Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [24.03 - 06.04]

Từ 24-03-16 đến 06-04-16

[GUNNY.360GAME.VN]

Mỗi ngày tham gia nạp tích lũy đạt 1.000 Xu Gunner sẽ sẽ nhận được nhiều vật phẩm hấp dẫn!

QUÀ TẶNG ĐẶC BIỆT 1.000 XU MỖI NGÀY

Thời gian

  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 24.03.2016.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 06.04.2016.

Nội dung và Phần thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, MỖI NGÀY Gunner nạp xu tích lũy đạt mốc 1.000 - 99.999 Xu sẽ nhận được thêm phần thưởng cố định và thay đổi mỗi ngày:

Phần thưởng cố định mỗi ngày:

Mốc NạpPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
1.000 Xu - 99.999 Xu Legend-Boomerang* +12
1 ngày/Khóa/Không thể tiếp phí/Không thể thao tác tiệm rèn
1
Mừng Gà 6 tuổi
1 ngày/Khóa/Không thể tiếp phí
1
Mảnh Ghép LEGEND T5 1
Vé Tăng Vật Tổ 10
Rương vàng 2
Nước kinh nghiệm 4 5

Phần thưởng nhận thêm thay đổi mỗi ngày

NgàyPhần thưởngSố LượngHình Ảnh
24/03 Vật Tế Cao 5
25/03 Thuốc Tăng Cấp Thú 35
26/03 Linh Lộ Đơn 4
27/03 Chocolate Tình Yêu 2
28/03 Đá Manh Hóa 2
29/03 Vòng Tay EXP +1 1
30/03 Nhẫn EXP +1 1
31/03 Vật Tế-Cao 5
01/04 Thuốc Tăng Cấp Thú 35
02/04 Linh Lộ Đơn 4
0304 Chocolate Tình Yêu 2
04/04 Đá Manh Hóa 2
05/04 Vòng Tay EXP +1 1
06/04 Nhẫn EXP +1 1

Lưu ý:

  • Gunner có thể tích lũy số xu nạp trong ngày đến khi đạt mốc 1.000 - 99.999 Xu để nhận thưởng.
  • Mỗi ngày chỉ nhận được 1 lần.
  • Tất cả vật phẩm đều KHÓA.