Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [23/02 - 08/03]

Từ 22-02-17

Lao động hăng say nhận thêm quà đây pà con ơi!! Gunner tham gia làm nhiệm vụ đầy đủ mỗi ngày sẽ tích lũy đạo cụ cần thiết cho sự kiện Đổi Quà sau này nhé!

Quà Tặng Gunner

Thời gian:
  • Bắt đầu: 09:00 thứ năm, ngày 02/03/2017.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 08/03/2017.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Gunner đăng nhập vào game sẽ được nhận thưởng mỗi ngày.

Túi quà 8/3 2017Chắc chắn nhận đượcNgẫu nhiên nhận được


Sổ Rách Nát x1

Quyền Trượng Băng Giá x1

Thẻ Khỉ Trộm Đào x1

Thuốc Tăng Cấp Thú x2

Sổ Rách Nát x3
Sổ Rách Nát x5

Thuốc Tăng Cấp Thú x10
Thuốc Tăng Cấp Thú x20

Tinh Hoa Vinh Dự x10.

Trái tim vĩnh cửu x1 (đổi quà Hot)
Cấp độPhần thưởngSố lượng
10 - 20
Đá Cường Hóa
10

Tinh Hoa Vinh Dự
10

Ngọc gà
1

Túi quà 8/3 2017
1
21 - 30
Đá Cường Hóa
15

Tinh Hoa Vinh Dự
20

Túi quà 8/3 2017
1

Cây trồng (sơ)
2
31 - 40
Vé Tăng Vật Tổ
30

Tinh Hoa Vinh Dự
30

Túi quà 8/3 2017
1

Cây trồng (sơ)
3
41 - 50
Vé Tăng Vật Tổ
40

Tinh Hoa Vinh Dự
40

Túi quà 8/3 2017
1

Cây trồng (sơ)
4
51 - 70
Vé Tăng Vật Tổ
50

Tinh Hoa Vinh Dự
50

Túi quà 8/3 2017
1

Cây trồng (sơ)
5

Thách thức 1

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 09:00:00 23/02/2017 - 23:59:59 08/03/2017
Cấp độ 08-30
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đại Chiến Rồng - (Khó) x1
- Vương Thành Gà - (Khó) x1
- Bộ Lạc Tà Thần - (Khó) x1
Phần thưởng


Thuốc tăng cấp Thú(x2)


Chiến hồn đơn (x20)
Vàng (5.000) --
Hoa Hồng (x1)

Thách thức 2

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 09:00:00 23/02/2017 - 23:59:59 08/03/2017
Cấp độ 31 -70
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đại Chiến Rồng - (Anh hùng) x1
- Vương Thành Gà - (Anh hùng) x1
- Bộ Lạc Tà Thần - (Anh hùng) x1
Phần thưởng
Vật Tế Cao(x2)
Vàng (x8.000)
Nước tu luyện ma pháp cấp 2 (x2)
--
Hoa Hồng (x1)

Chăm chỉ siêng năng 1

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 09:00:00 23/02/2017 - 23:59:59 08/03/2017
Cấp độ 08 -30
Điều kiện Chiến thắng 5 trận tự do
Phần thưởng --
Đá Linh Hồn(x3)
--
Hồn Bảo Vệ x1
--
Tinh hoa vinh dự(x5)

--
Hoa Hồng (x1)

Chăm chỉ siêng năng 2

Mỗi ngày hoàn thành 3 lần
Thời gian 09:00:00 23/02/2017 - 23:59:59 08/03/2017
Cấp độ 31 - 70
Điều kiện - Chiến thắng đấu tự do 5 trận
Phần thưởng --
Mảnh đá tăng cấp (x2)
--
Tinh hoa vinh dự (x5)
--
Cỏ Thiên Diệp (x5)
--
Hoa Hồng (x1)

Thể hiện bản lĩnh

Mỗi ngày hoàn thành 2 lần
Thời gian 09:00:00 23/02/2017 - 23:59:59 08/03/2017
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Hạ 2 đối thủ trong Guild Chiến
Phần thưởng

Nước tu luyện cấp 2 x3

Mảnh Thú Cưỡi x3 Cỏ Thiên Diệp x2

Bản lĩnh phái nữ.

Mỗi ngày hoàn thành 5 lần 
Thời gian 09:00:00 23/02/2017 - 23:59:59 08/03/2017
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Hoàn thành 1 trong các phó bản:
- Đấu Trường Dũng Sĩ - Anh Hùng x1
- Đấu Trường Dũng Sĩ - Legend x1
Phần thưởng Đá x3 Linh Châu Kỹ Năng x3 Tinh hoa vinh dự x10 Hoa Hồng x2

Gửi những người phụ nữ tôi yêu

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần 
Thời gian 09:00:00 23/02/2017 - 23:59:59 08/03/2017
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Thu thập: Hoa Hồng x10
Phần thưởng -- Chọn Thẻ triệu hồi Vịt Vàng hoặc Trái tim vĩnh cửu.

Biến Hình ngẫu nhiên

Mỗi ngày hoàn thành 1 lần 
Thời gian 09:00:00 23/02/2017 - 23:59:59 08/03/2017
Cấp độ 10 -70
Điều kiện Biến hình ngẫu nhiên trong thi đấu nhận đạo cụ.
Phần thưởng Chứng nhận thực lực x1

Lưu ý:

  • Tất cả quà tặng nhận được đều KHÓA.