
09:00 ngày 24/08/2017 đến 23:59 ngày 06/09/2017
Vật phẩm cần đổiQuà tặng
Lông Vũ x12
Phi Thuyền x5
Sách ma pháp x1
Lông Vũ x9
Phi Thuyền x3
WOW-Thiên sứ ban phúc* x1
Lông Vũ x21
Phi Thuyền x10
Túc Cầu Vàng x1
Pháo Hoa x50
Phi Thuyền x25
Khiên Ares x1

Lưu ý:

- Có thể đổi 999 lần.

- Áp dụng cho tất cả máy chủ Gunny.

Cách Đổi Thưởng

Tại giao diện Game Chọn EVENT -> Đổi Thưởng để tiến hành đổi thưởng.