Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [23.07 - 05.08.2020]

Từ 23-07-20

[GUNNY.360GAME.VN]

Tham gia nạp tích lũy đạt 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu, 3.000 Xu, 8000 Xu, 15000 xu, 30.000 xu, 50.000 xu, 100.000 xu, 200.000 xu Gunner sẽ nhận được nhiều vật phẩm hấp dẫn!

QUÀ TẶNG TÍCH LŨY NẠP XU ĐẠT MỐC NHẬN THƯỞNG

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 23/07/2020.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 29/07/2020.
  • Sự kiện tính tích lũy cộng dồn 7 ngày.

Nội dung và Phần thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Gunner nạp xu tích lũy đạt mốc 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu, 3.000 Xu, 8000 Xu, 15000 xu, 30.000 xu, 50.000 xu, 100.000 xu, 200.000 xu có thể chọn 1 trong 3 phần quà tương ứng với mỗi mốc:

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 200 XU CHỌN 1 TRONG 2 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu Vũ Khí - Thô 1
Đồng Đỏ 10
Bụi Sao 10
GÓI QUÀ 2 Thuốc Luyện Thể 1
Đá Đúc Luyện 2
Nến Thất Bảo 2
TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 500 XU CHỌN 1 TRONG 2 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Sắt Mềm 8
Đồng Đỏ 20
Bụi Sao 25
GÓI QUÀ 2 Thuốc Luyện Thể 3
Đá Đúc Luyện 5
Nến Thất Bảo 3
TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 1000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu Vũ Khí - Thường 1
Sắt Mềm 15
Bụi Sao 30
GÓI QUÀ 2 Thuốc Luyện Thể 6
Đá Đúc Luyện 10
Nến Thất Bảo 6
GÓI QUÀ 3 Bao Tay Athena +2
7 ngày
1
Ấn Bùa Siêu Việt 1
Nến Thất Bảo 6

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 2.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu Vũ Khí - Thường 1
Sắt Mềm 20
Bụi Sao 40
GÓI QUÀ 2 Thuốc Luyện Thể 12
Đá Đúc Luyện 20
Nến Thất Bảo 10
GÓI QUÀ 3 Nến Thất Bảo 6
Thẻ Danh Hiệu: Soái Ca
15 ngày
1
Ấn Bùa Siêu Việt 2

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 5.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu Vũ Khí - Ưu Tú 1
Bạc Trắng 10
Bụi Sao 80
GÓI QUÀ 2 SUPER Pháo
7 ngày
1
Đá Đúc Luyện 50
Nến Thất Bảo 25
GÓI QUÀ 3 Trùng Sinh Đơn 8
Ấn Bùa Siêu Việt 4
Danh Hiệu: Hoa Khôi Duyên Dáng
30 ngày
1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 8.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu Vũ Khí Phụ - Ưu Tú 1
Ma Thạch Tứ Tượng Hoàn Mỹ 2
Bụi Sao 120
GÓI QUÀ 2
Búa S Đầu Bò
10 ngày
1
Nón S Đầu Bò
10 ngày
1
Giáp S Đầu Bò
10 ngày
1
GÓI QUÀ 3

Nến Thất Bảo 50
Trùng Sinh Đơn 15
Danh Hiệu: Quốc Vương Tộc Bom
30 ngày
1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 15.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Quyển Phù Hiệu Vũ Khí Phụ - Hoàn Mỹ 1
Vàng Tím 15
Ấn Bùa Truyền Thuyết 2
GÓI QUÀ 2
Đá Đúc Luyện 150
SUPER Halloween
7 ngày
1
Rương 500 Xu Khóa 7
GÓI QUÀ 3

Nến Thất Bảo 100
Hồn Nước 4 Sao 1
Trùng Sinh Đơn 30

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 30.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Đúc Luyện 300
Ấn Bùa Truyền Thuyết 3
Chu Tước
90 ngày
1
GÓI QUÀ 2
Bùa Truyền Thuyết 1
Bạc 120
SUPER Quạt Gà
7 ngày/Khóa/Có thể kích hoạt Phụ kiện
1
GÓI QUÀ 3

Nến Thất Bảo 200
Trùng Sinh Đơn 60
Sách Thần Trung 15

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 50.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Phong Ấn 40
Bộ Thời Trang Ánh Trăng Đỏ 1
Hộp Hồn Tinh Vừa 40
GÓI QUÀ 2
Đá Phong Ấn 40

Bộ Thời Trang Ánh Trăng Xanh

1
Hộp Hồn Tinh Vừa 40
GÓI QUÀ 3

Trùng Sinh Đơn 100
Nến Thất Bảo 400
Sách Thần Trung 30

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 100.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1
Pha Lê 7 Màu 20
Bụi Sao 600
Quyển Phù Hiệu Nón - Siêu Việt 1
GÓI QUÀ 2
Thuốc Luyện Thể 600
Hồn Đất 5 Sao 1
Thuốc Tăng Tư Chất 15
GÓI QUÀ 3

Đá Đúc Luyện 800
Thẻ Phụ Kiện Thú Aslan
365 ngày
1
Trùng Sinh Đơn 100

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 200.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Pha Lê 7 Màu 30
Bụi Sao 1200
Quyển Phù Hiệu Nón - Siêu Việt 1
GÓI QUÀ 2
LEGEND Búa Thor
7 ngày/Khóa
1
Quà Ma Thạch Tứ Tượng Truyền Thuyết 1
Châu Báu Sát (21) 1
GÓI QUÀ 3

Thuốc Tăng Tư Chất 30
Trùng Sinh Đơn 200
Túi Quà Ấn Siêu Việt 2

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 300.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Khắc Ấn Siêu Việt - PvP - 5 Sao 2
Hộp Hồn Tinh Lớn 300
Quả Hồn Cao 300
GÓI QUÀ 2
Huyền Vũ 5 Sao 1
Đá Thức Tỉnh 30
Quà Thức Tỉnh PET 200
GÓI QUÀ 3

Đá Thức Tỉnh Tề Thiên Đại Thánh 5
Quà Thức Tỉnh PET 200
Tôn Ngộ Không 5 1

Cách nhận thưởng

Gunner tích lũy nạp đủ có thể nhận thưởng tại giao diện EVENT -> Quà tặng nạp Xu để nhận thưởng:

 

Lưu ý:

  • Mỗi ngày Gunner nạp tích lũy xu đạt mốc có thể nhận 1 trong 3 gói quà của mỗi mốc.
  • Tích lũy nạp đạt mốc cao nhất có thể nhận các mốc phía dưới.
  • Mỗi ngày nhận được 1 lần.
  • Số xu nạp không tích lũy qua ngày dành cho sự kiện này.