Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [24.03 - 06.04]

Từ 24-03-16 đến 06-04-16

Đột biến tuần này có gì đây?

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 24.03.2016.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 30.03.2016.

Nội dung sự kiện

Bạn có thể nhận một vật phẩm Kính đột biến từ Giảm Giá Mới:

NgàyVật phẩm đột biếnThuộc tính đột biếnHình ảnh
24/03 - 27/03
Mặt Quỷ
Mua tại Giảm Giá Mới
7 ngày/Không thể tiếp phí
+20 Sát thương
+150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn
28/03 - 30/03 Kẹo Ngọt
Mua tại Giảm Giá Mới
7 ngày/Không thể tiếp phí
+20 Sát thương
+150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn
31/03 - 03/04
Mắt Rắn U Buồn
Mua tại Giảm Giá Mới
7 ngày/Không thể tiếp phí
+20 Sát thương
+150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn
04/04 - 06/04
Kính Như Ý
Mua tại Giảm Giá Mới
7 ngày/Không thể tiếp phí
+20 Sát thương
+150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn

Theo đợt thời gian đột biến, mỗi ngày Gunner tham gia nạp lần đầu 200 Xu - 99.999 Xu sẽ nhận được vật phẩm Tóc Đột Biến tương ứng:

NgàyVật phẩm đột biếnThuộc tính đột biếnHình ảnh
24/03 - 27/03
Tóc L - Nam
7 ngày/Không thể tiếp phí
+20 Sát thương
+150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn
Hình ảnh tươi sáng - Nữ
7 ngày/Không thể tiếp phí
28/03 - 30/03 Mặt Trời Vàng - Nam
7 ngày/Không thể tiếp phí
+20 Sát thương
+150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn
Thành Tím - Nữ
7 ngày/Không thể tiếp phí
31/03 - 03/04
Nấp Hồng Đỏ - Nam
7 ngày/Không thể tiếp phí
+20 Sát thương
+150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn
Bím Mây - Nữ
7 ngày/Không thể tiếp phí
04/04 - 06/04
Tóc Lam - Nam
7 ngày/Không thể tiếp phí
+20 Sát thương
+150 Tấn công
+150 Phòng thủ
+150 Nhanh nhẹn
+150 May mắn
Nấm Hạt Dẻ - Nữ
7 ngày/Không thể tiếp phí

Lưu ý:

  • Mỗi đợt có 1 Set đột biến riêng, hết đợt tính năng đột biến của set đó sẽ biến mất.
  • Đột biến chỉ có hiệu lực khi thời hạn sử dụng của Item phải nhiều hơn số ngày diễn ra đột biến (Không tính ngày đầu tiên diễn ra sự kiện).