Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [24.03 - 06.04]

Từ 24-03-16 đến 06-04-16

[GUNNY.360GAME.VN]


-=- QUÀ TẶNG NẠP XU LẦN ĐẦU MỖI NGÀY -=-

Với máy chủ mới, khi Nạp Xu vào Game sẽ có nhiều phần quà thú vị đang chờ đón các Gunner đấy! Cùng xem nha.

Quà tặng nạp Xu lần đầu mỗi ngày

Khi Gunner nạp Xu vào game đạt mốc quy định sẽ nhận được các vật phẩm sau (mỗi mốc có thể nạp nhận nhiều lần):

 • Thời gian:
  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 24/03/2016.
  • Kết thúc: 23:59 chủ nhật, ngày 27/03/2016.

Mức nạp XuVật phẩmSố lượngHình ảnh
200 - 499 Xu Vật Tế-Cao 1
Sao May Mắn 1
500 - 999 Xu Vật Tế-Cao 2
Xu Vui Vẻ 2
1.000 - 1.999 Xu Vật Tế-Cao 4
Xu Vui Vẻ 4
2.000 - 4.999 Xu Vật Tế-Cao 6
Xu Vui Vẻ 6
5.000 - 9.999 Xu Vật Tế-Cao 8
Thẻ Lượt Ghép Cặp 1  
Xu Vui Vẻ 8
10.000 - 29.999 Xu Vật Tế-Cao 12
Thẻ Bước Xếp Gà 2  
Xu Vui Vẻ 10
30.000 - 49.999 Xu Vật Tế-Cao 36
Thẻ Lượt Ghép Cặp 6  
Xu Vui Vẻ 30
50.000 - 79.999 Xu Vật Tế-Cao 60
Thẻ Bước Xếp Gà 10  
Xu Vui Vẻ 50
80.000 - 99.999 Xu Vật Tế-Cao 96
Thẻ Lượt Ghép Cặp 16  
Xu Vui Vẻ 80
100.000 - 200.000 Xu Vật Tế-Cao 120
Thẻ Bước Xếp Gà 20  
Xu Vui Vẻ 100

 

Lưu Ý

 • Tất cả trang bị nhận được đều khóa, không thể tiếp phí và thao tác trong tiệm rèn.
Sau khi tiến hành nạp Xu, Gunner vui lòng vào mục EVENT -> Hấp Dẫn -> Nạp xu định mức nhận quà khủng để nhận thưởng:

Quà tặng nạp Xu lần đầu mỗi ngày

Khi Gunner nạp Xu vào game đạt mốc quy định sẽ nhận được các vật phẩm sau (mỗi mốc có thể nạp nhận nhiều lần):

Thời gian:

 • Bắt đầu: 00:00 thứ hai, ngày 28/03/2016.
 • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 30/03/2016.

Mức nạp XuVật phẩmSố lượngHình ảnh
200 - 499 Xu Đá Manh Hóa 1
Sao May Mắn 1
500 - 999 Xu Đá Manh Hóa 2
Xu Vui Vẻ 2
1.000 - 1.999 Xu Đá Manh Hóa 3
Xu Vui Vẻ 4
2.000 - 4.999 Xu Đá Manh Hóa 4
Xu Vui Vẻ 6
5.000 - 9.999 Xu Đá Manh Hóa 5
Thẻ Bước Xếp Gà 1  
Xu Vui Vẻ 8
10.000 - 29.999 Xu Đá Manh Hóa 7
Thẻ Lượt Ghép Cặp 2  
Xu Vui Vẻ 10
30.000 - 49.999 Xu Đá Manh Hóa 21
Thẻ Bước Xếp Gà 6  
Xu Vui Vẻ 30
50.000 - 79.999 Xu Đá Manh Hóa 35
Thẻ Lượt Ghép Cặp 10  
Xu Vui Vẻ 50
80.000 - 99.999 Xu Đá Manh Hóa 56
Thẻ Bước Xếp Gà 16  
Xu Vui Vẻ 80
100.000 - 200.000 Xu Đá Manh Hóa 70
Thẻ Lượt Ghép Cặp 20  
Xu Vui Vẻ 100

 

Lưu Ý

 • Tất cả trang bị nhận được đều khóa, không thể tiếp phí và thao tác trong tiệm rèn.
Sau khi tiến hành nạp Xu, Gunner vui lòng vào mục EVENT -> Hấp Dẫn -> Nạp xu định mức nhận quà khủng để nhận thưởng:

Quà tặng nạp Xu lần đầu mỗi ngày

Khi Gunner nạp Xu vào game đạt mốc quy định sẽ nhận được các vật phẩm sau (mỗi mốc có thể nạp nhận nhiều lần):

 • Thời gian:
  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 31/03/2016.
  • Kết thúc: 23:59 chủ nhật, ngày 03/04/2016.

