Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [24.03 - 06.04]

Từ 24-03-16 đến 06-04-16

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 24.03.2016.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 06.04.2016..

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Gunner nâng cấp Thú Cưỡi theo yêu cầu sẽ nhận được một bộ quà tặng hấp dẫn:

Cấp Thú CưỡiQuà tặngSố lượngHình ảnh
Cấp 2 - 2 sao Thuốc Tăng Cấp Thú 10
Linh Châu Kỹ Năng 5
Cỏ Thiên Diệp 5
Cấp 3 - 0 sao Thuốc Tăng Cấp Thú 25
Linh Châu Kỹ Năng 15
Cỏ Thiên Diệp 15
Cấp 3 - 4 sao Thuốc Tăng Cấp Thú 40
Linh Châu Kỹ Năng 20
Cỏ Thiên Diệp 20
Cấp 3 - 9 sao Thuốc Tăng Cấp Thú 60
Linh Châu Kỹ Năng 50
Cỏ Thiên Diệp 50
Cấp 4 - 5 sao Thuốc Tăng Cấp Thú 100
Linh Châu Kỹ Năng 100
Cỏ Thiên Diệp 100
Cấp 4 - 8 sao Thuốc Tăng Cấp Thú 150
Linh Châu Kỹ Năng 150
Thẻ Hồn 150
Cấp 5 - 1 sao Thuốc Tăng Cấp Thú 200
Linh Châu Kỹ Năng 200
Thẻ Hồn 200

Lưu ý

  • Cấp  của thú cưỡi sau khi nâng cấp đến các mốc tương ứng sẽ nhận được các gói quà tặng trên 1 lần.
  • Tất cả các quà tặng đều khóa.