Đầu trang

Chuỗi sự kiện tuần [22.08 - 04.09.2019]

Từ 22-08-19

[GUNNY.360GAME.VN]

Tham gia nạp tích lũy đạt 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu, 3.000 Xu, 8000 Xu, 15000 xu, 30.000 xu, 50.000 xu, 100.000 xu, 200.000 xu Gunner sẽ nhận được nhiều vật phẩm hấp dẫn!

QUÀ TẶNG TÍCH LŨY NẠP XU ĐẠT MỐC NHẬN THƯỞNG

Thời gian

  • Bắt đầu: 00:00 thứ năm, ngày 22/08/2019.
  • Kết thúc: 23:59 thứ tư, ngày 28/08/2019.
  • Sự kiện tính tích lũy cộng dồn 7 ngày.

Nội dung và Phần thưởng

Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày Gunner nạp xu tích lũy đạt mốc 1000 Xu, 2000 Xu, 5000 Xu, 3.000 Xu, 8000 Xu, 15000 xu, 30.000 xu, 50.000 xu, 100.000 xu, 200.000 xu có thể chọn 1 trong 3 phần quà tương ứng với mỗi mốc:

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 1000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Thuốc Tăng Cấp Thú 25
Đá Linh Hồn 50
Đá Tăng Cấp 3
GÓI QUÀ 2 Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 5
Chìa Ma Pháp 100
Châu Báu Sát Thương Lv17 1
GÓI QUÀ 3 Bụi Sao 20
Đá Phong Ấn 1
Ấn Bùa Siêu Việt 1

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 2.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Linh Hồn Thú Cưỡi 4
Đá Linh Hồn 80
WOW Karaoke
7 ngày/Có thể kích hoạt phụ kiện
1
GÓI QUÀ 2 WOW Thế Vận Hội
7 ngày/Có thể kích hoạt phụ kiện
1
Đá tăng cấp 6
Sổ Nhà Thám Hiểm Đồng 2
GÓI QUÀ 3 Bụi Sao 30
Đá Phong Ấn 2
Ấn Bùa Siêu Việt 2

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 5.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Linh Hồn 150
Túi Quà Bạch Kim Ngũ Thần Binh 1
Sắt Mềm 25
GÓI QUÀ 2 Thẻ Phụ Kiện Sơn Dương
60 ngày/Khóa
1
Hộp Thẻ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 20
Đá Tăng Cấp 12
GÓI QUÀ 3 Túi Quyển Phù Hiệu Ưu Tú
Mở nhận ngẫu nhiên Quyển Phù Hiệu Ưu Tú
1
Bụi Sao 50
Bạc Trắng 6

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 8.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Phong Ấn 4
Nhẫn Athena +4
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1
Túi Quà Halloween (Nam)
Mở ra ngẫu nhiên nhận được một món không khóa trong bộ Thời Trang Halloween (Nam) - Chỉ giới tính NAM mở được.
1
GÓI QUÀ 2
Túi Quà Halloween (Nữ)
Mở ra ngẫu nhiên nhận được một món không khóa trong bộ Thời Trang Halloween (Nữ) - Chỉ giới tính NỮ mở được.
1
Sát Long+4
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1
Vĩnh Hằng +5
7 ngày
1
GÓI QUÀ 3

Đá Phong Ấn 4
Bao Tay Athena +4
7 ngày/Có thể tiếp phí/Bồi dưỡng
1
Bạc Trắng
10

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 15.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Phong Ấn 6
Đá Đột Phá 30
Rương 500 Xu khóa 7
GÓI QUÀ 2
Ấu Long Cổ 4 Sao
1
Ngọc Tăng Phụ Kiện Thú Lv2 25
Ma Thạch Tứ Tượng Siêu Việt 1
GÓI QUÀ 3

Túi Quyển Phù Hiệu Ưu Tú
Mở nhận ngẫu nhiên Quyển Phù Hiệu Ưu Tú
1
Bụi Sao 150
Bạc Trắng 18

 

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 30.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Bộ Hoạt Hình Gunny 10/12

Mở chắc chắn nhận hết các Set trang bị sau: Vui Tết, Rồng Mắt Xanh, Rồng Thiếu Nữ, Rồng Ăn Vặt, Hải Tặc (Nam), Hải Tặc (Nữ), Dũng Giả (Nữ), Dũng Giả (Nam), Chiến Sĩ Sao (Nam), Chiến Sĩ Sao (Nữ).

1
Đá Phong Ấn PET 12
Hồn Rồng Lửa 15
GÓI QUÀ 2
Đá Phong Ấn 12
Ngọc Băng 15
SUPER Sách Hắc Ám
7 ngày/ Khóa
1
GÓI QUÀ 3

Đá Phong Ấn 12
Ngọc Gió 15
Bạc Trắng 36

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 50.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Phong Ấn 24
Thẻ Phụ Kiện Xe Thỏ
185 ngày
1
Hồn Rồng Lửa 25
GÓI QUÀ 2
Đá Phong Ấn 24
Túi Quà Quyển Phù Hiệu - Hoàn Mỹ 1
Ngọc Băng 25
GÓI QUÀ 3

Đá Phong Ấn 24
Đá Thức Tỉnh 5
Nhẫn Lạc Việt +5
7 ngày
1

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 100.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1
Thẻ Phụ Kiện Xe Thỏ
185 ngày/Khóa
1
Đá Phong Ấn 40
Túi quà Ấn Siêu Việt 1
GÓI QUÀ 2
Túi Quà Quyển Phù Hiệu - Hoàn Mỹ 2
Đá Thức Tỉnh 10
Bùa Truyền Thuyết 2
GÓI QUÀ 3

Túi quà Ấn Siêu Việt 1
Đá Phong Ấn 40
Thành Chủ Buôn Mê Thuật
30 ngày
1

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 200.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Đá Phong Ấn 60
Túi Quà Ấn Siêu Việt 1
Legend - Rồng Hỏa Diệm
7 ngày/Khóa
1
GÓI QUÀ 2
Đá Phong Ấn 60
Legend - Boomerang
7 ngày/Khóa
1
Túi quà Ấn Siêu Việt 1
GÓI QUÀ 3

Thành Chủ Cần Thơ
30 ngày
1
Đá Thức Tỉnh 20
Túi quà Ấn Siêu Việt 1

TÍCH LŨY NẠP ĐẠT MỐC 300.000 XU CHỌN 1 TRONG 3 GÓI QUÀ
GÓIPhần ThưởngSố LượngHình Ảnh
GÓI QUÀ 1 Vòng Tay 10 Tuổi +5
7 ngày
1
Đá Linh Hồn 1800
Đá Đúc Hồn 900
GÓI QUÀ 2
Huyền Vũ 5 Sao 1
Đá Thức Tỉnh 30
Quà Thức Tỉnh PET 200
GÓI QUÀ 3

Đá Phong Ấn 100
Đá Thức Tỉnh 30
Túi quà Ấn Siêu Việt 1

Cách nhận thưởng

Gunner tích lũy nạp đủ có thể nhận thưởng tại giao diện EVENT -> Quà tặng nạp Xu để nhận thưởng:

 

Lưu ý:

  • Mỗi ngày Gunner nạp tích lũy xu đạt mốc có thể nhận 1 trong 3 gói quà của mỗi mốc.
  • Tích lũy nạp đạt mốc cao nhất có thể nhận các mốc phía dưới.
  • Mỗi ngày nhận được 1 lần.
  • Số xu nạp không tích lũy qua ngày dành cho sự kiện này.