Mức nạp XuVật phẩmSố lượngHình ảnh
200 - 499 Xu Thuốc Tăng Cấp Thú 1
Sao May Mắn 1
500 - 999 Xu Thuốc Tăng Cấp Thú 2
Xu Vui Vẻ 2
1.000 - 1.999 Xu Thuốc Tăng Cấp Thú 4
Xu Vui Vẻ 4
2.000 - 4.999 Xu Thuốc Tăng Cấp Thú 6
Xu Vui Vẻ 6
5.000 - 9.999 Xu Thuốc Tăng Cấp Thú 8
Thẻ Lượt Ghép Cặp 1  
Xu Vui Vẻ 8
10.000 - 29.999 Xu Thuốc Tăng Cấp Thú 12
Thẻ Bước Xếp Gà 2  
Xu Vui Vẻ 10
30.000 - 49.999 Xu Thuốc Tăng Cấp Thú 36
Thẻ Lượt Ghép Cặp 6  
Xu Vui Vẻ 30
50.000 - 79.999 Xu Thuốc Tăng Cấp Thú 60
Thẻ Bước Xếp Gà 10  
Xu Vui Vẻ 50
80.000 - 99.999 Xu Thuốc Tăng Cấp Thú 96
Thẻ Lượt Ghép Cặp 16  
Xu Vui Vẻ 80
100.000 - 200.000 Xu Thuốc Tăng Cấp Thú 120
Thẻ Bước Xếp Gà 20  
Xu Vui Vẻ 100

 

Lưu Ý

 • Tất cả trang bị nhận được đều khóa, không thể tiếp phí và thao tác trong tiệm rèn.
Sau khi tiến hành nạp Xu, Gunner vui lòng vào mục EVENT -> Hấp Dẫn -> Nạp xu định mức nhận quà khủng để nhận thưởng:

Quà tặng nạp Xu lần đầu mỗi ngày

Khi Gunner nạp Xu vào game đạt mốc quy định sẽ nhận được các vật phẩm sau (mỗi mốc có thể nạp nhận nhiều lần):

 • Thời gian:
  • Bắt đầu: 00:00 thứ hai, ngày 04/04/2016.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 06/04/2016.

Mức nạp XuVật phẩmSố lượngHình ảnh
200 - 499 Xu Linh Lộ Đơn 1
Sao May Mắn 1
500 - 999 Xu Linh Lộ Đơn 2
Xu Vui Vẻ 2
1.000 - 1.999 Xu Linh Lộ Đơn 4
Xu Vui Vẻ 4
2.000 - 4.999 Xu Linh Lộ Đơn 6
Xu Vui Vẻ 6
5.000 - 9.999 Xu Linh Lộ Đơn 8
Thẻ Bước Xếp Gà 1  
Xu Vui Vẻ 8
10.000 - 29.999 Xu Linh Lộ Đơn 10
Thẻ Lượt Ghép Cặp 2  
Xu Vui Vẻ 10
30.000 - 49.999 Xu Linh Lộ Đơn 30
Thẻ Bước Xếp Gà 6  
Xu Vui Vẻ 30
50.000 - 79.999 Xu Linh Lộ Đơn 50
Thẻ Lượt Ghép Cặp 10  
Xu Vui Vẻ 50
80.000 - 99.999 Xu Linh Lộ Đơn 80
Thẻ Bước Xếp Gà 16  
Xu Vui Vẻ 80
100.000 - 200.000 Xu Linh Lộ Đơn 100
Thẻ Lượt Ghép Cặp 20  
Xu Vui Vẻ 100

 

Lưu Ý

 • Tất cả trang bị nhận được đều khóa, không thể tiếp phí và thao tác trong tiệm rèn.
Sau khi tiến hành nạp Xu, Gunner vui lòng vào mục EVENT -> Hấp Dẫn -> Nạp xu định mức nhận quà khủng để nhận thưởng: